พาหนะอื่นๆ
soleil.jpg

Soleil

First appearance ∀ Gundam
Overall length 250 m
Special feature I-Field Generator
Armaments

  • beam cannon
  • main gun

ยานธงของกองยานไดอานาเคาเตอร์และเป็นยานที่ราชินีไดอานา โซเลลใช้โดยสารมายังโลก รูปแบบของโซเลลนั้นดูเหมือนปราสาทมากกว่ายานรบและมีสะพานเดินเรือเป็นส่วนยอดของหอคอยตรงกลางซึ่งสามารถแยกส่วนหนึ่งออกไปเป็นเครื่องบินขนาดเล็กได้ สมรรถนะของโซเลลนั้นสูงกว่าอัลไมเยอร์ซึ่งป็นยานหลักของไดอานาเคาเตอร์และติดตั้งอาวุธเป็นบีมแคนน่อนหลากขนาดจำนวนมากโดยมีปืนหลักอยู่ที่หอคอย แม้ว่าในการต่อสู้นั้นส่วนสะพานเดินเรือจะสูงเด่นทำให้โดนโจมตีได้ง่าย แต่โซเลลก็สามารถสร้าง Iฟิลด์ที่มีพลังป้องกันสูงมากจนสามารถกันได้แม้แต่ผีเสื้อแสงจันทร์ของเทิร์น X โรงเก็บ MSนั้นอยู่ด้านหลัง


willghem.jpg

Willghem

First appearance ∀ Gundam
Designer Junya Ishigaki
Armaments

  • CIWS
  • mega particle cannon

ยานอวกาศจากสมัยประวัติศาสตร์มืดซึ่งตั้งชื่อตามวิล เกม ผู้ขุดค้นพบยานลำนี้ด้วยความตั้งใจจะใช้เดินทางไปดวงจันทร์ หลังจากที่วิล เกมที่สามเสียชีวิตในการต่อสู้แล้วมิลิชาก็ได้ทำการคืนสภาพให้ยานและนำมาใช้งานเป็นยานธงโดยได้รับความช่วยเหลือจากฮอเรซ นีเวนซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวจันทราที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีของประวัติศาสตร์มืดโดยไม่ใส่ใจว่าทำงานให้ฝ่ายใด วิลเกมมีโรงเก็บ MSอยู่ในตัวซึ่งจะเปิดเข้าไปจากส่วนที่เป็นวงกลมด้านข้างตัวยาน ส่วนสะพานเดินเรือนั้นสามารถยกขึ้นลงได้ ติดตั้งอาวุธเป็นปืนต่อต้านอากาศยานและปืนใหญ่มหาอนุภาคหกกระบอกซึ่งเก็บไว้ด้านหน้าของยาน แม้จะบินได้แต่วิลเกมนั้นไม่มีกำลังพอที่จะออกจากบรรยากาศโลกด้วยตนเองและแม้จะใช้แมสไดรเวอร์ช่วยส่งตัวแล้วก็ยังต้องใช้เทิร์นเอกันดั้มกับซูโมช่วยดันอีกด้วย

หลังจากที่เกวน ซาร์ด ไลน์ฟอร์ดตัดสินใจเข้ากับกองกำลังกิงกานัมก็ได้นำวิลเกมไปใช้ร่วมในการต่อสู้ด้วย แต่ในการต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างกองกำลังกิงกานัมกับกองกำลังผสมไดอานาเคาเตอร์และมิลิชานั้นเกวนได้เลี่ยงการต่อสู้ วิลเกมจึงถูกเทิร์น Xโจมตีจนไม่สามารถใช้งานได้ และผู้บัญชาการยาน มิคาเอล เกิร์น กับลูกเรือที่เหลือก็ตัดสินใจทิ้งคำสั่งหนีไปจากยาน หลังสงครามมิลิชาก็ได้กู้เอาวิลเกมมาซ่อมปรับปรุงใหม่เป็นยานโดยสารระหว่างโลกกับดวงจันทร์โดยใช้ชื่อว่าลอราโรลา


Almaiya class

First appearance ∀ Gundam
Special feature I-Field Generator
Armaments

  • beam cannon/beam cutter
  • mega particle cannon

ยานรบซึ่งเป็นกำลังหลักของไดอานาเคาเตอร์ มีรูปร่างแบบเต่าทะเล ปืนหลักของอัลไมยานั้นเป็นปืนใหญ่มหาอนุภาคที่ติดอยู่ด้านบนตัวยาน ส่วนที่เหมือนเท้าด้านหน้าสองข้างนั้นติดป้อมปืนบีมแคนน่อนสี่ลำกล้องไว้ซึ่งสามารถเปิดเป็นบีมเซเบอร์แล้วหมุนตัดเป็นบีมคัตเตอร์ได้ หลังจากที่กองกำลังกิงกานัมได้เดินทางไปยังโลกและวิลเกมได้ไปเข้ากับกิงกานัม กองกำลังกิงกานัมก็ได้ทำลายยานอวกาศลำอื่นๆเพื่อไม่ให้พวกโลรันตามไปได้ แต่พวกโลรันก็เจอกับยานชั้นอัลไมยาที่เดิมจอดเก็บสำรองไว้เฉยๆเนื่องจากระบบมีปัญหาซึ่งรอดจากการทำลายมาได้จึงได้ทำการซ่อมแซมเพื่อใช้เดินทางกลับโลกและทาสีใหม่แล้วเรียกว่าเวลส์ตามที่วาดรูปวาฬไว้บนยาน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License