เทิร์น X
concept-x-612.jpg

CONCEPT-X 6-1-2 Turn X

First appearance ∀ Gundam
Designer Syd Mead
Head height 20.5 m
Base weight 30.2 t Full weight 50.6 t
Armor unidentified
Power output 68,000kW (68000 +/- 5000 ~ 500000)
Special feature I-Field Beam Drive, nanoskin
Armaments

  • destruction manipulator (beam emitter, wire claw)
  • bazooka
  • beam rifle
  • 3-barrel missile launcher
  • leg mega particle cannon

Special attacks

  • Shining Finger
  • Bloody Siege
  • Moonlight Butterfly

หนึ่งใน MSจากสมัยประวัติศาสตร์มืด ชื่อเทิร์น Xนั้นหมายถึง "มาจากดาวเคราะดวงที่สิบ (Turned from planet X)"และอาจเป็น MSที่สร้างโดยชาวโคโลนีที่เดินทางไปนอกระบบสุริยะในครั้งประวัติศาสตร์มืด การค้นพบเทิร์น Xซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สูงกว่ามนุษย์โลกในขณะนั้นได้ทำให้เกิดความตระหนกต่ออารยธรรมซึ่งมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่า มนุษย์โลกจึงได้สร้างเทิร์นเอกันดั้มขึ้นตามข้อมูลของเทิร์น X แต่ในที่สุดนั้นก็เกิดเป็นสงครามซึ่งทำให้เทิร์นเอและเทิร์น Xนั้นได้ต่อสู้กัน ผลจากการต่อสู้ครั้งนั้นทำให้ที่หน้าอกของเทิร์น Xเป็นรอยแผลซึ่งแม้แต่ระบบรักษาตนเองของนาโนมาชีนก็ซ่อมแซมไม่ได้และหลังจากนั้นเทิร์นเอกันดั้มก็ใช้ผีเสื้อแสงจันทร์ทำลายอารยธรรมของโลกไปจนหมดสิ้น

ในสมัยปัจจุบันนั้น กองกำลังของกิม กิงกานัมได้ขุดพบเทิร์น X ในเมาเทนไซเคิลบนดวงจันทร์ และกิงกานัมก็นำมาใช้เป็น MSประจำตัว จุดเด่นของเทิร์น Xก็คือมีร่างกายที่สามารถแยกเป็น 9ส่วนและแยกไปโจมตีได้อย่างอิสระเหมือนกับบิต โดยกิงกานัมนั้นจะบังคับจากส่วนหัวที่เรียกว่า Xท็อป ซึ่งนอกจากจะใช้การแยกร่างไปล้อมยิงโจมตีเป้าหมายจากรอบทิศทางซึ่งเรียกว่า บลัดดีซีจ แล้ว ในสภาพของบิตนี้ เทิร์น Xยังสามารถพุ่งเข้าเกาะและดูดพลังงานมาจาก MSเป้าหมายได้ ซึ่งแม้แต่ชีวิตของนักบินก็จะถูกเทิร์น Xดูดไปด้วย กิงกานัมยังใช้ความสามารถในการแยกร่างนี้หลบหลีกการโจมตีได้ด้วย ในสมัยประวัติศาสตร์มืดนั้นที่มือขวาของเทิร์น Xยังเป็นมือตามปกติ แต่ในสมัยปัจจุบันนั้นได้กลายเป็นมานิพิวเลเตอร์อำนาจทำลายสูง ซึ่งมานิพิวเลเตอร์นี้สามารถกางออกเหมือนกรงเล็บและปล่อยบีมออกมาได้ทั้งยิงโจมตีและใช้เป็นบีมเซเบอร์ โดยเมื่อใช้พลังงานสูงสุดนั้นก็จะเป็นท่าไม้ตาย ไชน์นิงฟิงเกอร์ ส่วนที่เหมือนเล็บของมานิพิวเลเตอร์ยังสามารถปล่อยออกไปแล้วดึงกลับด้วยสายเคเบิลได้ แบ็คแพ็คขนาดใหญ่ของเทิร์น Xนั้นใช้เก็บอาวุธต่างๆทั้งบีมไรเฟิลและบาซูก้า เทิร์น Xนั้นก็ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วย Iฟิลด์และมีนาโนสกินเหมือนกับเทิร์นเอกันดั้ม ซึ่งก็สามารถใช้ผีเสื้อแสงจันทร์ได้เช่นเดียวกัน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License