แฟทตี
b-atm-03.jpg

B-ATM-03 Fatty

First appearance Armored Trooper VOTOMS
Designer Kunio Okawara
Overall height 4.02 m
Base weight 8.089 t Full weight 8.812 t
Armaments

  • magic hand
  • nozzle burner
  • catapult launcher
  • hardblade gun

ATซึ่งเป็นกำลังหลักของสหภาพบาลาแรนท์ในช่วงสงครามร้อยปีกับสมาพันธ์กิลกาเมชและพัฒนาต่อมาจากบล็อคเกอร์ที่เป็นรุ่นก่อนหน้า ชื่อและรหัสอย่างเป็นทางการในกองทัพบาลาแรนท์นั้นไม่ปรากฏแน่ชัด ชื่อแฟทตีเป็นรหัสที่กิลกาเมชตั้งให้จากที่ส่วนลำตัวยื่นมาด้านหน้ามากเหมือนคนอ้วน ส่วนรหัส B-ATM ก็ตั้งให้จากที่เมื่อเทียบกับ AT ของกิลกาเมชแล้วมีขนาดและน้ำหนักที่เทียบได้กับ AT รุ่นหนักแต่มีพลังในการต่อสู้ที่เทียบได้กับ AT ขนาดกลางเท่านั้นเนื่องจากวิทยาการ AT ของบาลาแรนท์นั้นด้อยกว่ากิลกาเมชมาก แฟทตีนั้นได้รับการออกแบบโดยเน้นการใช้งานในอวกาศและขับเคลื่อนด้วยบูสเตอร์เป็นหลัก ซึ่งเมื่อใช้งานภาคพื้นดินนั้นจะใช้บูสเตอร์ลอยตัวและไมีมีล้อที่เท้า อาวุธหลักของแฟทตีนั้นเป็นปืนคาทาพัลท์ลันเชอร์ซึ่งเป็นปืนพกที่สร้างเลียนแบบเครื่องยิงจรวดของสแตนดิงทอทัส ที่แขนซ้ายสามารถถอดออกมาได้ซึ่งข้างในจะมีเครื่องพ่นไฟขนาดเล็กกับมือกล นอกจากนั้นยังมีฮาร์ดเบลดกันซึ่งเป็นปืนพลังงานที่สร้างเลียนแบบล็อกกันของสโคปด็อก แม้จะมีพลังในการต่อสู้ที่ด้อยกว่า AT ของกิลกาเมช แต่บาลาแรนท์ก็ชดเชยได้ด้วยกำลังคนและกำลังผลิตที่สูงกว่ามาก บาลาแรนท์เองยังได้พัฒนาแฟทตีที่เพิ่มพลังในการต่อสู้ภาคพื้นดินซึ่งกิลกาเมชเรียกว่า กราวน์แฟทตี โดยไกลดิงวีลไว้ที่เท้าเหมือนสโคปด็อก ซึ่งแฟทตีภาคพื้นดินนี้แล่นได้เร็วว่าสโคปด็อกแต่เลี้ยวได้ยากกว่า แฟทตีรุ่นใช้งานภาคพื้นดินยังติดอาวุธหนักอย่างมิสไซล์พ็อดไว้และก็มีรุ่นทีใช้การต่อสู้ระยะประชิดตัวโดยติดไพล์บังเกอร์ไว้ที่ไหล่สำหรับโจมตีพร้อมกับที่พุ่งเข้าชนเป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีรุ่นที่ใช้ในหนองบึงและพื้นที่หิมะอยู่ด้วย

b-atm-03-gb.jpg

B-ATM-03-GB Fatty Land Combat Type B

First appearance Armored Trooper VOTOMS Red Shoulder Document: Roots of Ambition
Designer Kunio Okawara

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License