นอยเอซีล
amx-002.jpg

AMX-002 Neue Ziel

First appearance Mobile Suit Gundam 0083 : Stardust Memory
Designer Mika Akitaka
Overall height 76.6 m
Base weight 198.2 t Full weight 403.5 t
Armor titanium/ceramic composite
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 75800 kW
Special feature I-field barrier
Armaments

  • wire-guided claw arm (mega particle cannon, beam saber)
  • sub-arm (mega particle cannon, beam saber)
  • 6-tube micro missile launcher
  • large missile launcher
  • mega particle cannon
  • mega cannon

MAที่ดาวเคราะห์น้อยแอ็กซิสส่งมอบให้เป็นการสนับสนุนกองยานดีลาซในภารกิจทิ้งโคโลนีไอส์แลนด์อีสต์ลงไปบนโลกโดยมีอนาเวล กาโตเป็นนักบิน ซึ่งจริงๆนั้นนอยเอซีลเป็น MAที่กองทัพซีอ้อนออกแบบไว้ตั้งแต่สงครามหนึ่งปีแต่ไม่มีการสร้างใช้งานเนื่องจากปัญหาด้านเทคโนโลยี แม้จะเป็น MAที่มีขนาดใหญ่แต่ก็มีความเร็วในอวกาศสูงมาก ที่ไหล่และเกราะหางนั้นติดปืนอนุภาคเอาไว้ซึ่งเป็นแบบใช้พลังงานจาก Eแคปเพื่อให้ยิงได้อย่างต่อเนื่อง ด้านหลังติดมิสไซล์ขนาดใหญ่ต่อต้านยานรบไว้และในบูสเตอร์ข้างเอวก็มีไมโครมิสไซล์ นอยเอซีลนั้นมีแขนหกข้างซึ่งขณะที่ไม่ใช้งานนั้นจะพับเก็บไว้ในเกราะไหล่ขนาดใหญ่ แขนหกข้างนี้เป็นแขนหลักสองข้างและแขนเล็กอีกสี่ข้าง ซึ่งแขนทั้งหมดนั้นติดบีมเซเบอร์และปืนอนุภาคไว้ แขนหลักของนอยเอซีลนั้นยังสามารถบังคับผ่านสายเคเบิลให้แยกออกไปโจมตีศัตรูจากระยะไกลได้คล้ายกับแขนของซีอองก์ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของนอยเอซีลจะช่วยในการบังคับทำให้แม้แต่คนที่ไม่ใช่นิวไทป์ก็ใช้งานได้ แม้ว่าการบังคับจะค่อนข้างยากแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักบินฝีมือดีอย่างกาโต อาวุธที่รุนแรงที่สุดของนอยเอซีลก็คือปืนใหญ่เมกาแคนน่อนที่ท้อง นอกจากนั้นนอยเอซีลยังติดตั้ง Iฟิลด์บาเรียร์ไว้ซึ่งสามารถป้องกันการโจมตีจากอาวุธบีมได้รอบตัว

MAที่เป็นต้นแบบของนอยเอซีลก็คือ AMA-00GR ซีโร่ GR ซึ่งเดิมนั้นได้พัฒนาขึ้นให้ชาร์ อัสนาเบิลใช้งานแต่การพัฒนาได้ชะงักไปหลังจากที่การ์มา ซาบีเสียชีวิตซึ่งโดซูล ซาบีเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของชาร์ ก่อนที่แอ็กซิสจะนำมาพัฒนาต่อหลังสงครามหนึ่งปีเพื่อใช้เป็น MAสำหรับป้องกันฐานที่มั่นโดยเฉพาะ มีอาวุธหลักเป็นปืนมหาอนุภาคที่ติดไว้ทั่วตัว ส่วนแขนนั้นเป็นแบบพับเก็บไว้ในไหล่เหมือนนอยเอซีล นอกจากนั้นยังมี Iฟิลด์บาเรียร์ไว้ป้องกันตัว เดิมทีนั้นทางแอ็กซิสออกแบบให้เคลื่อนไหวด้วยระบบ AIและให้นักบินควบคุมอาวุธอย่างเดียว แต่ในการทดสอบซิมูเลเตอร์ซึ่งชาร์เป็นนักบินั้น ชาร์ก็ได้แสดงฝีมือการควบคุมที่เหนือกว่าระบบ AIและทำลายเป้าหมายได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าชาร์นั้นไม่พอใจที่การขับเคลื่อนของซีโร่ GRต่ำกว่าที่ต้องการ ทำให้แอ็กซิสระงับการผลิตซีโร่GRและพัฒนาต่อไปนอยเอซีล แอ็กซิสยังได้ออกแบบ AMX-002S นอยเอซีลทูว์โดยใช้โครงสร้างแบบเดียวกันแต่ติดตั้งระบบไซคอมมิวและฟันเนลไว้เพื่อให้เป็น MAสำหรับนิวไทป์และเดิมทีนั้นก็ออกแบบให้ชาร์ใช้งาน นอยเอซีลทูว์ติดตั้งอาวุธไว้น้อยกว่ารุ่นแรกเพราะเน้นการโจมตีด้วยฟันเนลมากกว่า ส่วนแขนนั้นเหลือสองข้างและไม่สามารถแยกออกไปได้ ที่ท้องติดปืนใหญ่มหาอนุภาคไว้สองกระบอก การสร้างนอยเอซีลนั้นถูกระงับไปหลังจากที่ชาร์ออกจากแอ็กซิสไปเข้ากับเอวโก

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License