กาโซวม

AMX-008 Ga-Zowmn

First appearance Mobile Suit Gundam ZZ
Designer Yutaka Izubuchi
Head height 18 m
Base weight 31.6 t Full weight 58.2 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 1840 kW
Armaments

  • beam saber
  • 80 mm vulcan gun
  • missile pod
  • hyper knuckle buster

กาซาซีรีส์ซึ่งพัฒนาในช่วงเดียวกับกาซา E และเน้นที่การต่อสู้กับ MSด้วยกันมากกว่าเดิม ส่วนโครงสร้างได้รับการออกแบบใหม่ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นอีกโดยในร่าง MAจะเน้นที่การใช้ความเร็วโจมตีเป้าหมายขนาดใหญ่อย่างยานแม่ซึ่งมีจุดเด่นคือเท้าและขาจะกางออกเหมือนกรงเล็บ แบ็คแพ็คด้านหลังมีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่อขับดันที่สามารถปรับตำแหน่งได้ ชื่อกาโซวมนั้นก็มาจากที่ทีมพัฒนาเห็นว่ามีสมรรถนะสูงกว่ากาซาซีรีส์ที่ผ่านๆมาจนน่าจะนับเป็น MSรุ่นใหม่ไปเลยได้ นัคเคิลบัสเตอร์ที่เป็นอาวุธหลักนั้นเปลี่ยนเป็นไฮเปอร์นัคเคิลบัสเตอร์ซึ่งใช้พลังงานจาก Eแพ็คแทนการเชื่อมต่อกับตัวเครื่องซึ่งทำให้พลังงานลดลงแต่สามารถยิงได้ต่อเนื่องขึ้น ที่ไหล่ติดมิสไซล์พ็อดซึ่งใหญ่กว่าของกาซา D และที่แขนทั้งสองข้างนั้นติดบีมเซเบอร์ที่ยองเป็นบีมกันได้เอาไว้ แม้ว่าโครงสร้างของกาโซวมจะต่างจากกาซาซีรีส์รุ่นก่อนๆแต่เก็ยังใช้ชิ้นส่วนร่วมกันได้อยู่มากจึงสามารถผลิตใช้งานได้ง่าย

กาโซวมยังมีรุ่น AMX-008M กาโซวมารีนไทป์ ซึ่งเป็นรุ่นที่กลุ่มซีอ้อนมาร์สดัดแปลงให้ใช้งานแบบสะเทินน้ำสะเทินบกตามแบบของของสก็อกและไฮก็อกเพื่อใช้ในปฏิบัติการชิงกันดั้มอินเลจากกลุ่มเรซีอ้อน เท้าของกาโซวมมารีนไทป์จะกางออกตลอดเวลาและร่าง MAก็ใช้เพื่อให้เดินทางในน้ำได้อย่างรวดเร็ว กาโซวมมารีนไทป์นั้นมีปัญหาด้านโครงสร้างทำให้กันน้ำไม่ค่อยดีและไม่เหมาะจะแปลงร่างหรือทำการต่อสู้ขณะที่อยู่ในน้ำ ซึ่งทำให้ต้องทำการซ่อมบำรุงทุกครั้งที่ใช้งาน แต่เนื่องจากตั้งใจใช้ในภารกิจชิงอินเลเท่านั้นจึงไม่ได้สนใจการใช้งานในระยะยาวนัก

amx-008-uc.jpg

Gundam UC version

Designer Hajime Katoki

amx-008m.jpg

AMX-008M Ga-Zowmn Marine Type

First appearance Advance of Zeta Re-Boot

amx-008m-ma.jpg

MA Mode

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License