แบทเทิลวอร์เมอร์
eager.jpg

Eager

First appearance Genesis Climber Mospeada
Overall height 2.5 m
Empty weight 5.6 t
Armaments

  • claw
  • focused rapid-fire beam gun

เครื่องจักรกึ่งชีวภาพซึ่งเป็นกำลังหลักของมนุษย์ต่างดาวอินบิทและพัฒนามาจากพาวเวิร์ดสูทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่ออินบิทในการใช้ชีวิตบนโลกเนื่องจากร่างกายของอินบิทนั้นหากรับอากาศของโลกโดยตรงแล้วจะเกิดอาการความดันออสโมซิสและอ็อกซิเจนเป็นพิษ ในแง่หนึ่งนั้นแบทเทิลวอร์เมอร์แต่ละรุ่นก็เป็นเหมือนวิวัฒนาการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมก่อนที่อินบิทจะปรับตัวไปเป็นเหมือนมนุษย์ในเวลาต่อมา แบทเทิลวอร์เมอร์รุ่นเก่านั้นมีลักษณะแบบสัตว์ขาปล้องและใช้เซนเซอร์แบบตรวจจับความร้อนของพลังงาน HBTซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของอุปกรณ์ที่มนุษย์โลกใช้ เนื่องจากอินบิทจะอยู่หลังส่วนเซนเซอร์นี้จึงเป็นจุดอ่อนของแบทเทิลวอร์เมอร์เนื่องจากการโจมตีที่จุดนี้จะทำให้อินบิทสัมผัสกับอากาศโดยตรง อินบิทรุ่นก่อนจะวิวัฒนาการตามแบบมนุษย์นั้นยังมีจิตสำนึกรวมและเชื่อมโยงกับเรฟเลสซึ่งเป็นนางพญาของอินบิท

อีเกอร์นั้นเป็นแบทเทิลวอร์เมอร์แบบแรกสุดที่ต่อสู้กับมนุษย์และเป็นรูปแบบที่พัฒนามาเพื่อต่อสู้แบบเครื่องบินจู่โจมชั้นวงโคจรและต่อสู้กลางอากาศบนโลก อีเกอร์จึงมีความเร็วสูงและเมื่อใช้งานในอวกาศก็จะติดบูสเตอร์แทนขาให้เร็วขึ้นอีก ที่แขนทั้งสองข้างมีเล็บขนาดใหญ่เป็นอาวุธและเมื่อต่อสู้ในอวกาศก็จะเข้าโจมตีแบบสละชีพ รูปแบบของอีเกอร์นั้นวิวัฒนาการไปเป็น กรับ ซึ่งเป็นกำลังหลักสำหรับสู้รบภาคพื้นดิน มีเกราะหนาและขนาดที่ใหญ่กว่าอีเกอร์ เล็บที่มือเป็นแบบสามนิ้วและเดินได้คล่องกว่าอีเกอร์แต่ก็ช้ากว่ามาก ในการต่อสู้โดยทั่วไปนั้นจึงใช้อีเกอร์เป็นแนวหน้าโจมตีกลางอากาศก่อน ทั้งกรับและอีเกอร์นั้นต่อมาก็ได้วิวัฒนาการไปอีกโดยติดตั้งอาวุธปืน ซึ่งกรับจะใช้เลเซอร์แคนน่อนขนาดใหญ่สองกระบอก ส่วนอีเกอร์จะใช้บีมกันรวมศูนย์ที่ยิงได้ต่อเนื่อง

หลังจากที่เข้ายึดโลกได้ระยะหนึ่งก็ได้วิวัฒนาการแบทเทิลวอร์เมอร์รุ่นใหม่คือ กาโม ซึ่งเป็นเหมือนจ่าฝูงที่ออกคำสั่งให้กรับและอีเกอร์แทนที่จะให้ทั้งหมดเชื่อมโยงกับเรฟเลสโดยตรง ส่วนลำตัวของกาโมนั้นมีขนาดที่เล็กแต่มีแขนขาขนาดใหญ่มาก กาโมเป็นแบทเทิลวอร์เมอร์ที่มีอาวุธปืนตั้งแต่แรก โดยมีอาวุธหลักเป็นปืนความร้อนที่ไหล่ทั้งสองข้างและบีมกันรวมศูนย์สองกระบอกที่ลำตัว เซนเซอร์ตรวจจับความร้อนของกาโมยังมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่ากรับและอีเกอร์และสามารถตรวจจับศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินได้ มีความคล่องตัวสูงและสามารถออกสู่อวกาศได้ด้วยตนเองแต่ก็มีเกราะที่หนาจนการโจมตีจากมอสปีดานั้นหากไม่โดนที่เซนเซอร์ตาแล้วจะไม่สามารถทำลายกาโมได้เลย ในกรณีที่ต้องสื่อสารกับมนุษย์กาโมจะสามารถติดตั้งลำโพงและพูดได้ แบทเทิลวอร์เมอร์อีกรุ่นที่วิวัฒนาการมาก็คือ โปรเท็คท์อินบิท ซึ่งเป็นแบทเทิลวอร์เมอร์ขนาดเล็กที่ดูเหมือนมนุษย์สวมเกราะและใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์โลก โปรเท็คท์อินบิทนั้นมีอาวุธเป็นบีมกันติดแขนและบาซูก้า

วิวัฒนาการของอินบิทนั้นในที่สุดแล้วก็ทำให้กลายไปเป็นรูปร่างแบบมนุษย์เพื่ออาศัยอยู่บนโลกได้ตามปกติ ซึ่งอินบิทแบบมนุษย์นั้นมีความคิดของตนเองแยกจากเรฟเลสและใช้แบทเทิลวอร์เมอร์แบบพิเศษซึ่งมีรูปทรงแบบมนุษย์ โกส ในการต่อสู้นั้นโกสจะมีอำนาจบัญชาการเหนือกว่ากาโมและเมื่อเทียบกับแบทเทิลวอร์เมอร์รุ่นอื่นๆที่เน้นการใช้จำนวนรุมเป้าหมายแล้วโกสก็มีพลังในการต่อสู้ที่เทียบได้กับเลกิออส มีอาวุธหลักเป็นเลเซอร์แคนน่อนแบบมือถือขนาดใหญ่ บีมกันรวมศูนย์ที่หัว และที่บูสเตอร์ด้านหลังนั้นก็มีมิสไซล์ขนาดเล็กเก็บไว้ โกสนั้นยังใช้สายตาของนักบินพอๆกับเซนเซอร์ความร้อนจึงสามารถมองเห็นดาร์คเลกิออสได้

grub.jpg

Grub

Overall height 5.1 m
Empty weight 8.6 t
Armaments

  • claws
  • laser cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License