กลุ่มพันธมิตรซาลัม-เอวบา
cms-574e.jpg

CMS-574E Elmeda

First appearance Mobile Suit Gundam AGE
Designer Kenji Teraoka
Overall height 18.4 m
Weight 56.5 t
Armaments

  • heat sword
  • beam saber
  • DODS gun
  • shield

MSที่บริษัทมัดโดนาผลิตตามช้อมูลที่ได้จากพ่อค้าอาวุธ ยาค โดล และจำหน่ายให้กองกำลังซาลัมกับเอวบาใช้ในการต่อสู้ชิงอำนาจในโคโลนีฟาเดน ซึ่ง MSเหล่านี้เหมือนกับที่กองกำลังทั้งสองเคยใช้งานในสมัยสงครามโคโลนีและมีสมรรถนะที่สูงกว่าเจโนอัซของสหพันธ์โลก โดยกลุ่มเอวบานั้นใช้งาน CMS-547E เอลเมดา กับ CMS-574X เซโน ซึ่งมีจุดเด่นด้านด้านความเร็ว ส่วนกลุ่มซาลัมนั้นใช้ CMS-223G กาลา กับ CMS-223Z ซิลา ที่มีกำลังมากกว่า เอลเมดาเป็น MSประจำตัวของแรคท์ เอลฟาเมล ผู้นำของเอวบา มีดาบความร้อนเป็นอาวุธ ส่วนเซโนที่เป็นพลทหารจะใช้ปืนกลและหอกติดปืนกล ส่วนซิลาเป็นเครื่องพลทหารของฝ่ายซาลัมซึ่งมีใช้ขวานความร้อนกับปืนกลเป็นอาวุธ ส่วนดอน โบยาจที่เป็นหัวหน้านั้นใช้กาลาที่มีหนามติดไหล่กับโล่หนามและใช้อาวุธเป็นลูกตุ้มติดปืนกล แต่แม้จะมีสมรรถนะสูงกว่าเจโนอัซ อาวุธที่ MSของซาลัมกับเอวบาใช้ก็ยังไม่สามารถใช้ทำลายกาฟรานได้ การโจมตีของศัตรูลึกลับทำให้ซาลัมกับเอวบาต้องร่วมมือเป็นพันธมิตรช่วยยานดีวาต่อสู้ ซึ่งก่อนการโจมตีแอมบัทนั้นดีวากับบริษัทมัดโดนาก็ได้ผลิตด็อดส์กันกับบีมเซเบอร์แจกจ่ายให้เอาไปใช้ทำให้สามารถต่อสู้กับ MSของศัตรูลึกลับได้

cms-574x.jpg

CMS-574X Xeno

First appearance Mobile Suit Gundam AGE
Designer Kenji Teraoka
Overall height 18.4 m
Weight 58.5 t
Armaments

  • spear (machine gun)
  • beam saber
  • machine gun
  • grenade
  • DODS gun
  • shield
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License