แซมซัน
al-97b.jpg

AL-97B Samson

First appearance Mobile Police Patlabor
Designer Yutaka Izubuchi
Overall height 9.1 m
Base weight 7.63 t Full weight 8.31 t
Armor high-tension steel
Armaments

  • 35 mm vulcan gun
  • 90 mm chain gun
  • multiple missile launcher
  • smoke discharger

เลเบอร์ทหารของกองกำลังป้องกันตัวเองซึ่งพัฒนาโดยบริษัทฮิชิอิอินดัสทรี โดยในขณะที่ฮิชิอิได้พัฒนารุ่นแรกคือ AL-97 แอตลาส นั้นยังไม่มีการใช้เลเบอร์ในการสู้รบแบบอาวุธสงครามจึงออกแบบโดยผสมแนวคิดของรถถังและเฮลิคอปเตอร์เข้าด้วยกัน แม้จะมีข้อดีที่สามารถติดตั้งอาวุธได้มากและสามารถใช้ต่อสู้กับศัตรูได้ทั้งภาคพื้นดินและอากาศยาน โดยมีอาวุธมาตรฐานเป็นมิสไซล์ลันเชอร์หกลำกล้องกับปืนวัลแคน 20 มม.ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เรือรบของ NATOใช้ แต่ประสิทธิภาพในการสู้รบของแอตลาสก็นับว่าค่อนขางต่ำ โดยระบบควบคุมนั้นใช้นักบินสองคนทำหน้าที่พลขับและพลปืนซึ่งทำให้ต้องใช้ค็อกพิตและส่วนลำตัวต้องที่มีขนาดใหญ่ไปด้วย ทำให้ศัตรูสามารถมองเห็นแอตลาสได้ง่าย นอกจากนั้นส่วนค็อกพิตยังเป็นครอบแก้วเพื่อให้มองเห็นภายนอกได้ทำให้นักบินต้องเสี่ยงจากการถูกโจมตีสูงมาก

เมื่อบริษัทฮิชิอิได้พัฒนาแอตลาสต่อมาเป็น AL-97B แซมซัน นั้นก็ได้ปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆให้ใช้ในการรบได้ดีขึ้น โดยได้ปรับปรุงค็อกพิตเป็นแบบหุ้มเกราะซึ่งนักบินจะใช้มอนิเตอร์มองภายนอกผ่านเซนเซอร์ ระบบควบคุมอาวุธนั้นใช้คอมพิวเตอร์ช่วยบังคับจึงสามารถดัดแปลงให้นักบินเพียงคนเดียวบังคับได้ ตัวเครื่องของแซมซันนั้นเล็กลงจึงมีโอกาสถูกโจมตีน้อยลงและมีสมรรถนะสูงขึ้น และยังมี AL-97Bรุ่นปรับปรุง ฮันนิบาล ซึ่งแก้ไขโครงสร้างใหม่โดยเปลี่ยนค็อกพิตเป็นแบบที่นั่งเดี่ยว ระบบเซนเซอร์ได้รับการปรับปรุงให้ปรับทิศทางได้และเชื่อมต่อกับหมวกนักบิน ซึ่งนักบินสามารถปรบทิศทางของกล้องได้โดยการหันหน้า

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License