พาหนะพันธมิตรอื่นๆ
lineartank.jpg

Linear Gun Tank

First appearance Mobile Suit Gundam SEED
Designer Kimitoshi Yamane
Armaments

 • linear gun
 • smoke discharger

รถถังซึ่งบริษัทแอ็คทายออนอินดัสทรีพัฒนาให้กลุ่มพันธมิตรโลก ส่วนล้อตีนตะขาบนั้นแยกเป็นสี่ข้างซึ่งมีมอเตอร์ขับเคลื่อนแยกกันจึงมีกำลังมาก ในกรณีที่สายพานตีนตะขาบเสียหายและต้องถอดออกก็ยังสามารถแล่นได้ มีอาวุธหลักเป็นลิเนียร์กันซึ่งลำกล้องที่ค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับตัวรถเพื่อให้เร่งความเร็วกระสุนได้มากขึ้น รถถังลิเนียร์กันนั้นใช้ค็อกพิตแบบสามที่นั่งของพลขับ พลปืน และผู้บัญชาการ นอกจากกลุ่มพันธมิตรแล้วอาณาจักรอ็อบก็ได้ใช้รถถังลิเนียร์กันด้วยโดยทาสีเป็นสีเขียวแทน

นอกจากรถถังลิเนียร์กันแล้ว ทั้งอ็อบและกลุ่มพันธมิตรยังใช้รถปืนลิเนียร์อัตตาจรซึ่งกลุ่มพันธมิตรนั้นใช้ยิงสกัดแคปซูลของ ZAFTที่กำลังลงพื้นเป็นหลัก รถปืนลิเนียร์อัตตาจรนั้นมีระบบสื่อสารซึ่งมีประสิทธิภาพและเมื่อเชื่อมโยงระบบกับรถเรดาร์หรือดาวเทียมแล้วก็สามารถเล็งยิงเป้าหมายจากระยะห่างได้อย่างแม่นยำแม้จะถูก Nแจมเมอร์รบกวน รถปืนลิเนียร์อัตตาจรนั้นไม่สามารถหันปืนในแนวนอนได้และใช้ระบบขับเคลื่อนแบบแปดล้อ การใช้งานจึงจำกัดอยู่บนพื้นถนนที่สภาพดีพอให้เลี้ยวได้ไม่ยากนักเท่านั้น และไม่สามารถใช้ต่อสู้กับ MSได้เลย

linearartillery.jpg

Self-propelled Linear Howitzer


drake.jpg

Drake class

First appearance Mobile Suit Gundam SEED
Designer Kimitoshi Yamane
Overall length 130 m
Armaments

 • 'Igelstellung' 75 mm anti-air vulcan gun
 • missile launcher
 • torpedo launcher

ยานคุ้มกันของกลุ่มพันธมิตรโลก มีความยาวตลอดลำยาน 130 เมตร ติดตั้งอาวุธไว้เป็นปืนวัลแคน มิสไซล์และตอร์ปิโด ยานชั้นเดรคนั้นไม่มีโรงเก็บในตัวและเมื่อใช้บรรทุก MAก็จะล็อกไว้นอกตัวยาน พลังในการต่อสู้ของยานชั้นเดรคนั้นเมื่อเทียบกับ MSแล้วนับว่าอยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะมิสไซล์ลันเชอร์กับระบบขับเคลื่อนที่ยื่นออกมานอกตัวยานนั้นถูกทำลายได้ง่ายมาก ในช่วงสงครามครั้งที่สองนั้น ยานชั้นเดรคก็ได้รับการปรับปรุงโดยเสริมคาทาพัลท์ไว้ระหว่างมิสไซล์ลันเชอร์เพื่อช่วยในการปล่อยตัว MSแต่ก็ไม่สามารถใช้งาน MSที่ติดสไตรเกอร์แพ็คได้ และมียานชั้นเดรคซึ่งถอดปืนวัลแคนใต้ตัวยานเพื่อติดตั้งโพซิตรอนรีเฟลคเตอร์ไว้ด้วย

drake-refit.jpg

Refitted version

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY


nelson.jpg

Nelson class

First appearance Mobile Suit Gundam SEED
Designer Kimitoshi Yamane
Overall length 250 m
Armaments

 • anti-air vulcan gun
 • cannon
 • missile launcher
 • torpedo launcher
 • beam cannon

ยานลาดตะเวนซึ่งเป็นกำลังหลักของกลุ่มพันธมิตรโลก ความยาวตลอดลำยาน 250 เมตรและมีพลังป้องกันสูงพอที่จะทนการโจมตีจากอาวุธปกติของจินน์ได้ ยานชั้นเนลสันมีโรงเก็บ MAในตัวและติดตั้งบีมแคนน่อนเป็นอาวุธด้วย แต่ยังไม่มีคาทาพัลท์สำหรับปล่อยตัว หลังจากที่สไตรค์แด็กเกอร์เข้าประจำการก็ได้ดัดแปลงส่วนโรงเก็บให้สามารถบรรทุกได้ดีขึ้น และได้เปลี่ยนบทบาทมาทำการสนับสนุนหน่วย MSหลังจากที่ปล่อยตัวออกไปแล้ว ในช่วงสงครามครั้งที่สองนั้น ยานชั้นเนลสันก็ได้รับการปรับปรุงโดยเสริมคาทาพัลท์สำหรับปล่อยตัว MSไว้ข้างตัวยาน

nelson-refit.jpg

Refitted version

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY


agamemnon.jpg

Agamemnon class

First appearance Mobile Suit Gundam SEED
Designer Kimitoshi Yamane
Overall length 300 m
Armaments

 • anti-air vulcan gun
 • missile launcher
 • 'Gottfried Mk.71' 225 cm high-energy beam cannon

ยานประจัญบานซึ่งเป็นยานธงของกลุ่มพันธมิตรโลกและที่มีขนาดใหญ่ซึ่งทำให้บรรทุก[[[TS-MA2|โมเบียส]]ได้มาก อกาเมมนอนเป็นยานอวกาศลำแรกของกลุ่มพันธมิตรที่มีคาทาพัลท์สำหรับปล่อยตัวโมเบียส ยานชั้นอกาเมมนอนที่มีบทบาทสำคัญนั้นก็คือ รูสเวลท์ ซึ่งเป็นยานที่บรรทุกหน่วยโมเบียสที่ยิงนิวเคลียร์ทำลายยูเนียสเซเวนในเหตุการณ์วาเลนไทน์เลือด เมเนลาออส ของพลเรือตรี ดูเอน ฮัลเบอตัน ซึ่งได้สละชีพคุ้มกันอาร์คแองเจิลขณะเข้าสู่บรรยากาศโลก และออร์ทิวเกีย ซึ่งเป็นยานประจำหน่วยพิเศษ Xของคานาร์ด พาร์สและต่อมาก็ได้ออกจากกองทัพไปเป็นทหารรับจ้างกับคานาร์ดกันทั้งหน่วย โดยในช่วงสงครามครั้งที่สองนั้นก็ได้เอาโพซิตรอนรีเฟลคเตอร์ของยานชั้นเดรคมาดัดแปลงติดตั้งให้ออร์ทิวเกียด้วย ส่วนยานชั้นอกาเมมนอนของกลุ่มพันธมิตรก็ได้รับการปรับปรุงโดยดัดแปลงโรงเก็บและติดตั้งคาทาพัลท์สำหรับปล่อยตัว MSไว้ด้านหน้า

agamemnon-kai.jpg

Late Type

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY


girtylue.jpg

Girty Lue

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY
Designer Kimitoshi Yamane
Overall length 380 m
Special feature Mirage Colloid stealth
Armaments

 • 'Igelstellung' 75 mm CIWS
 • vertical missile launcher
 • 'Gottfried Mk.71' 225 cm high-energy beam cannon

ยานอวกาศที่กลุ่มพันธมิตรโลกพัฒนาใช้งานในช่วงสงครามครั้งที่สองและนับว่าเป็นยานที่พัฒนามาจากยานชั้นอาร์คแองเจิลแต่ไม่มีโลเอนกรีนหรือเกราะลามิเน็ต และยังใช้งานในอวกาศเท่านั้น เกอร์ตีลูนั้นมีระบบพรางตัวด้วยมิราจคอลลอยด์และมีระบบขับเคลื่อนเสริมแบบใช้แก็สเย็นเพื่อให้ไม่สามารถตรวจจับความร้อนขณะพรางตัวได้ ซึ่งการใช้ระบบพรางตัวด้วยมิราจคอลลอยด์นี้เป็นการละเมิดสนธิสัญญายูเนียส การใช้งานเกอร์ตีลูจึงมีแต่ภารกิจลับที่ไม่อาจเปิดเผยตัวตนได้เท่านั้น

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License