AT-TE & AT-AT
at-te.jpg

All Terrain Tactical Enforcer

First appearance Star Wars Episode II: Attack of the Clones
Length 13.2 m
Armaments

  • anti-personal laser cannon
  • mass-driver cannon

วอล์คเกอร์รุ่นหนักที่สาธารณรัฐกาแล็กติกพัฒนาขึ้น วอล์คเกอร์นั้นมีข้อดีเมื่อเทียบกับยานแบบลอยตัวได้ก็คือการเดินกับพื้นทำให้สามารถฝ่าเข้าไปในสนามพลังได้ AT-TEได้รับการออกแบบให้ใช้งานแบบเอนกประสงค์ทั้งสู้รบแบบปกติและเป็นพาหนะลำเลียงทหารโคลน ระบบของ AT-TEนั้นต้องใช้นักบินถึงเจ็ดคน คือพลขับ, พลนำร่อง และพลปืนห้าคน AT-TEสามารถบรรทุกทหารโคลนในตัวได้อีกยี่สิบคนและมีหุ่นดรอยด์พยาบาลอยู่ในตัว นอกจากนั้นยังสามารถดัดแปลงให้ใช้บรรทุก AT-RTหรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ขนาดเล็กก็ได้ เกราะของ AT-TE เป็นเกราะป้องกันแม่เหล็กไฟฟ้าจึงทนต่ออาวุธอิออน อาวุธหลักของ AT-TEคือปืนแมสไดรเวอร์ขนาดใหญ่ด้านหลังและมีเลเซอร์แคนน่อนเป็นอาวุธเสริมโดยสี่กระบอกอยู่ด้านหน้าและอีกสองกระบอกอยู่ด้านหลัง AT-TEนั้นมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในช่วงสงครามโคลน จุดอ่อนของ AT-TEก็คือมีรูปร่างที่เตี้ย เมื่อเหยียบกับระเบิดแรงระเบิดจึงสามารถสร้างความเสียหายถึงใต้ท้องซึ่งเป็นจุดที่เกราะอ่อนที่สุดได้ รูปร่างแบบหกขายังทำให้ขนส่งลำบาก หลังการสถาปนาจักวรรดิกาแล็กติก AT-TEก็ถูกลดบทบาทลงเป็นกำลังเสริมและค่อยๆถูกปลดระวางไป ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่ยังใช้งาน AT-TEอยู่นั้นมักจะปลดอาวุธและเกราะคลุมด้านบนของ AT-TEออกเพื่อเน้นการใช้งานแบบยานขนส่งให้บรรทุกได้มากขึ้น

วอล์คเกอร์ที่นับได้ว่าเป็นทายาทโดยตรงของ AT-TEก็คือ All Terrain Armored Transport ซึ่งได้เปลี่ยนดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่โตกว่าเดิม ส่วนขายาวขึ้นเพื่อให้ก้าวข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆได้ง่ายกว่าและปลอดภัยจากกับระเบิด AT-ATสามารถบรรทุกสตรอมทรูเปอร์ได้ 40 คนซึ่งเวลาออกโจมตีจะใช้วิธีโรยตัวจากสายเคเบิล ทั้งยังสามารถบรรทุกยานพาหนะที่มีขนาดเล็กอย่างสปีดเดอร์ไบค์และ AT-STที่แยกชิ้นส่วนไว้ได้ แต่เนื่องจากเวลาเอาลงต้องรอให้ AT-ATคุกเข่าลงก่อนจึงไม่เหมาะสมกับการใช้ในสนามรบนัก AT-ATมีเกราะที่หนาและทนต่อการโจมตีได้แทบทุกรูปแบบ แต่มีจุดอ่อนคือข้อต่อที่คอและใต้ท้อง AT-ATจึงมักทำงานเป็นทีมคู่กับ AT-STที่ช่วยป้องกันด้านล่างไว้ อาวุธของ AT-ATเป็นเลเซอร์แคนน่อนสองกระบอกที่คางและบลาสเตอร์กันที่ยิงได้ต่อเนื่องกว่าที่แก้มสองข้าง ส่วนหัวของ AT-ATนั้นขยับได้จำกัดจึงมีขอบเขตการยิงที่จำกัดไปด้วย แต่การใช้หน้าที่หลักจริงๆของ AT-ATก็คือใช้เป็นแนวหน้าเพื่อทำลายกำลังใจของศัตรูและใช้ขนาดอันใหญ่โตเหยียบทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า AT-ATยังสามารถติดตั้งปรับแต่งตามสภาพแวดล้อมที่จะใช้งานได้ โดยรุ่นย่อยที่สำคัญก็คือ Aquatic Terrain Armored Transport ซึ่งเป็นยานลอยตัวที่ใช้ส่วนตัวและตัวของ AT-AT มาดัดแปลงให้สามารถใช้ดำน้ำลึกได้ All Terrain Ion Cannon ที่ถอดเกราะด้านหลังออกเพื่อติดตั้งปืนใหญ่อิออน และ All Terrain Armored Heavy Transport ซึ่งเป็นรุ่นที่เสริมเกราะส่วนหัวและลำตัวให้หนากว่าเดิม พร้อมกับติดปืนบลาสเตอร์ไว้ที่ลำตัวเป็นอาวุธเสริม

at-at.jpg

All Terrain Armored Transport

First appearance Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back
Height 22.5 m
Armaments

  • repeating blaster gun
  • heavy laser cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License