เบิร์สท์ไลเนอร์
burstliner.jpg

Burstliner

First appearance MS-X
Designer Kunio Okawara
Armaments

  • large beam cannon

หนึ่งในอาวุธที่พัฒนาตามโครงการ FSWSเป็นยูนิตสนับสนุนของฟุลอาเมอร์กันดั้มเพื่อเพิ่มระยะทางในการปฏิบัติการ หลังจากที่พิจารณาข้อบกพร่องของยาน Gไฟเตอร์ซึ่งต้องใช้นักบินบังคับและการจะให้ใช้บรรทุกฟุลอาเมอร์กันดั้มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั้นก็ต้องเพิ่มพื้นที่ว่างในตัวยานทำให้โครงสร้างอ่อนแอลง จึงได้เปลี่ยนมาให้เป็นพาหนะแบบฐานยืนซับไฟลท์ที่บังคับจากฟุลอาเมอร์กันดั้มเอง เนื่องจากเบิร์สท์ไลเนอร์นั้นออกแบบให้ฟุลอาเมอร์กันดั้มซึ่งหนักและมีพลังทำลายสูงอยู่แล้วจึงได้ติดตั้งบีมแคนน่อนขนาดใหญ่มากพอๆกับที่ใช้บนยานแม่ไว้เป็นอาวุธเสริมและต้องติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานที่มีกำลังมากไปด้วย เบิร์สท์ไลเนอร์จึงมีขนาดใหญ่ หนัก และมีรูปทรงทางหลักพลศาสตร์ที่แย่มากจนสามารถใช้งานได้ในอวกาศเท่านั้น

กองทัพซีอ้อนเองก็ได้พัฒนาป้อมปืนเคลื่อนที่ สคิวเร โดยใช้แนวคิดคล้ายกับเบิร์สท์ไลเนอร์คือเป็นฐานยืนติดบีมแคนน่อนขนาดใหญ่ไว้แต่สคิวเรนั้นพัฒนาเพื่อใช้เสริมพลังในการต่อสู้ของ MSรุ่นเก่าอย่างซาคุทูว์ที่ไม่สามารถใช้งานอาวุธบีมได้ ซึ่งหลังจากสงครามหนึ่งปีนั้น ยานขนส่งการันเซียร์ของนีโอซีอ้อนก็ได้เก็บสคิวเรไว้เป็นเหมือนป้อมปืนให้ MSบนยานใช้งาน นอกจากนั้นยังมี บิ๊กกัน ซึ่งเป็นบีมแคนน่อนแบบขาตั้งซึ่งหน่วยลิฟวิงเดดใช้ซุ่มยิงจากระยะไกลแบบสไนเปอร์ในการป้องกันธันเดอร์โบลท์เซคเตอร์ ซากอาณานิคมมัวร์ที่ไซด์ 4 บิ๊กกันนั้นมีขาตั้งซึ่งใช้ยึดกับเทหวัตถุในอวกาศกับเวอร์เนียสำหรับปรับองศาและติดตั้งเครื่องกำเนิดพลังงานไว้สามเครื่องทำให้ MS ที่มีกำลังน้อยกว่าเกลกุ๊กก็สามารถใช้งานได้ ระบบเซนเซอร์ของปืนจะเชื่อมต่อกับระบบของ MS ที่ใช้งาน และแม้แต่ยานขนาดเล็กอย่างกัทเทิลก็ใช้ได้โดยต่อระบบกับตัวเครื่องโดยตรง ส่วนลำกล้องปืนนั้นเมื่อยิงแล้วจะเสื่อมสภาพและต้องถอดเปลี่ยนเป็นระยะ

skiure.jpg

Skiure

First appearance MS-X
Designer Kunio Okawara
Armaments

  • large beam cannon
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License