ยานชั้นอเล็กซานเดรีย
alexandria.jpg

Alexandria

First appearance Mobile Suit Z Gundam
Designer Kazumi Fujita
Armaments

  • 2-barrel anti-air gun
  • anti-air gun
  • 2-barrel main gun
  • main gun

ยานลาดตะเวนซึ่งสหพันธ์โลกเริ่มพัฒนาหลังสงครามหนึ่งปีและก่อนจะเข้าประจำการหลังปฏิบัติการสตาร์ดัสต์ อเล็กซานเดรียนั้นได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานเทียบได้กับยานชั้นซาลามิสสี่ลำและเป็นยานธงของทิทานส์ก่อนที่โดกอสเกียร์จะเข้าประจำการ อาวุธหลักของอเล็กซานเดรียนั้นเป็นป้อมปืนอนุภาคสองลำกล้องสี่ป้อม และแบบลำกล้องเดี่ยวอีกสองป้อม รวมทั้งมีป้อมปืนต่อต้านอากาศยานสำหรับป้องกันตัวทั้งแบบสองลำกล้องและลำกล้องเดี่ยวอีกอย่างละสี่ป้อม อเล็กซานเดรียนั้นสามารถบรรทุก MSได้ 12เครื่องและมีคาทาพัลท์ส่งตัว MSด้านหน้าทั้งด้านบนและด้านล่างรวมสี่ลาน ยานชั้นอเล็กซานเดรียลำหนึ่งนั้นก็คืออัลกิซาซึ่งเป็นยานที่อดีตลูกเรืออัลเบียนเข้าประจำการ

ยานชั้นอเล็กซานเดรียนั้นมีรุ่นปรับแต่งพิเศษคือฮาริโอ ซึ่งได้ถอดแถบระบายความร้อนของเครื่องยนต์รองด้านหลังออก และติดป้อมปืนหลักแบบสองลำกล้องไว้แทนป้อมปืนต่อต้านอากาศยานใกล้สะพานเดินเรือเพื่อให้ยิงป้องกันตัวด้านหลังได้ดีขึ้น และอัสวานซึ่งเป็นยานแม่ของหน่วยทดสอบอาวุธของทิทานส์ เนื่องจากภารกิจของทีมทดสอบอาวุธจึงได้ขยายโรงเก็บให้บรรทุกได้มากกว่าเดิมและปรับปรุงระบบสื่อสารให้มีประสิทธิภาพขึ้น อัสวานยังได้รับการปรับปรุงต่อมาเรื่อยๆตามการใช้งานอย่างเช่นติดถังเชื้อเพลิงเพิ่ม นอกจากนั้นยังมียานชั้นลอมบาเดีย ซึ่งพัฒนาต่อมาจากอเล็กซานเดรียโดยเน้นการใช้งานด้านการบรรทุก MSมากกว่าเดิม ลอมบาเดียติดตั้งปืนไว้น้อยกว่าอเล็กซานเดรีย แต่มีความคล่องตัวสูงกว่าและส่วนสะพานเดินเรือนั้นถูกลดตำแหน่งลงไปรวมกับตัวยานไม่ให้เด่นขึ้นมา ด้านหลังมีดาดฟ้าเล็กสำหรับใช้เก็บ MS

หลังจากที่ทิทานส์ล่มสลาย สหพันธ์โลกก็ปลดประจำการอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทิทานส์ไป แต่ในช่วงสงครามซันสคารนั้น ก็มีกอนแลนด์ซึ่งเป็นยานธงลำแรกของกองกำลังลีกมิลิเทีย กอนแลนด์นั้นติดตั้งมินอฟสกีคราฟท์ให้บินบนโลกได้และติดตั้งบีมชิลด์รวมทั้งเพิ่มจำนวนของป้อมปืนด้วย เครื่องยนต์รองด้านหลังถูกยกมาเทียบกับตัวยานหลักและเสริมดาดฟ้าสำหรับเก็บ MSไว้ที่ท้ายยานด้วย ในปฏิบัติการยึดปืนใหญ่ไกลาสคีรีนั้นกอนแลนด์ถูกใช้เป็นยานไร้คนบังคับเพื่อเป็นนกต่อล่อการโจมตีจากยานลำอื่นๆ แต่ก็ได้ใช้ชิ้นส่วนที่กู้ได้ปรับปรุงยานรีนฟอร์ซเป็นรีนฟอร์ซจูเนียร์

hario.jpg

Hario

aswan.jpg

Aswan

First appearance Advance of Zeta: The Flag of Titans

gaunland.jpg

Gaunland

First appearance Mobile Suit V Gundam
Designer Junya Ishigaki
Overall length 354 m
Armaments

  • 2-barrel anti-air gun
  • 3-barrel anti-air gun
  • 2-barrel main gun
  • beam shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License