บุกุ

CCMS-03 Bugu

First appearance G-Saviour
Head height 16.4 m
Base weight 41.3 t <b>Full weight</b> 61.9 t
Powerplant Minovsky type ultracompact fusion reactor
Power output 4340 kW
Armaments

  • giant hatchet
  • beam saber
  • beam rifle
  • rifle
  • shield

MSที่สเปเชียลทีมออกแบบให้สหพันธ์โลกใช้งานร่วมกับฟรีดอมก่อนที่จะยุบเป็น CONSENT (Congress of Settlement Nations) และสเปเชียลทีมได้ออกไปโดยเปลี่ยนชื่อเป็นเซเวอร์ทีม บุกุนั้นได้รับการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายในทุกสถานการณ์ บังคับง่าย และซ่อมบำรุงง่าย จึงได้พัฒนาโดยไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่เลย เซนเซอร์ของบุกุเป็นแบบโมโนอายแต่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพในการจับระยะที่สูงขึ้น ที่เอวจะมีจุดเชื่อมต่อสำหรับติดบูสเตอร์แบบเเกราะกระโปรงสำหรับเพิ่มสมรรถนะในอวกาศ ซึ่งบูสเตอร์นี้มีสองแบบตามระยะในการปฏิบัติการ ในขณะที่ใช้งานในอวกาศนั้นบุกุก็จะติดแบ็คแพ็คเพิ่มกำลังขับเคลื่อนด้วย เพื่อให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดบุกุจึงใช้โล่ธรรมดาแทนบีมชิลด์ซึ่งโล่นี้ยังใช้เก็บขวานขนาดใหญ่ที่เป็นอาวุธระยะประชิดตัวไว้และมีปืนไรเฟิลเป็นอาวุธหลัก บุกุยังคงสามารถใช้บีมไรเฟิลหรือบีมเซเบอร์ได้ ค็อกพิตของบุกุยังเป็นแคปซูลหนีภัยในตัวโดยเวลาสละเครื่องนั้นถ้าเป็นในอวกาศจะต้องปลดแบ็คแพ็คออกก่อน

เนื่องจากใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย บุกุจึงยังคงประจำการเป็นกำลังหลักของ CONSENT จนถึงปี UC 223 แต่หลังจากที่อิลลูมินาติเริ่มการต่อสู้กับ CONSENTอย่างเต็มรูปแบบโดยใช้เซเวอร์ซีรีส์ ทั้งบุกุและเรดซึ่งเป็น MSรุ่นใหม่ก็ไม่สามารถต่อสู้กับ Gเซเวอร์ได้ และ CONSENTก็ได้พัฒนา MSรุ่นใหม่เพื่อใช้แทน โดยบุกุก็ได้รับการดัดแปลงเป็นบุกุทูว์ ซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็น MSของหน่วยพิเศษสำหรับใช้ในการป้องกันเรเวนที่ยังไม่สมบูรณ์ก่อนจะเริ่มผลิตออกมามากขึ้น บุกุทูว์มีกำลังเครื่องและเกราะที่เหนือกว่า Gเซเวอร์และใช้บูสเตอร์เพิ่มการขับเคลื่อนแบบติดตั้งตายตัวด้านหลัง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License