AEUเฮเลียน

AEU-05/05 AEU Hellion Perpetuum

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Hitoshi Fukuchi
Overall height 15.4 m
Weight 58.2 t
Armaments

  • sonic blade
  • 120 mm linear rifle
  • defense rod

MSแบบแปลงร่างได้รุ่นแรกซึ่ง AEUพัฒนาจากการผสมรูปแบบของ AEU-03 ซึ่งเป็น MSภาคพื้นดิน และ AEU-04 ซึ่งใช้สำหรับต่อสู้กลางอากาศโดยเฉพาะ เฮเลียนรุ่นแรกนั้นเข้าประจำการในสงครามสุริยะครั้งที่ห้าในปี 2292 โดยใช้ชื่อว่า AEU-05/92 เฮเลียนอินิทเทียม หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาเฮเลียนในขณะนั้นก็คือเอียน วาชติ ซึ่งต่อมาก็เป็นหัวหน้าทีมช่างของเซอเลสเทียลบีอิง เฮเลียนอนิทเทียมนั้นมีคุณสมบัติพื้นฐานเช่นเดียวกับ MSแบบแปลงร่างได้ของ AEUและยูเนียนที่พัฒนาในภายหลัง นั่นคือโครงสร้างที่เลือกใช้งานแปลงร่างได้ระหว่าง MSและยานโดยการถอดเปลี่ยนส่วนประกอบจากภาคพื้นดินก่อนออกรบ ที่แขนติดดีเฟนซ์ร็อดซึ่งเป็นพลองหมุนด้วยความเร็วสูงซึ่งใช้ป้องกันตัวให้กระสุนแฉลบออกไปซึ่งเมื่อเทียบกับโล่แล้วมีน้ำหนักเบากว่ามาก อาวุธของเฮเลียนนั้นประกอบด้วยมีดคลื่นความถี่สูงกับปืนลำกล้องเรียบ 80 มม.แบบมือถือ เมื่อเทียบกับ MSรุ่นต่อๆมาแล้วเฮเลียนอินิทเทียมมีขนาดที่ใหญ่กว่าและกำลังเครื่องยังไม่มากพอ สมรรถนะในการต่อสู้กลางอากาศจึงยังด้อยกว่าอากาศยานทั่วไป

รูปแบบของเฮเลียนได้รับการปรับปรุงในปี 2300 โดยใช้ชื่อว่า AEU-05/00 เฮเลียนเมเดียม ซึ่งเข้าประจำการแทนเฮเลียนอินิทเทียมหลังจากที่สงครามสุริยะครั้งที่ห้ายุติลง นอกจากสมรรถนะที่สูงขึ้นแล้ว เฮเลียนเมเดียมยังใช้ลิเนียร์ไรเฟิลเป็นอาวุธหลักและยังมีอาวุธเสริมเป็นเป็นลิเนียร์ลันเชอร์ 360 มม. เซนเซอร์ส่วนหัวมีความซับซ้อนสูงมากจึงใช้ครอบแก้วปิดเซนเซอร์ที่กว้างกว่ารุ่นปี 92 นักบินคนหนึ่งของเฮเลียนเมเดียมนั้นก็คือโรบาค สตัด จูเนียร์ ซึ่งใช้ต่อสู้กับกันดั้มราซิเอลโดยประกอบกับ AEU-MA0707 อกริสซาแบบ 7 ซึ่งเป็น MAที่ AEUเคยใช้ทำหน้าที่คุ้มกันลิฟท์อวกาศในสงครามสุริยะครั้งที่ห้า แม้ว่าอกริสซาจะสามารถใช้งานเดี่ยวได้แต่โดยปกติแล้วจะควบคุมผ่าน MSที่ประกอบด้านบนของอกริสซา ซึ่งเฮเลียนเมเดียมจะยังคงใช้อาวุธมือถือได้ตามปกติ ขาทั้งสี่ของของอกริสซาแบบ 7นั้นติดเครื่องสร้างสนามพลังพลาสมาซึ่งเมื่อใช้ขาล้อมศัตรูไว้ก็จะแผ่สนามพลังพลาสมารบกวนการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทำร้ายนักบินโดยตรง จึงสามารถจัดการกับ MSของศัตรูได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการระเบิด ใต้ลำตัวของอกริสซาแบบ 7นั้นยังติดปืนใหญ่พลาสมาที่มีอานุภาพสูงไว้ และมีแขนกลติดกรงเล็บคาร์บอนสองข้าง อกริสซานั้นเดิมได้รับการออกแบบเป็นเหมือนยานขนส่งด้วยระบบโฮเวอร์ เมื่อพับเก็บส่วนขาก็จะสามารถบินได้และถ้าถอดเครื่องกำเนิดสนามพลังพลาสมาออกก็จะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เทียบเท่ากับ MSสองเครื่อง

การพัฒนาเฮเลียนได้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้ชื่อว่า AEU-05/05 เฮเลียนเพอเพทุม ซึ่งต่อมาก็นับเป็นรุ่นมาตรฐานของเฮเลียน โดยส่วนใหญ่แล้วจึงเรียกรุ่นนี้แค่ AEU-05 AEUเฮเลียน ลักษณะที่ออกแบบให้ถอดประกอบชิ้นส่วนได้ง่ายนั้นทำให้เฮเลียนเป็น MSที่ปรับแต่งได้ง่ายไปด้วย โดยรุ่นที่ใช้งานแบบเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นจะติดปืนไว้แทนมือกับติดคอนเทนเนอร์บรรทุกระเบิดไว้ที่ขา ส่วนรุ่นยานตรวจการณ์จะติดจานเรดาร์ไว้และเปลี่ยนลิเนียไรเฟิลเป็นระบบเซนเซอร์ ส่วนอาวุธนั้นเหลือเพียงปืนกล 20 มม. ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้จะใช้งานในร่างยานเท่านั้น ในตอนที่สามมหาอำนาจร่วมกันวางแผนจับกันดั้มของเซอเลสเทียลบีอิง AEUก็ได้ดัดแปลงเฮเลียนโดยติดตั้งลิเนียร์ชิลด์ซึ่งเป็นโล่สำหรับสร้างสนามแม่เหล็กแรงสูง ลักษณะที่ดัดแปลงได้ง่ายของเฮเลียนทำให้เป็น MSที่แพร่หลายไปแม้แต่ประเทศนอกสังกัดของ AEU ซึ่งรวมถึงกองโจรและผู้ก่อการร้ายด้วย แม้ว่า AEUจะเตรียมปลดประจำการเฮเลียนหลังจากที่ AEUอินัคท์เข้าประจำการแทนแล้วแต่ก็ยังคงทำการผลิตเฮเลียนต่อมา รูปแบบพิเศษของเฮเลียนที่นับเป็นรุ่นแยกออกมาอย่างเป็นทางการก็คือ AEU-05G เฮเลียนภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นรุ่นที่กลุ่มทหารรับจ้าง PMCทรัสต์ ใช้งานด้วย โดยเสริมเกราะให้หนากว่าปกติและแปลงร่างไม่ได้ ส่วนปีกด้านหลังจะเล็กกว่าเดิมซึ่งใช้ลอยตัวในระดับต่ำเท่านั้น ลิเนียร์ไรเฟิลที่ใช้มีลำกล้องสั้นกว่ารุ่นปกติเพื่อให้ยิงได้ต่อเนื่องขึ้นและมีลิเนียร์กันติดที่เอว กับ AEU-05OP ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้งานในอวกาศ ด้านหลังเป็นท่อขับดันแทนเครื่องยนต์เจ็ตและไม่มีปีก ส่วนหัวเป็นแบบเปิดเซนเซอร์

aeu-05-recon.jpg

Reconnaissance Type

aeu-05-bomb.jpg

Bombardment Type

aeu-05-capture.jpg

Equipped with Linear Shield

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License