กันดั้มดันทาเลียน

ASW-G-71 Gundam Dantalion

First appearance Gundam Try Age
Designer Tamotsu Shinohara
Overall height 18 m
Base weight 27.1 t
Armor nano laminated
Powerplant Ahab reactor
Armaments

  • bayonet sword/bayonet rifle
  • bident
  • 'Keraunos' custom rifle
  • Aegis

หนึ่งในกันดั้มเฟรมที่เหลือรอดมาจากสงครามหายนะ ดันทาเลียนเป็นกันดั้มเฟรมเครื่องท้ายๆและพัฒนาโดยใช้ข้อมูลเรียนรู้มาจากกันดั้มเฟรมก่อนหน้านั้นทั้งหมดโดยได้รับการออกแบบให้เป็น MS ที่มีพลังซึ่งสามารถพลิกสถานการณ์ในการต่อสู้ได้ด้วยเครื่องเดียวและสามารถใช้งานได้หลากหลาย แม้จะลงสู่สนามรบในช่วงที่สงครามใกล้จะยุติลงแล้วแต่พลังในการต่อสู้ของดันทาเลียนก็โดดเด่นจนผู้ใช้งานดันทาเลียนในครั้งนั้นได้รับนามสกุลเกียรติยศซาล์มฟอร์ดและเป็นตระกูลผู้มีอิทธิพลต่อมาหลังจากสงครามหายนะ โครงสร้างของดันทาเลียนนั้นได้รับการออกแบบให้คล่องตัวอย่างมาก โดยเฉพาะส่วนข้อต่อเข่าที่ขยับได้มากกว่ากันดั้มเฟรมเครื่องก่อนๆ ดันทาเลียนนั้นมีอาวุธเป็นปืนเบย์โอเน็ตไรเฟิล 100 มม.ซึ่งสามารถกางส่วนดาบที่พับไว้ใต้ลำกล้องปืนออกมาเป็นดาบเบย์โอเน็ตซอร์ดได้ ปืนไรเฟิลแบบพิเศษ "เคราวนอส" โล่ติดบูสเตอร์กับหอกสองง่าม "ไบเดนท์" และโล่ซึ่งสามารถแปลงสภาพเป็นกรงเล็บขนาดใหญ่ "ไอกิส" สีเดิมของดันทาเลียนนั้นเป็นสีน้ำเงินขาว แต่หลังจากที่ทหารรับจ้างซาซา ฟอสซิลซึ่งเป็นนักบินของดันทาเลียนกลับมาใช้ชื่อจริง ซาดิเอล ซาล์มฟอร์ด ก็ได้ทาสีใหม่เป็นสีแดงน้ำเงินตามตราประจำตระกูล

ดันทาเลียนยังสามารถติดตั้งบูสเตอร์ขนาดใหญ่ได้สองแบบ คือ T (Top) บูสเตอร์ซึ่งประกอบกับด้านหลังและเพิ่มความเร็วให้เหมาะกับการโจมตีแบบฉาบฉวยหรือเข้าช่วยเหลือพรรคพวกในการต่อสู้ กับ B (Bottom) บูสเตอร์ที่ประกอบกับที่เอว บูสเตอร์ทั้งสองยังสามารถแปลงสภาพได้เรียกว่าฮาล์ฟโควล์ โดย T บูสเตอร์จะกลายเป็นฮาล์ฟโควล์ Tซึ่งสวมกับแขนและไหล่เป็นเกราะแขน กิกันติกอาร์ม เพื่อเพิ่มพลังทำลายและพลังป้องกันของดันทาเลียน ส่วน Bบูสเตอร์จะกลายเป็นฮาล์ฟโควล์ Bซึ่งสวมกับเอวมาตลอดทั้งขา และเพิ่มความสามารถในการบินกลางอากาศ ดันทาเลียนนั้นสามารถใช้งานฮาล์ฟโควล์ทั้งสองพร้อมกันเป็นฟุลโควล์ได้ และเมื่อใช้ไอกิสเป็นเกราะอกและสวมหัวก็จะเป็นเพอเฟคท์โควล์ซึ่งคลุมทั้งตัวของดันทาเลียนไว้

asw-g-71-halfcowlt.jpg

Equipped with Halfcowl-T

Base weight 39.5 t

asw-g-71-halfcowlb.jpg

Equipped with Halfcowl-B

Base weight 45.3 t

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License