โชคิจินอื่นๆ
ouryuoh.jpg

Ouryuoh

First appearance 3rd Super Robot Wars α
Designer Fujiwara Masayuki
Special feature psychic field
Armaments

  • ryurinki

Special attacks

  • Ryuoh Raishou
  • Ryurin Ranbu Jin
  • Ouryu Goraishou

โชคิจินชั้นวิญญาณและเป็นโชคิจินมังกรที่แข็งแกร่งที่สุด บางครั้งก็เรียกว่า ชินริวโอกิ มีลำตัวยาวพอๆกับกำแพงเมืองจีนและมีอำนาจควบคุมลมฟ้าอากาศ ในสมัยที่โอริวโอต่อสู้กับร้อยมารนั้นได้เสียลูกแก้วมังกรซึ่งเป็นแหล่งพลังงานไป เมื่อสงตรามจบลงจึงเข้าสู่สภาพหลับใหล จนกระทั่งในช่วงศตวรรษที่ 19 หลังการต่อสู้ระหว่างริวโคโอกับจาคุบุโอ ซงกันหลงซึ่งเป็นหนึ่งในเซียนของสวนแห่งบาราลก็ได้ปลุกโอริวโอขึ้นมาเพื่อใช้จับริวโคโอกลับเข้าสวนแห่งบาราลโดยได้สังเวยพลังชีวิตของผู้มีพลังจิตถึง 436 คนให้เป็นพลังงานของโอริวโอ เกล็ดตามตัวของโอริวโอนั้นเป็นโชคิจินขนาดเล็กแบบหัวมังกรที่เรียกว่า ริวรินกิ ได้ ซึ่งเมื่อโอริวโอปล่อยริวรินกิออกมาจะพุ่งเข้ากระแทกเป้าหมายและยิงสายฟ้าจากปากได้ โอริวโอก็สามารถยิงสายฟ้าจากปากเองเป็น ริวโอไรโช ได้ ซึ่งเมื่อยิงด้วยกำลังเต็มที่ก็จะเป็น โอริวโกไรโช และยังให้ริวรินกิที่อยู่ตามตัวยิงออกไปพร้อมกันเป็น ริวรินรันบุจิน สำหรับโจมตีเป้าหมายเป็นวงกว้างได้ แม้จะเป็นโชคิจินที่แข็งแกร่งกว่าชั้นสี่เทพ โอริวโอที่ฟื้นขึ้นมานั้นก็ยังมีพลังที่ด้อยกว่าสมัยที่มีลูกแก้วมังกรอยู่มากและในที่สุดก็ถูกริวมะ โตโกโค่นได้โดยใช้ท่าริวโอฮะซันเค็นเกคิรินดันฟันใส่เกล็ดย้อนซึ่งเป็นจุดอ่อน แต่ในช่วงสงครามผนึกก็ฟื้นตัวและเข้าต่อสู้กับหน่วยโคริว


kyukioh.jpg

Kyukioh

First appearance 2nd Super Robot Wars: Original Generations
Designer Fujiwara Masayuki
Armaments

  • claw
  • tail beam

โชคิจินชั้นสี่วิบัติ ซึ่งมีรูปร่างเหมือนสัตว์มารทั้งสี่ของจีนและมีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตมากกว่าโชคิจินชั้นสี่เทพ ผู้ที่พยายามจะบังคับสี่วิบัตินั้นไม่ใช่แค่จะถูกดึงพลังชีวิตแต่จะถูกกินเป็นอาหารทั้งตัวเลยจึงนับว่าอันตรายเกินกว่าจะใช้คนบังคับโดยตรงได้ สี่วิบัติจะเก็บพลังชีวิตของคนที่กินเข้าไปไว้ในตัวเองและเป็นแหล่งพลังงาน และในการต่อสู้ก็จะกัดกินศัตรูอย่างไม่เลือกหน้า สำหรับคนทั่วไปแล้วแค่ได้เห็นสี่วิบัติก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาเอง ในอดีตนั้นโชคิจินชั้นสี่วิบัติได้ทรยศสวนแห่งบาราลไปเข้ากับร้อยมารซึ่งทำให้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสี่มาร แต่คิวคิโอกับโทดท็ตสึโอนั้นถูกสวนแห่งบาราลจับกลับมาได้และในสมัยปัจจุบันก็นำมาต่อสู้กับหน่วยโคริว คิวคิโอนั้นเป็นเสือมีปีก สามารถบินบนฟ้าได้ มีความเร็วสูง และว่ากันว่าเป็นโชคิจินที่มีความหิวกระหายมากที่สุดในสี่มาร ส่วนปลายหางนั้นสามารถยิงลำแสงได้และก็สามารถใช้เป็นดาบแสงได้ด้วย และส่วนเล็บก็สามารถยืดออกมาได้เหมือนดาบ คิวคิโอยังสามารถโจมตีศัตรูด้วยเสียงคำรามได้ ส่วนโทเท็ตสึโอนั้นเป็นลิงเขาแพะและในอดีตก็คือโชคิจินที่กินพ่อแม่ของคุคุรุ โทเท็ตสึโอเน้นการต่อสู้ด้วยกำลังมากกว่าคิวคิโอและสามารถยืดขยายส่วนมือหรือเขาได้ และยังสามารถยิงลำแสงจากตาหรือปล่อยโยคิจินที่เก็บไว้ออกจากปากไปกัดศัตรูได้

toutetsuoh.jpg

Kyukioh

First appearance 2nd Super Robot Wars: Original Generations
Designer Yatsufusa Tatsunosuke
Armaments

  • horn
  • eye beam
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License