ยานชั้นแอดราสเทีย

Adrastea

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 462 m
Armaments

  • anti-air beam gun
  • 2-barrel secondary gun
  • 3-barrel mega particle cannon
  • 2-barrel large mega particle cannon

ยานประจัญบานของหน่วยโมโตรัดซึ่งสร้างตามแนวคิดของดุ๊คเกอร์ อิค ผู้คลั่งไคล้มอเตอร์ไซค์ แอดราสเทียนั้นสามารถใช้งานได้ทั้งบนโลกหรือในอวกาศและมีจุดเด่นคือล้อสี่ล้อซึ่งในขณะที่ใช้งานในอวกาศหรือบินอยู่นั้นล้อจะกางออกด้านข้าง แต่จะประกอบเข้าด้วยกันเป็นล้อขนาดใหญ่สองล้อแบบมอเตอร์ไซค์แล้วแล่นไปกับพื้นได้ ล้อของแอดราสเทียนั้นมีความทนทานสูงมากซึ่งทำให้แอดราสเทียใช้ขนาดอันใหญ่โตแล่นบดทุกอย่างที่ขวางทางให้ราบได้ นอกจากล้อแล้ว แอดราสเทียยังมีอาวุธเป็นป้อมปืนใหญ่มหาอนุภาคสองลำกล้องแปดป้อม โดยสี่ป้อมจะอยู่ที่แกนล้อทั้งสองข้างและอีกสี่ป้อมอยู่บนตัวยาน ป้อมปืนอนุภาคสามลำกล้องบริเวณใกล้กับสะพานเดินเรือ ป้อมปืนสองลำกล้องใต้ยานด้านหน้ากับท้ายยาน แล้วก็บีมกันต่อต้านอากาศอีก 35กระบอก

แอดราสเทียนั้นไม่มีคาทาพัลท์ส่งตัว MS และให้ออกจากโรงเก็บด้านล่างโดยตรง จุดอ่อนของแอดราสเทียนั้นก็คือในขณะที่กางล้อออกด้านข้างจะมีป้อมปืนที่ยิงป้องกันลงด้านล่างได้เพียงป้อมเล็กป้อมเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นการติดตั้งอาวุธไว้เป็นจำนวนมากยังทำให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระในตัวน้อยมากจึงต้องใช้ยานขนส่งซ่อมบำรุงคอยสนับสนุนบ่อยครั้ง ยานใช้ล้อแบบเดียวกับแอดราสเทียในหน่วยโมโตรัดยังมีอีกรุ่นคือ ยานลาดตะเวน ลิซิเทีย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับแอดราสเทียที่มีขนาดเล็กกว่าและติดตั้งอาวุธไว้น้อยกว่า แต่ก็มีความเร็วและความคล่องตัวสูงกว่ามาก

lysithea.jpg

Lysithea

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 227 m
Armaments

  • 6-tube missile launcher
  • 2-barrel mega particle cannon
  • 2-barrel large mega particle cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License