วุก
arv-a.jpg

ARV-A Wug

First appearance Space Castaway Vifam
Designer Kunio Okawara
Overall height 14.1 m
Weight 30.6 t Space type weight 60.2 t
Armaments

  • arm beam gun
  • beam gun
  • beam machine gun

หุ่นยนต์ที่เป็นกำลังหลักของมนุษย์ดาวคุคุโทหรือที่มนุษย์โลกเรียกว่าแอสโตรเกเตอร์ ชาวคุคุโทนั้นไม่มีศัพท์เรียกหุ่นยนต์ของตนโดยเฉพาะแต่มนุษย์โลกเรียกว่า ARV ซึ่งหมายถึง RVของมนุษย์ต่างดาวและตั้งรหัสตามตัวอักษรให้ตามลำดับที่พบ วุกนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องจักรสำหรับทำงานในอวกาศซึ่งใช้งานในอดีตเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่ที่มาตั้งรกรากบนดาวคุคุโทแต่ได้นำมาดัดแปลงเป็นอาวุธเมื่อเริ่มทำสงครามกับมนุษย์โลก โดยวุกนั้นเป็นกำลังหลักในช่วงแรกและมีทั้งรุ่นที่ใช้งานบนโลกและในอวกาศ ปีกสองข้างของวุกติดท่อขับดันที่มีกำลังพอให้บินได้แต่เนื่องจากโครงสร้างค้อมตัวไปด้านหน้าแบบกอริลลาการบังคับกลางอากาศจึงยากกว่าปกติพอสมควร ขณะใช้งานภาคพื้นดินนั้นสามารถปลดปีกออกไปไม่ให้เกะกะได้ มือซ้ายของวุกนั้นเป็นกรงเล็บและมีบีมกันติดข้อมือเป็นอาวุธ ส่วนมือขวาเป็นแบบห้านิ้วสำหรับหยิบจับอาวุธมือถือเป็นบีมกันหรือไม่ก็ปืนกลบีม

เมื่อชาวคุคุโทได้เริ่มพัฒนาหุ่นยนต์รุ่นใหม่ตามรูปแบบ RVของมนุษย์โลก รูปแบบของวุกก็ได้รับการพัฒนาต่อมาเป็น ARV-J กิบุล ซึ่งเข้าเป็นกำลังหลักแทนและยังคงลักษณะของวุกเอาไว้แต่เปลี่ยนโครงสร้างให้ยืนตัวตรงแบบมนุษย์ รูปร่างเพรียวกว่าเดิมเล็กน้อยและปีกเล็กลงจนไม่เกะกะอีกทำให้ลอยตัวกลางอากาศได้ดีขึ้นมาก ความสามารถด้านอื่นๆนั้นก็สูงกว่าวุกทุกด้าน โดยกิบุลนั้นมีบีมกันติดแขนที่ทรงอานุภาพกว่าเดิมและใช้เลเซอร์แคนน่อนเป็นอาวุธเสริม กลุ่มริเบลาริสท์ซึ่งเป็นชาวคุคุโทที่ต้องการยุติสงครามกับชาวโลกยังได้พัฒนา ARV-K แก็ดดอลเป็นกำลังหลักของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีของโลกซึ่งใช้รูปร่างคล้ายกับกิบุลแต่มีท่อขับดันรอบตัวทำให้มีความคล่องตัวสูงทั้งบนโลกและในอวกาศเหมือนกับดิวราฟ

arv-j.jpg

ARV-J Gibull

First appearance Space Castaway Vifam
Designer Kunio Okawara
Overall height 15.6 m
Weight 40.1 t Space type weight 69.7 t
Armaments

  • arm beam gun
  • laser cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License