อกริสซา
aeu-ma07013-dock.jpg

AEU-MA07013 Agrissa Type 13

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Hitoshi Fukuchi
Armaments

  • sonic blade
  • carbon claw
  • blade rifle
  • plasma field generator
  • plasma cannon

MAซึ่ง AEUเคยใช้ในสงครามสุริยะครั้งที่ห้า อกริสซานั้นสามารถใช้งานเดี่ยวๆได้แต่โดยปกติแล้วจะควบคุมผ่าน MSที่ประกอบด้านบนของอกริสซาโดยที่ MSซึ่งประกอบนั้นจะยังคงใช้อาวุธมือถือได้ตามปกติ ในอดีตนั้น AEUได้เคยใช้อกริสซาแบบ 7ทำหน้าที่คุ้มกันลิฟท์อวกาศ ซึ่งอกริสซาแบบ 7นี้มีขาสี่ขา ที่ขาของของอกริสซาแบบ 7นั้นติดเครื่องสร้างสนามพลังพลาสมาเอาไว้ ซึ่งเมื่อใช้ขาล้อมศัตรูไว้ก็จะใช้สนามพลังพลาสมารบกวนการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับทำร้ายนักบินโดยตรง จึงสามารถจัดการกับ MSของศัตรูได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดการระเบิด ใต้ลำตัวของอกริสซาแบบ 7นั้นยังติดปืนใหญ่พลาสมาที่มีอานุภาพสูงไว้กับแขนกลติดกรงเล็บคาร์บอนสองข้าง อกริสซานั้นเดิมได้รับการออกแบบเป็นเหมือนยานขนส่งด้วยระบบโฮเวอร์ เมื่อพับเก็บส่วนขาก็จะสามารถบินได้และถ้าถอดเครื่องกำเนิดสนามพลังพลาสมาออกก็จะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เทียบเท่ากับ MSสองเครื่อง

ในตอนที่สามขั้วอำนาจร่วมมือกันวางแผนจับกันดั้มของเซอเลสเทียลบีอิงนั้น AEUก็ได้ดัดแปลงอกริสซาที่มีเก็บไว้เป็นแบบ 13 ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบ 7 โดยมีขาหกข้างซึ่งได้รวมเอากรงเล็บคาร์บอนไว้กับขาและติดลิเนียร์รีเฟลคเตอร์ซึ่งใช้สร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้พร้อมกับโจมตีด้วยสนามพลังพลาสมา ซึ่งผู้ใช้งานอกริสซาในปฏิบัติการจับกันดั้มนั้นก็คืออาลี อัลซาเซส โดยAEUอินัคท์ของอาลีซึ่งใช้บังคับอกริสซานั้นได้ฉาบวัสดุป้องกันพลาสมาไว้

aeu-ma0707-dock.jpg

AEU-MA0707 Agrissa Type 7

First appearance Mobile Suit Gundam 00P
Designer Hitoshi Fukuchi
Overall length 27.1 m
Weight 159.7 t
Armaments

  • sonic blade
  • carbon claw
  • linear cannon
  • plasma field generator
  • plasma cannon
aeu-ma0707.jpg

Agrissa Unit

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License