AEUอินัคท์
aeu-09.jpg

AEU-09 AEU Enact

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Hitoshi Fukuchi
Head height 17.6 m
Weight 66.8 t
Armor E-carbon
Armaments

  • sonic blade
  • 120 mm linear rifle
  • defense rod

MSที่ AEUพัฒนาต่อมาจาก AEUเฮเลียน AEUอินัคท์นั้นมีคุณสมบัติหลายๆอย่างคล้ายคลึงกับยูเนียนแฟลกอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบเชื้อเพลิงที่เก็บไฮโดรเจนไว้ในตัวแบบผสานโมเลกุลเข้ากับโครงสร้างคาร์บอนเฟรมหรือความสามารถในการรับพลังงานที่ส่งมาจากลิฟท์อวกาศ แต่เนื่องจากAEUนั้นไม่ได้สนใจเรื่องการปฏิบัติการนอกพื้นที่ของตนเองเหมือนยูเนียนและต้องการให้มีพลังงานมากเพื่อให้รองรับอาวุธบีมที่กำลังพัฒนาอยู่จึงได้ปรับปรุงระบบส่งพลังงานจากลิฟท์อวกาศให้สูงกว่าของยูเนียนแฟลก อินัคท์ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่ที่ลิฟท์สามารถส่งพลังงานให้ได้นั้นจึงนับได้ว่ามีพลังงานที่ไม่จำกัด อาวุธหลักของอินัคท์ก็เป็นแบบเดียวกับของยูเนียนแฟลก แต่มีดคลื่นความถี่สูงนั้นเป็นแบบสไลด์ใบมีดแทนและใช้เป็นพลาสม่าซอร์ดได้สองนาทีครึ่ง รุ่นเปิดตัวของ AEUอินัคท์นั้นมีแพททิค คอลาซาวเออร์เป็นนักบินสาธิตและมีเขาเสาอากาศที่หัวสามเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสื่อสารเหมือนรุ่นจ่าฝูงที่ผลิตในภายหลัง แต่เซอเลสเทียลบีอิงก็ได้เลือกใช้งานสาธิตของ AEUอินัคท์เป็นการเปิดตัวต่อสาธารณชนและอินัคท์เครื่องสาธิตก็ถูกกันดั้มเอ็กเซียทำลาย

AEUอินัคท์ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ AEU-09Y812 ซึ่งเป็นเครื่องพิเศษของอาลี อัลซาเซสที่ PMCทรัสต์ดัดแปลงมาจากเครื่องต้นแบบ โดยอาลีนั้นได้ลดเกราะให้บางลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและใช้เขาเสาอากาศรับพลังงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจึงมีสมรรถนะที่สูงกว่ารุ่นอื่น อาวุธหลักนั้นเป็นเบลดไรเฟิลซึ่งเป็นลิเนียร์ไรเฟิลที่ติดดาบคาร์บอนขนาดใหญ่ซึ่งสามารถดึงให้กางออกเหมือนกรรไกรได้เอาไว้และสามารถติดมิสไซล์ลันเชอร์ได้ด้วย มีดคลื่นความถี่สูงก็มีขนาดใหญ่ขึ้น อินัคท์ของอาลียังสามารถติดอาวุธอื่นๆอย่างมีดคาร์บอนหรือเกรเน็ดไว้แทนมีดความถี่สูงได้ตามแต่ภารกิจ เดิมทีอินัคท์เครื่องนี้มีสีน้ำเงินแต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นสีแดงโดยฉาบวัสดุสำหรับป้องกันพลาสมาให้ใช้งาน MA อกริสซาได้

หลังการก่อตั้งสหพันธ์โลก อินัคท์ก็เป็น MSรุ่นจ่าฝูงของกองกำลังคาทารอนซึ่งต่อต้าน Aลอว์ โดยเครื่องที่สำคัญก็คือ AEU-09/LS รุ่นติดแลนด์สไตรเกอร์ของเคลาส์ กราด ซึ่งพับส่วนขาและประกอบกับโฮเวอร์คราฟท์ แซนด์แชเรียตเพื่อให้เคลื่อนไหวบนพื้นได้อย่างรวดเร็ว แซนด์แชเรียตนี้สามารถดัดแปลงเพื่อให้ลอยตัวเหนือน้ำก็ได้ ลิเนียร์ไรเฟิลนั้นถูกเปลี่ยนเป็นลิเนียร์มาชีนกันและมีเลเซอร์แคนน่อนติดที่เอว ราชอาณาจักรสุอีลในตะวันออกกลางยังใช้ AEU-09RG ซึ่งแต่งภายนอกให้ต่างจากเดิมและใช้เบลดไรเฟิล

aeu-09t.jpg

AEU-09T AEU Enact Comamnder type

aeu-09t-katharon.jpg

Katahron Colours

aeu-09-demo.jpg

Demonstration Colours

aeu-09op.jpg

AEU-09OP AEU Enact Space Type

aeu-09rg.jpg

AEU-09RG AEU Enact Suille Palace Guard Type

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License