บรูติชด็อก
atm-09-gc.jpg

ATM-09-GC Brutishdog

First appearance Armored Trooper VOTOMS
Designer Kunio Okawara
Overall height 3.804 m
Base weight 6.729 t Full weight 6.983 t
Armaments

  • arm punch
  • gatling claw

สโคปด็อกที่ได้รับการปรับแต่งแบบพิเศษให้มนุษย์ดัดแปลง เพอเฟคท์โซลเยอร์ ใช้งาน และเป็นพื้นฐานของ AT ที่สมาคมลับพัฒนาต่อมาในภายหลัง บรูติชด็อกติดตั้งแบ็คแพ็คเครื่องกรองโพลีเมอริงเจลซึ่งทำให้มีสมรรถนะที่สูงและปฏิบัติการได้นานกว่าสโคปด็อกมาก ส่วนส้นเท้าติดไกลดิงวีลเพิ่มให้แล่นได้เร็วขึ้น ระบบบังคับของบรูติชด็อกนั้นคนธรรมดาไม่สามารถใช้งานได้ แขนขวาของบรูติชด็อกเป็นปืนแก็ตลิ่งหกลำกล้องซึ่งเป็นอาวุธหลักและมีกรงเล็บติดไว้ใต้ข้อศอกซึ่งเป็นเหมือนอาวุธลับในระยะประชิดตัวเนื่องจากมองเห็นได้ยาก ส่วนแขนซ้ายเป็นอาร์มพันช์ตามปกติ บรูติชด็อกเครื่องหนึ่งนั้นเป็นของฟิอานา หรือ แฟนธอมเลดี ซึ่งใช้สู้กับคิริโก คิววีที่เมืองอูโด สมาคมลับที่พัฒนาบรูติชด็อกยังเคยพัฒนา X-ATH-P-RSC บลัดซัคเกอร์ ซึ่งดัดแปลงมาจาก ATH-10-ST แกรนทลีย์ด็อก AT รุ่นทดลองของสมาพันธ์กิลกาเมชซึ่งเป็น AT รุ่นหนักที่แก้ไขให้คล่องตัวขึ้นเพื่อใช้งานทั่วไปแบบสโคปด็อก โดยสมาคมลับได้ติดเสาอากาศไว้ที่ไหล่และเสริมล้อหนามไว้ที่ตาตุ่มให้เลี้ยวง่ายขึ้น ส่วนกล้องได้รับการออกแบบให้ทนทาน อาวุธหลักของบลัดซัคเกอร์ก็คือปืนกลหนักที่มีชื่อเล่นว่า บลัดดีไรเฟิล บลัดซัคเกอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็น AT ประจำตัวของอดีตหน่วยเรดโชลเดอร์ที่มาเข้ามาคมลับพร้อมกับโยลัน เพลเซน ผู้ตั้งหน่วยเรดโชลเดอร์ และมีอีกเครื่องซึ่งเป็นเพอเฟคท์โซลเยอร์ อิปซีลอน

สมาคมลับได้ใช้ข้อมูลของบรูติชด็อกกับบลัดซัคเกอร์และสแนปปิงเทอเทิลซึ่งเป็น AT อีกเครื่องของอิปซีลอนพัฒนาเป็น X-ATH-02 สไตรค์ด็อก ให้อิปซีลอนใช้ ลักษณะของสไตรค์ด็อกนั้นคล้ายกับสโคปด็อกแต่เป็น ATรุ่นหนัก แบ็คแพ็คติดตั้งบูสเตอร์ซึ่งสามารถใช้ในอวกาศได้โดยไม่ต้องติดตั้งราวนด์มูฟเวอร์ แขนซ้ายเป็นกรงเล็บเหล็กซึ่งติดปืนกล 11 มม.ไว้ภายใน ส่วนแขนขวาติดอาร์มพันช์ และสามารถใช้โซลิดชูตเตอร์รุ่นทดลองเป็นอาวุธเสริมได้ เนื่องจากใช้มัสเซิลไซลินเดอร์ที่มีกำลังมาก โพลีเมอริงเจลของสไตรค์ด็อกจึงเสื่อมสภาพเร็วกว่าของ AT โดยทั่วไป สมาคมลับนั้นได้เตรียมการผลิตสไตรค์ด็อกเป็นจำนวนมากเป็น X-ATH-02-DT แรบิดลีด็อก โดยไม่มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในอวกาศอีก ระบบเซนเซอร์ลดจำนวนเลนส์อินฟราเรดเหลือกล้องเดียวและดูคล้ายกับของสโคปด็อกแต่มีความทนทานสูงขึ้น กรงเล็บมีขนาดใหญ่กว่าของสไตรค์ด็อก กำลังเครื่องสูงกว่าสไตรค์ด็อกแต่จุโพลีเมอริงเจลได้มากขึ้นและสามารถปฏิบัติการได้นานกว่าสไตรค์ด็อกถึง 7 เท่า แต่ก่อนที่สมาคมลับจะได้เริ่มทำการผลิตนั้น ไวส์แมน ผู้เป็นเหมือนพระเจ้าและอยู่เบื้องหลังสมาคมลับก็ได้ส่งแรบิดลีด็อกเครื่องหนึ่งไปให้คิริโกซึ่งไวส์แมนได้เลือกให้เป็นผู้สืบทอดของตนเพื่อใช้เดินทางมาหาไวส์แมน ซึ่งแรบิดลีด็อกของคิริโกนั้นติดแซนด์ทริปเปอร์สำหรับเดินทางในทะเลทรายและใช้แบ็คแพ็คแบบวางทุ่นระเบิด ในภายหลังนั้นสมาพันธ์กิลกาเมชก็ได้ข้อมูลของแรบิดลีด็อกไปผลิตใช้งานเองโดยลดสมรรถนะลงมาให้คนทั่วไปใช้งานได้เป็น ATH-12 โดยมีรุ่นที่ใช้งานในพื้นที่หิมะคือ ATH-12-SNC เฟียซลีด็อก

x-ath-p-rsc.jpg

X-ATH-P-RSC Blood Sucker

First appearance Armored Trooper VOTOMS: The Last Red Shoulder
Designer Kunio Okawara
Overall height 4.38 m
Base weight 7.639 t Full weight 7.932 t
Armaments

  • arm punch
  • 'Bloody Rifle' heavy machine gun
  • smoke discharger
ath-10-st.jpg

ATH-10-ST Grantley Dog

First appearance VOTOMS Odyssey
Overall height 4.32 m
Base weight 7.75 t

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License