บิลไบน์

Billbine

First appearance Aura Battler Dunbine
Designer Yutaka Izubuchi, Tomonori Kogawa
Overall height 6.9 m
Weight 8.6 Luft tons
Aura conversion performance 0.99
Armaments

  • sword
  • wire shot claw
  • aura sword rifle
  • aura cannon

ABที่ทีมวิศวกรของอาณาจักรนาพัฒนาโดยใช้ข้อมูลของดันไบน์และราชินีชีลา ราปานาก็ได้มอบให้โช ซามะใช้เป็น ABประจำตัวแทนดันไบน์ บิลไบน์นั้นเป็น ABเพียงรุ่นเดียวที่สามารถแปลงเป็นยานวิงคาลิเบอร์ซึ่งมีรูปร่างแบบนกและบรรทุก ABเครื่องอื่นได้ อาวุธของบิลไบน์นั้นนอกจากดาบและเล็บติดสายเคเบิลคล้ายกับของดันไบน์แล้วยังมีปืนออราแคนน่อนสองกระบอกติดหลัง และมี ออราซอร์ดไรเฟิล ซึ่งดัดแปลงจากออราช็อตเป็นปืนมือถือที่สามารถใช้พลังออราแผ่ออกมาเป็นบีมซอร์ดเหมือนดาบปลายปืนได้ด้วย เกราะของบิลไบน์ยังทนทานกว่าดันไบน์ แต่บิลไบน์นั้นยังไม่มีระบบขยายพลังออราเหมือน ABรุ่นใหม่ของอาณาจักรอะและต้องการพลังออราขั้นต่ำที่สูงจนมีแต่นักรบศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถใช้งานบิลไบน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันนั้นบิลไบน์ก็สามารถแปลงพลังออราของนักบินเป็นพลังงานได้โดยไม่มีขีดจำกัดและนับว่าเป็น ABที่มีพลังในการต่อสู้สูงสุดของกลุ่มต่อต้านเดรค เดิมทีนั้นบิลไบน์ทาสีขาวแดง แต่ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในโลกเบื้องบนนั้นได้ทาสีทึบเพื่อให้มองเห็นในเวลากลางคืนได้ยากแทน

นอกจากนั้นยังมี เวลบิน ซึ่งเป็นบิลไบน์ที่ออกแบบใหม่ให้ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตมากกว่าเดิมและไม่สามารถแปลงร่างเป็นวิงคาลิเบอร์ได้แต่มีออราคอนเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนถึงห้าปีก ในเกมดันไบน์ เซย์เซนชิไกเด็นก็มี เซลไบน์ ซึ่งเป็นรุ่นผลิตจำนวนมากของบิลไบน์ที่ใช้ออราไรเฟิลแบบไม่ติดบีมซอร์ด ดีไซน์ส่วนเท้าของเซลไบน์นั้นจะเป็นแบบดันไบน์และแปลงร่างไม่ได้ นอกจากนั้นยังมีบัลไบน์ซึ่งดูคล้ายกับดันไบน์มากขึ้น ใช้ดาบแบบปังตอขนาดใหญ่และมีหนามตามเกราะ แต่ก็เป็นดีไซน์ที่ไม่ได้ใช้ในเกม

velbine.jpg

Velbine

First appearance Aura Phantasm

zellbine.jpg

Zellbine

First appearance Aura Battler Dunbine Seisenshi Gaiden

balbine.jpg

Balbine (unused design)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License