อโลน & ไกรอา
alone.jpg

Alone Civilian Type

First appearance Heavy Metal L-Gaim
Designer Mamoru Nagano
Overall height 15.2 m
Weight 21.1 t
Armaments

  • laser gun
  • laser launcher

HM ชั้น B รุ่นแรกที่มีการผลิตจำนวนมากเป็นกำลังหลักของกองทัพโพเซดัลและตั้งชื่อตามแคลมป์ อโลนซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ที่แขนทั้งสองข้างนั้นติดปืนเลเซอร์ไว้และสามารถใช้เลเซอร์ลันเชอร์ซึ่งมีอานุภาพต่ำกว่าพาวเวอร์ลันเชอร์ได้ ที่แขนซ้ายนั้นปกติแล้วจะติดโล่ขนาดเล็กไว้ เนื่องจากอโลนนั้นได้รับการออกแบบให้ผลิตได้ง่ายด้วยระดับเทคโนโลยีในปัจจุบันของเพนทาโกนาจึงเป็นที่แพร่หลายมาก นอกจากจะเครื่องของกองทัพแล้วยังมีรุ่นที่พลเรือนใช้งานซึ่งไม่มีโล่และเกราะจะด้อยกว่ารุ่นที่ใช้ในกองทัพแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก และยังมีเครื่องที่กลุ่มต่อต้านโพเซดัลดัดแปลงใช้งานโดยเปลี่ยนส่วนหัวใหม่และเรียกว่า โกรองโก ซึ่งเมื่อใช้งานในอวกาศนั้นจะติดแบ็คแพ็คที่มีกำลังมากกว่าเดิมและแต่งส่วนลำตัวให้ระบบระบายความร้อนมีประสิทธิภาพขึ้น อโลนรุ่นที่ใช้งานบนดาวมิซุนยังมีรุ่นพิเศษซึ่งติดพาวเวอร์ลันเชอร์ไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างและใช้ยานฟลอสเซอร์เป็นแบ็คแพ็ค ซึ่งการจ่ายพลังงานให้พาวเวอร์ลันเชอร์นั้นทำให้ต้องเปลี่ยนแขนเป็นแบบสามนิ้วที่มีขนาดเล็ก

กองทัพโพเซดัลนั้นได้พัฒนา HM ชั้น B รุ่นผลิตจำนวนมากต่อจากอโลนผลิตจำนวนมากต่อจากอโลนเพื่อใช้เป็นกำลังหลักแทนคือ ไกรอา โดยในตอนแรกนั้นเป็นรุ่น ไกรอานอร์ดา แต่ต่อมาก็แก้ไขดีไซน์เล็กน้อยให้เซนเซอร์หลักมีขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยปกติแล้วไกรอาจะใช้อาวุธเป็นเซเบอร์กับพาวเวอร์ลันเชอร์ขนาดเล็กแต่ก็สามารถติดพาวเวอร์ลันเชอร์แบบปกติได้ และไกรอาสามเครื่องก็สามารถต่อพลังงานยิงบัสเตอร์ลันเชอร์ได้ ไกรอานอร์ดาซึ่งเป็นรุ่นดั้งเดิมนั้น มีที่กลุ่มต่อต้านโพเซดัลได้นำไปปรับปรุงให้สมรรถนะสูงขึ้นจนเทียบได้กับบัลบุดและส่วนหัวจะสวมหน้ากากไว้ ไกรอาของกองทัพโพเซดัลนั้นรุ่นที่ใช้ในอวกาศจะแก้ไขการจ่ายพลังงานให้ส่วนขาน้อยลงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้เดินอีกและติดแบ็คแพ็คเพิ่มกำลังขับเคลื่อนรวมถึงใช้พาวเวอร์ลันเชอร์เป็นอาวุธมาตรฐาน

gorongo.jpg

Gorongo

First appearance Heavy Metal L-Gaim
Designer Mamoru Nagano
Overall height 15.7 m
Weight 29.9 t
Armaments

  • laser gun
  • laser launcher
gorongo_space.jpg

Space Gorongo

Weight 29.5 t

alone_mizun.jpg

Mizun Alone

Overall height 15.2 m
Weight 30.7 t
Armaments

  • power launcher
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License