ชาโดว์มารุ
bp-501.jpg

BP-501 Shadowmaru

First appearance Brave Police J-Decker
Designer Kunio Okawara
Overall height 5.4 m
Weight 3.27 t
Power output 4620 ps
Armaments

 • ninja blade
 • sickle
 • shuriken
 • vulcan gun
 • revolver
 • missile launcher
 • rifle
 • 2-barrel beam cannon
 • Brave Cannon

หุ่นยนต์เบรฟโปลิศที่ออกแบบโดยใช้รูปแบบของนินจาและสามารถแปลงได้ได้มากกว่าสองแบบ โดยนอกจากรถตรวจการณ์แล้วยังสามารถแปลงเป็นเครื่องบินขับไล่หรือสุนัขหุ่นยนต์ซึ่งมีประสาทรับกลิ่นไวกว่าสุนัขถึงหมื่นเท่า ชาโดว์มารุยังติดตั้งวงจรสอดแนมซึ่งสามารถเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปแม้แต่ดาวเทียมใดๆก็ได้รวมถึงมีความสามารถในการพรางตัวจากเซนเซอร์ทุกแบบนอกจากกล้องจับภาพ อาวุธของชาโดว์มารุนั้นนอกจากปืนลูกโม่ประจำตัวแล้วก็มีดาบนินจา เคียวติดโซ่ ชูริเคน และปืนไรเฟิล ในร่างเครื่องบินยังมีปืนวัลแคนกับมิสไซล์ และในร่างรถตรวจการณ์ก็มีบีมแคนน่อนสองลำกล้อง ชาโดว์มารุนั้นมีเครื่องต้นแบบคือ BP-500X คาเงโร ที่สามารถแปลงร่างเป็นรถตรวจการณ์กับหุ่นยนต์มังกรได้ ซึ่งในช่วงที่พัฒนาชาโดว์มารุนั้นก็ได้ให้คาเงโรเป็นคู่ซ้อมฝึกฝนของชาโดว์มารุ

หลังจากที่พัฒนาชาโดว์มารุเสร็จนั้น เบื้องบนก็เตรียมจะฟอร์แมตความจำของคาเงโรแล้วให้ประจำการกับหน่วยอื่น แต่คาเงโรไม่อยากลืมความทรงจำที่ร่วมฝึกฝนกับชาโดว์มารุจึงได้หนีไป ชาโดว์มารุซึ่งยังไม่เข้าเป็นสมาชิกเบรฟโปลิศนั้นเมื่อทราบความคิดของคาเงโรจึงได้ช่วยให้คาเงโรหนีจากที่ถูกเบรฟโปลิศล้อมจับอยู่ไปได้โดยให้สัญญาว่าจะไม่ก่อเรื่องอีก แต่คาเงโรนั้นพลาดท่าถูกชินโจ เคน จับได้ ซึ่งชินโจนั้นเดิมเป็นผู้พัฒนาซูเปอร์ AIของสำนักงานตำรวจแต่ลาออกมาเนื่องจากคิดว่าจิตใจรักความยุติธรรมของเบรฟโปลิศนั้นเป็นเรื่องเหลวไหลและไปเข้าบริษัทเอ็กเซลเลนท์ ชินโจนั้นได้ถอดซูเปอร์ AIของคาเงโรแล้วใช้เป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมเรือดำน้ำ อบีส ก่อนโปรแกรมร่างของคาเงโรที่ไม่มี AIแล้วให้ออกอาละวาดเบี่ยงเบนความสนใจก่อนพาอบีสหนีไปจากญี่ปุ่น ชาโดว์มารุนั้นหลังจากที่หยุดคาเงโรได้และทราบว่าเกิดอะไรขึ้นก็หาอบีสพบและพยายามช่วยซูเปอร์ AIของคาเงโร แต่ชินโจนั้นได้แก้ไขซูเปอร์ AIให้เป็นบุคลิกของตนเองแทนคาเงโรแล้วและยังได้ใช้ข้อมูลของคาเงโรสร้างหุ่นยนต์เลียนแบบ อบีสการ์ด ไว้ป้องกันด้วย แต่ในตอนที่ฝึกกับคาเงโรนั้นชาโดว์มารุรู้สึกว่าตนยังขาดอาวุธที่มีอานุภาพสูงพอจึงได้ออกแบบร่างแบบรถถัง ชาโดว์มารุแทงก์ ซึ่งบีมแคนน่อนมีอานุภาพสูงกว่าในร่างรถตรวจการณ์และเป็นความสามารถที่ชินโจไม่รู้มาก่อน จึงสามารถล้มอบีสการ์ดได้ AIชินโจนั้นเมื่อเริ่มได้รับความเสียหายก็กลัวและหนีลงน้ำลึกโดยไม่สนใจระดับความดันที่อบีสทนได้ แต่ก่อนที่อบีสจะพังนั้น บุคลิกของคาเงโรก็ฟื้นกลับมาอีกและให้ชาโดว์มารุใช้แคปซูลหนีภัยพาชินใจหนีได้ทันเวลา

ในภายหลังนั้นชาโดว์มารุยังสามารถแปลงร่างเป็นปืนใหญ่เบรฟแคนน่อน ซึ่งเวลาใช้งานนั้นจะต้องใช้สมาชิกทุกคนในทีมเบรฟโปลิศช่วยกันถือยิง

bp-500x.jpg

BP-500X Kagerou

Overall height 5.4 m
Armaments

 • sickle
 • shuriken
 • vulcan gun
 • revolver
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License