กาซา C

AMX-003 Gaza C

First appearance Mobile Suit Z Gundam
Designer Makoto Kobayashi
Head height 18.3 m
Base weight 40.8 t Full weight 72.5 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1720 kW
Armaments

  • beam saber
  • beam gun
  • knuckle buster

MSซึ่งพัฒนาที่ดาวเคราะห์น้อยแอ็กซิสโดยดัดแปลงจากกาซา A และกาซา B แต่ให้เป็น MSสงครามเต็มรูปแบบ รหัสเดิมของกาซา Cก็คือ MMT-1 แต่ต่อมาแอ็กซิสก็ได้เปลี่ยนมาใช้ AMX-003 ซึ่งเป็นรหัสที่สหพันธ์โลกใช้เรียก เนื่องจากพัฒนามาจากเครื่องจักรสำหรับทำงานกาซา Cจึงมีโครงส้างแบบเรียบง่ายแต่ก็แปลงร่างเป็น MAได้ กาซา Cนั้นเน้นการต่อสู้แบบเป็นทีม อาวุธหลักของกาซา Cก็คือปืนนัคเคิลบัสเตอร์ติดแขนขวาที่มีอานุภาพรุนแรงและเชื่อมต่อกับเซนเซอร์เสริมที่หน้าอกจึงความแม่นยำสูง ส่วนในระยะประชิดตัวจะใช้บีมเซเบอร์ซึ่งเก็บไว้ในไบน์เดอร์ติดแขน แบ็คแพ็คของกาซา Cมีบีมกันสองกระบอกซึ่งใช้เวลาแปลงร่างเป็น MA และในร่าง MAนี้ส่วนเท้าของกาซา Cจะกางออกเป็นกรงเล็บซึ่งสามารถใช้ลงพื้นยืนและทำงานแบบป้อมปืนใหญ่เคลื่อนที่ได้ กาซา Cนั้นมีค็อกพิตอยู่ที่ส่วนหัวแทนลำตัวและใช้เซนเซอร์โมโนอายที่ใหญ่กว่า MSของซีอ้อน สมรรถนะในร่าง MSของกาซา Cนั้นนับว่าไม่สูงนัก โครงสร้างของกาซา Cยังนับว่าเปราะบางมากซึ่งวิศวกรของเอวโกได้ประเมินจากการศึกษากาซา Cที่ยึดไว้ได้ว่าใช้ออกรบได้เพียงสามครั้งก่อนที่โครงสร้างจะเสียหายจนพังไปเองและจุดเชื่อมต่อก็จะขัดข้องหลังจากที่เแปลงร่างเพียงสี่หรือห้าครั้ง ซึ่งจริงๆแล้วในตอนที่เอ็กซิสเข้าร่วมต่อสู้ในศึกกรีปส์นั้นก็ได้หยุดการผลิตกาซา Cไปแล้วแต่ใช้เป็นกำลังหลักเพื่อถนอมกำลังพลไว้ก่อนสงครามนีโอซีอ้อนครั้งที่หนึ่ง

กาซา Cนั้นพัฒนาต่อมาเป็น AMX-003S กาซา Cรุ่นปรับปรุง ซึ่งแก้ไขโครงสร้างให้ทนการแปลงร่างได้โดยรวมเอาแบ็คแพ็คไว้ในตัวและย้ายค็อกพิตไปไว้ที่ส่วนหัวของร่าง MAเพื่อให้มีมุมมองดีขึ้น บีมกันติดแบ็คแพ็คนั้นก็ย้ายไปไว้ที่ข้างค็อกพิตและให้สามารถปรับองศาการยิงรวมถึงใช้ในร่าง MSได้ กาซา Cรุ่นปรับปรุงยังสามารถเปลี่ยนปืนนัคเคิลบัสเตอร์เป็นบาซูก้าได้ และ AMX-006 กาซา D ซึ่งแอ็กซิสได้แก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างอ่อนแอและเพิ่มสมรรถนะทั่วไป ไบน์เดอร์ของกาซา Dนั้นย้ายไปติดไว้ที่ไหล่และติดตั้งมิสไซล์ลันเชอร์ไว้ ค็อกพิตนั้นย้ายไปที่ลำตัวตามปกติ ร่าง MAของกาซา Dนั้นมีความเร็วและพลังในการต่อสู้ที่สูงขึ้นแต่ไม่มีโหมดปืนใหญ่ภาคพื้นดินอีก เนื่องจากกาซา Dนั้นใช้ชิ้นส่วนส่วนใหญ่เป็นแบบเดียวกับกาซา Cจึงสามารถดัดแปลงสายการผลิตของกาซา Cที่มีอยู่แล้วได้ทำให้เป็นกำลังหลักของกองทัพนีโอซีอ้อนในช่วงแรกของสงครามนีโอซีอ้อน กาซา Cยังได้พัฒนาไปอีกรูปแบบคือ AMX-007 กาซา Eที่เน้นด้านควาเมร็วของร่าง MAและใช้เป็นฐานยืนซับไฟลท์ของ MSเครื่องอื่นได้ ส่วนมือและขาของกาซา Eนั้นเรียบง่ายกว่าปกติรวมถึงไม่ติดนัคเคิลบัสเตอร์และติดบีมแคนน่อนไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างแทนบีมกันของแบ็คแพ็ค เนื่องจากลักษณะที่แตกต่างจากกาซา C และกาซา Dมากจึงไม่สามารถดัดแปลงสายการผลิตที่มีอยู่แล้วได้ กาซา Eจึงมีจำนวนน้อย หลังสงครามนีโอซีอ้อนครั้งแรกยังมี AMX-016 กาซา W ซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างหลักให้เพรียวกว่าเดิมแต่ใช้ไบน์เดอร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าและเปลี่ยนระบบแปลงร่างเป็นแบบแกปแลน

amx-003-uc.jpg

Gundam UC version

Designer Hajime Katoki

amx-003s.jpg

AMX-003S Gaza C Custom

First appearance Under the Gundam: Double Fake
Designer Hitoshi Fukuchi
Head height 18.5 m
Base weight 29.2 t Full weight 75.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2020 kW
Armaments

  • beam saber
  • beam gun
  • knuckle buster
  • bazooka
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License