รีบอร์นส์กันดั้ม

CB-0000G/C Reborns Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 23.3 m Cannon mode 21.8 m
Weight 79.1 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive [T]
Special feature Trans-Am system, Twin Drive system
Armaments

 • large GN beam saber
 • GN claws
 • Egner whip
 • GN buster rifle
 • GN fin gang
 • GN shield

หลังจากที่ริบบอนส์ อัลมาร์คเป็นผู้นำของกลุ่มอินโนเวเตอร์ ความต้องการ MSที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องการกำลังสนับสนุนจึงได้รวมเอาดีไซน์ของไอกันดั้มกับ GNแคนน่อนเข้าด้วยกันเป็น CB-0000G/C/T ซึ่งต่อมาเรียกว่า รีบอร์นส์กันดั้มออริจิน เพื่อให้ต่างจากรุ่นที่ใช้จริงในเวลาต่อมา รีบอร์นส์กันดั้มออริจินใช้ GNไดรฟ์เทาเป็นแหล่งพลังงานและสามารถแปลงร่างได้สามร่าง คือรีบอร์นส์กันดั้มซึ่งเป็นร่างแบบไอกันดั้มสำหรับต่อสู้ทั่วไป รีบอร์นส์แคนน่อนซึ่งเป็นร่างแบบ GNแคนน่อนสำหรับยิงโจมตีระยะไกล และรีบอร์นส์แทงก์ซึ่งเน้นที่ความเร็ว โดย GNคอนเดนเซอร์ที่แขนและเอวของรีบอร์นส์กันดั้มจะมี GNคอนเดนเซอร์กับโฮเวอร์ยูนิตติดไว้เป็นระบบขับเคลื่อนของรีบอร์นส์แทงก์ อาวุธหลักของรีบอร์นส์กันดั้มออริจินนั้นก็คือ GNบัสเตอร์ไรเฟิลที่มีอานุภาพสูงสองกระบอก ซึ่งในโหมดรีบอร์นส์กันดั้มนั้นจะใช้เป็นแบบมือถือตามปกติแต่เมื่อแปลงเป็นรีบอร์นส์แคนน่อนนั้นจะติดไว้ที่แขนโดยเชื่อมกับ GNคอนเดนเซอร์ให้มีอานุภาพสูงขึ้นอีกแม้ว่าความแม่นยำจะลดลง ส่วนในร่างรีบอร์นส์แทงก์ก็จะเป็นแบบประทับบ่า รีบอร์นส์กันดั้มออริจินยังมี GNฟินแฟงก์ขนาดใหญ่เป็นอาวุธบังคับระยะไกลซึ่ง GNฟินแฟงก์สองอันนั้นสามารถประกอบกับลำกล้องของ GNบัสเตอร์แคนน่อนเพื่อเพิ่มพลังทำลายขึ้นไปอีกได้ ส่วนอีกสองอันนั้นในร่างรีบอร์นส์แคนน่อนกับรีบอร์นส์แทงก์จะติดที่หน้าอกแบบปืนของ GNแคนน่อน ส่วนในระยะประชิดตัวนั้นร่างรีบอร์นส์กันดั้มจะใช้ GNบีมเซเบอร์ขนาดใหญ่และมีนิ้วที่คมจนใช้เป็นอาวุธได้ ส่วนร่างรีบอร์นส์แคนน่อนจะมีมือแบบคีมซึ่งใช้เป็นแส้เอกเนอร์วิป กรงเล็บติดสายเคเบิลที่สามารถเจาะ GNฟิลด์ได้และใช้ปล่อยไฟฟ้าเล่นงานนักบินพร้อมกับสร้างความเสียหายให้ MSในเวลาเดียวกัน

ริบบอนส์นั้นได้แก้ไขดีไซน์ของรีบอร์นส์กันดั้มหลังจากที่ได้ข้อมูลระบบทวินไดรฟ์ของดับเบิลโอกันดั้ม โดยถอดเอาโฮเวอร์ยูนิตและ GNคอนเดนเซอร์ที่แขนและเอวออกไปเพื่อติดตั้ง GNไดรฟ์สองเตาที่แขนทั้งสองข้างเป็นระบบทวินไดรฟ์เพราะสมรรถนะที่สูงขึ้นอย่างมากของรีบอร์นส์กันดั้มนั้นทำให้โหมดรีบอร์นส์แทงก์ไม่มีความจำเป็นอีก เนื่องจากว่าได้เพิ่มระบบทวินไดรฟ์เข้าไปในภายหลัง GNไดรฟ์เทาของรีบอร์นส์กันดั้มจึงเป็นแบบต่อภายนอกแต่ก็มีกำลังที่เทียบได้กับดับเบิลโอไรเซอร์โดยที่ไม่ต้องการการปรับแต่งอีก GNบัสเตอร์ไรเฟิลนั้นเหลือกระบอกเดียวซึ่งในร่างรีบอร์นส์แคนน่อนนั้นจะเชื่อมต่อกับ GNไดรฟ์เทาโดยตรงจึงมีอานุภาพเพิ่มขึ้นอีก GNฟินแฟงก์ขนาดใหญ่สี่อันนั้นเปลี่ยนมาเป็นแบบติดหน้าอกของร่างรีบอร์นส์แคนน่อนทั้งหมด และติดโล่ GNชิลด์ทำให้ป้องกันตัวได้ดีขึ้น โล่นี้ยังใช้เก็บ GNฟินแฟงขนาดเล็กอีกสี่อันและที่เอวอีกสี่อันซึ่งเป็น GNฟินแฟงก์แบบที่ใช้แทงเป้าหมายได้เหมือน GNแฟงก์ รีบอร์นส์กันดั้มยังสามารถใช้ทรานแซมได้และเป็น MSเครื่องเดียวของกลุ่มอินโนเวเตอร์ซึ่งไม่ได้เชื่อมระบบกับเวดาจึงไม่ได้รับผลกระทบจากไทรอัลซิสเต็ม

ในภาค Build Fighters Battlogue อลัน อดัม ก็ได้ดัดแปลงกันพลารีบอร์นส์กันดั้มตามแบบของรีบอร์นส์กันดั้มออริจิน เรียกว่า CB-9696G/C/T รัเวิร์สซิเบิลกันดั้มและได้ใช้ในการต่อสู้กับบัลลิสติคซาคุของเมย์จิน คาวางุจิที่สามในการทดลองระบบอัตโนมัติของกันพลาแบทเทิล โดยในตอนแรกนั้นอลันได้ใช้ AI ที่จำลองบุคลิกของริบบอนส์แต่ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นอามุโร่ เรย์ จุดที่แตกต่างจากรีบอร์นส์กันดั้มออริจินก็คือใช้อาวูธที่คล้ายกับรีบอร์นส์กันดั้ม แต่ได้เพิ่ม GNแฮนด์กันสองกระบอกที่ยิงได้ต่อเนื่องกว่า GNบัสเตอร์ไรเฟิล ฟินแฟงก์ลดจำนวนลงเหลือขนาดใหญ่สองอันซึ่งเป็น GNบัสเตอร์แคนน่อนในแคนน่อนโหมดและแทงก์โหมดด้วย และเปลี่ยนโล่เป็น GN แบทเทิลชิลด์ซึ่งคล้ายกับคีมติดแขนสองข้างซึ่งเมื่อแปลงร่างเป็นแคนน่อนโหมดหรือแทงก์โหมดก็จะแปลงสภาพเป็นแขนกลติดคีมขนาดใหญ่ซึ่งทำให้สามารถต่อสู้ในระยะประชิดได้ดี

cb-0000gct-g.jpg

CB-0000G/C/T Reborns Gundam Origin

First appearance Mobile Suit Gundam 00V
Weight 86.3 t
Powerplant GN drive [T]
Armaments

 • large GN beam saber
 • GN claws
 • Egner whip
 • GN buster rifle
 • GN fin gang
cb-0000gct-c.jpg

Reborns Cannon Mode

cb-0000gct-t.jpg

Reborns Tank Mode

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License