เกอเบราเตตรา

AGX-04 Gerbera Tetra

First appearance Mobile Suit Gundam 0083 : Stardust Memory
Designer Mika Akitaka
Head height 18 m
Base weight 48.5 t Full weight 86 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1710 kW
Armaments

  • beam saber
  • 110 mm machine gun
  • beam machine gun

เดิมทีนั้น เกอเบราเตตราก็คือ GPซีรีส์เครื่องที่สี่จากกันดั้มโปรเจ็คท์ RX-78GP04G กันดั้มเกอเบรา หรือกันดั้ม GP04 ซึ่งได้รับการออกแบบให้ใช้ในการโจมตีฐานที่มั่นของศัตรูด้วยความเร็ว จุดเด่นของกันดั้ม GP04ก็คือที่ไหล่ทั้งสองข้างนั้นมีท่อขับดันขนาดใหญ่ติดไว้และด้านหลังก็มีสทรูมบูสเตอร์ซึ่งเป็นทั้งท่อขับดันกำลังสูงและถังเชื้อเพลิงในตัวซึ่งทำให้กันดั้ม GP04สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อทำการต่อสู้แล้วก็จะสามารถปลดสทรูมบูสเตอร์ทิ้งไปไม่ให้เป็นน้ำหนักเกินได้ กันดั้ม GP04นั้นใช้อาวุธเป็นบีมเซเบอร์กับบีมไรเฟิลสองแบบซึ่งดัดแปลงมาจากที่กันดั้ม GP01ใช้ โดยแบบแรกนั้นเป็นแบบลำกล้องยาวที่ออกแบบให้มีระยะหวังผลไกลขึ้น กับแบบที่สองที่เน้นให้ใช้งานในระยะใกล้ได้ง่าย กันดั้ม GP04ยังมีโล่ไว้ป้องกันตัว

แต่เนื่องจากสหพันธ์โลกเห็นว่าการใช้งานของกันดั้ม GP04นั้นซ้ำซ้อนกับกันดั้ม GP01อยู่แล้วจึงได้สั่งระงับการพัฒนาโดยที่แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์ได้สร้างส่วนโครงหลักเสร็จไปแล้วเท่านั้น ซึ่งในเวลาต่อมานั้นแอนาไฮม์ก็ได้เอาไปขายให้ซีมา การาฮาวใช้เป็น MSประจำตัว โดยได้แต่งภายนอกให้ดูแตกต่างออกไปจากกันดั้ม GP04 และคล้ายกับ MSของซีอ้อนมากขึ้น สทรูมบูสเตอร์เปลี่ยนเป็นแบบที่มีท่อขับดันหลักประกอบกับถังเชื้อเพลิงเสริม ที่แขนแต่ละข้างติดปืนอัตโนมัติ 110 มม.ไว้สองกระบอก และใช้อาวุธปืนหลักเป็นปืนกลบีมแทนบีมไรเฟิล ในตอนที่แอนาไฮม์ส่งเกอเบราเตตราให้ซีมานั้นยังใช้ส่วนหัวแบบสองตาและมีเขาเสาอากาศอยู่ แต่ซีมาก็เปลี่ยนเป็นหัวแบบโมโนอายที่ไม่มีเสาอากาศแทน นอกจากนี้ยังมีดีไซน์ของ AGX-04A1 เกอเบราเตตรารุ่นปรับปรุง ซึ่งปรับรูปแบบของส่วนหัวและติดเกราะไหล่เพิ่มเข้าไป รวมทั้งใช้ปืนกลบีมที่มีอานุภาพรุนแรงยิ่งขึ้น

agx-04a1.jpg

AGX-04A1 Gerbera Tetra Kai (Gundam Fix Figuration version)

First appearance Gundam Weapons

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License