ยานบิ๊กเทรย์
bigtray.jpg

Big Tray class

First appearance Mobile Suit Gundam
Designer Kunio Okawara
Overall length 215 m
Armaments

  • main cannon
  • 3-barrel secondary cannon

ยานพสุธาขนาดใหญ่ของสหพันธ์โลกซึ่งได้รับการพัฒนาก่อนสงครามหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการเคลื่อนที่ของสหพันธ์ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากฐานทัพ ระบบขับเคลื่อนของบิ๊กเทรย์นั้นเป็นระบบโฮเวอร์กับเทอร์โมเจ็ตซึ่งทำให้ลอยตัวเหนือพื้นและแล่นเหนือผิวน้ำได้ด้วย บิ๊กเทรย์มีปืนใหญ่หลักอยู่ด้านหน้าลำยานสองกระบอกซึ่งมีไว้ใช้ยิงเปิดทางทำลายแนวรับของศัตรูโดยมีทั้งรุ่นที่ใช้ปืนหลักเป็นปืนใหญ่ธรรมดากับรุ่นที่เป็นปืนใหญ่มหาอนุภาค เสริมด้วยป้อมปืนแบบสามลำกล้องสองข้างลำยานและท้ายยานรวมสามป้อม แต่ไม่มีปืนต่อต้านอากาศยานไว้ป้องกันตัวเลย ด้านหลังสะพานเดินเรือนั้นจะเป็นดาดฟ้าขนาดเล็กซึ่งใช้จอดพาหนะขนาดเล็กที่นำเครื่องขึ้นในแนวดิ่งหรือใช้ทางวิ่งสั้นอย่างเครื่องบินดรากอนฟลายได้ เนื่องจากเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่บิ๊กเทรย์จึงมีเครื่องมือสำหรับทำงานซ่อมบำรุงเครื่องใต้บังคับบัญชาด้วย รูปแบบของบิ๊กเทรย์นั้นได้พัฒนาต่อมาเป็นยานพสุธาชั้นเฮฟวีฟอร์คซึ่งเน้นที่การยิงถล่มเป้าหมายโดยไม่มีหน้าที่แบบยานบังคับบัญชาอีก ชื่อเฮฟวีฟอร์คนั้นมาจากรูปร่างส่วนหน้าจะแยกออกเป็นง่าม ป้อมปืนใหญ่สามลำกล้องนั้นเป็นอาวุธหลักโดยได้ย้ายป้อมด้านหลังมาไว้ที่กลางลำยานและย้ายสะพานเดินเรือไปไว้ด้านหลัง เฮฟวีฟอร์คยังมีป้อมปืนเล็กสำหรับยิงต่อต้านอากาศยานติดไว้โดยรอบ

กองทัพซีอ้อนนั้นก็ได้พัฒนายานพสุธา ดับเด เพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการเคลื่อนที่ในแนวหน้าด้วยเช่นกัน ดับเดนั้นได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานในสนามรบที่เต็มไปด้วยอนุภาพมินอฟสกีซึ่งต้องพึ่งพาสายตาในการต่อสู้ ส่วนสะพานเดินเรือจึงถูกยกให้สูงขึ้นจากตัวยาน ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบตีนตะขาบซึ่งเครื่องยนต์ของดับเดก็มีกำลังมากพอที่จะแล่นด้วยความเร็วสูงได้ อาวุธปืนหลักของดับเดนั้นเป็นป้อมปืนใหญ่สองลำกล้องซึ่งก็มีทั้งแบบที่เป็นปืนใหญ่ธรรมดากับที่เป็นปืนใหญ่มหาอนุภาค ส่วนที่เหมือนกับคอใกล้ๆสะพานเดินเรือจะมีป้อมปืนกลติดไว้ เมื่อดับเดจะยิงปืนหลักนั้นก็จะใช้ขาตั้งสี่ข้างตรึงไว้กับพื้นเพื่อให้ตัวอยานอยู่นิ่ง ส่วนท้ายยานของดับเดด็เป็นดาดฟ้าจอดเครื่องบินที่ใช้ทางวิ่งสั้นหรือเฮลิคอปเตอร์ได้เหมือนกับบิ๊กเทรย์ ในการต่อสู้ที่โอเดสซานั้นมา คุเบะยังใช้ดับเดยิงจรวดนิวเคลียร์โจมตีกองกำลังของสหพันธ์แต่ถูกกันดั้มตัดส่วนหัวรบออก

bigtray-08.jpg

08th MS Team version

Designer Kimitoshi Yamane

heavyfork.jpg

Heavy Fork class

First appearance Mobile Suit Gundam MS IGLOO 2: The Gravity Front
Overall length 210 m
Armaments

  • 3-barrel main cannon
  • 3-barrel cannon
  • 2-barrel cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License