บาวู

AMX-107 Bawoo

First appearance Mobile Suit Gundam ZZ
Designer Yutaka Izubuchi
Head height 18.5 m
Base weight 34.5 t Full weight 67.5 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2410 kW
Armaments

 • beam saber
 • beam rifle
 • 4-tube grenade launcher launcher
 • missile
 • shield (mega particle gun)

MSแปลงร่างได้ซึ่งนีโอซีอ้อนพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สูงกว่ากาซาซีรีส์เพื่อใช้ต่อสู้กับดับเบิลเซต้ากันดั้ม บาวูนั้นได้รับการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลของเซตาโปรเจ็คท์ซึ่งได้มาจากอดีตวิศวกรของซีอ้อนซึ่งก่อนหน้านี้ทำงานให้เอวโกและการกดดันทางการเมืองให้แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกส์และสหพันธ์โลกส่งมอบข้อมูลให้ บาวูนั้นใช้ระบบแปลงร่างแบบแยกร่างเป็นยานสองลำแทน โดยร่างท่อนบนจะเป็นยานบาวูแอทแทคเกอร์ ส่วนท่อนล่างจะแยกไปเป็นยานบาวูนัตเตอร์ โดยในช่วงแรกนั้นแอ็กซิสได้ออกแบบให้ยานทั้งสองมีค็อกพิตในตัว แต่เนื่องจากแอ็กซิสนั้นมีจุดอ่อนด้านกำลังพลและการใช้รีโมตบังคับจากบาวูแอทแทคเกอร์นั้นก็มีความเสี่ยงที่จะถูกอนุภาคมินอฟสกีรบกวนได้จึงได้เปลี่ยนมาให้ใช้งานในร่าง MSโดยไม่สนใจระบบแยกร่างอีก แต่เมื่อเกรมี โตโตได้เป็นนักบินทดสอบของฮิริวซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของบาวู เกรมีก็ได้ให้ดัดแปลงโดยติดระบบบังคับรีโมตกับบาวูนัตเตอร์พร้อมกับระบบอัตโนมัติซึ่งจะทำงานเมื่ออนุภาคมินอฟสกีหนาแน่นจนรับสัญญาณไม่ได้และติดหัวรบเพื่อใช้บาวูนัตเตอร์เป็นเหมือนมิสไซล์ขนาดใหญ่ได้ด้วย อาวุธอื่นๆของบาวูกันประกอบด้วยบีมเซเบอร์ เกรเน็ดลันเชอร์สี่ลำกล้องติดแขนซึ่งดัดแปลงมาจากของเซต้ากันดั้ม มิสไซล์ติดปีก บีมไรเฟิลซึ่งขณะที่แยกร่างนั้นจะติดไว้ใต้บาวูแอทแทคเกอร์จึงได้รับการออกแบบให้ไม่ต้านลมตามหลักอากาศพลศาสตร์ และโล่แบบติดปืนอนุภาคที่ดัดแปลงมาจากของฮัมมาฮัมมาและเมื่อแยกร่างจะติดไว้เป็นหางของบาวูแอทแทคเกอร์เพื่อเพิ่มแรงยก

ฮิริวซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบของเกรมีนั้นทาสีส้ม แต่เมื่อทำการผลิตจำนวนมากนั้นจะทาสีเขียวแทน ซึ่งในภายหลังนั้นก็มีเครื่องที่กลุ่มปลอกแขนเสื้อดัดแปลงเป็น AMX-107R รีบาวู ซึ่งได้รับการเสริมสมรรถนะให้สูงขึ้นและใช้ไซโคเฟรมทำให้นักบินที่เป็นนิวไทป์สามารถบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมาก โดยรีบาวูนั้นได้เสริมไซโคเฟรมไว้ในค็อกพิตและส่วนหัวของรีบาวูนัตเตอร์ซึ่งทำให้นักบินที่เป็นนิวไทป์สามารถบังคับให้ทั้งสองส่วนโจมตีประสานกันได้อย่างดี รีบาวูนัตเตอร์ยังมีกำลังมากขึ้นจนสามารถใช้เป็นฐานยืน SFSให้ MSเครื่องอื่นได้ รีบาวูนั้นทาสีแดงเนื่องจากเดิมทีนั้นตั้งใจจะให้เป็นMSประจำตัวของฟุล ฟรอนทัล แต่หลังจากที่ฟุล ฟรอนทัลได้ซินันจูมาแล้วจึงได้ยกให้นักบินคนอื่นใช้งานแทน บีมไรเฟิลของรีบาวูนั้นเป็นแบบเดียวกับของซินันจูและติดขวานบีมไว้เหมือนกัน ที่ขาทั้งสองข้างติดบีมกันแบบปรับตำแหน่งได้เอาไว้ ส่วนโล่นั้นได้เอาปืนอนุภาคออกไปเพื่อเพิ่มพลังป้องกันและเกราะด้านข้างที่เอวก็ติดปืนอัตโนมัติไว้ด้วย ซึงบาวูที่กลุ่มปลอกแขนเสื้อใช้นั้นก็จะใช้นักบินบังคับบาวูนัตเตอร์ได้เพื่อให้ประสานงานกันได้ พร้อมกับติดมิสไซล์เพิ่มให้บาวูนัตเตอร์ เสริมปืนวัลแคนไว้ที่ลำตัวและใช้ปืนกลบีมของกิราโดกาแทนบีมไรเฟิล รวมถึงมีปืนอัตโนมัติและใช้โล่เหมือนกับรีบาวู

amx-107-uc.jpg

AMX-107 Bawoo

First appearance Mobile Suit Gundam UC
Head height 22.05 m
Base weight 38.2 t Full weight 70.9 t
Armor gundarium alloy
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 2410 kW
Armaments

 • beam saber
 • 60 mm vulcan gun
 • machine cannon
 • beam machine gun
 • 4-tube grenade launcher launcher
 • missile
 • shield
amx-107-attacker.jpg

Bawoo Attacker

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License