แดนออฟเธิร์สเดย์

Dann of Thursday

First appearance Gun x Sword
Head height 24.8 m
Powerplant G-ER fluid
Special feature electromagnetic shield
Armaments

  • long sword (short blade)

หนึ่งในโยโรย(YOROI = Yieldingly Operatable Robotized Overbearing Infantry)ดั้งเดิมที่อยู่บนดาว EI(Endless Illusion) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นดาวสำหรับเนรเทศนักโทษจากโลกและโยโรยดั้งเดิมเจ็ดเครื่องก็มีไว้ปราบการจราจลของนักโทษ แม้ว่าในเวลาต่อมาซึ่งมนุษย์บนดาว EIจะสร้างโยโรยเลียนแบบได้แต่ก็มีเพียงไม่กี่เครื่องที่มีพลังใกล้เคียงกับเครื่องดั้งเดิม โยโรยดั้งเดิมนั้นมีส่วนประกอบสำคัญคือของเหลว G-ER ซึ่งเป็นเหมือนเลือดที่ทำให้พลังงานไหลเวียนไปตามเกราะและโครงสร้างกล้ามเนื้อเทียม รวมทั้งเป็นตัวกลางของระบบควบคุมซึ่งใช้การอ่านคลื่นไฟฟ้าจากสมอง ทำให้โยโรยดั้งเดิมนั้นมีความคล่องแคล่วสูงและยังสามารถบังคับการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนได้ง่าย เนื่องจากว่าคลื่นสมองของคนธรรมดานั้นอ่อนเกินกว่าจะบังคับโยโรยได้ ผู้ที่เป็นนักบินของโยโรยดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า ออริจินัล 7 นั้นจึงต้องรับการดัดแปลงร่างกายซึ่งนอกจากจะทำให้บังคับโยโรยได้แล้ว เมื่อร่างกายของนักบินรับ G-ERขณะขึ้นบังคับโยโรยยังช่วยรักษาสภาพของร่างกายตั้งแต่อาการเล็กน้อยอย่างเมาค้างไปจนถึงแผลบาดเจ็บ แต่ถ้านักบินไม่ได้ใช้งานโยโรยเป็นเวลานานแล้ว ร่างกายก็จะค่อยๆทรุดโทรมและตายไปในที่สุด โยโรยดั้งเดิมแต่ละเครื่องนั้นมีดาวเทียมอัตโนมัติซึ่งใช้เก็บและซ่อมบำรุงโยโรยในเวลาที่ไม่ใช้งาน ดาวเทียมนี้จะคอยตามตัวและส่งโยโรยไปให้เวลาจะใช้งาน ซึ่งทั้งระบบดาวเทียมอัตโนมัติและระบบบังคับ G-ERนั้นทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นออริจินัล 7 ซึ่งรุ่นแรกก็เป็นนักโทษเหมือนคนอื่นๆจะไม่มีทางหนีไปจากดาว EIได้ โยโรยของออริจินัล 7นั้นสามารถแปลงร่างเป็นรูปร่างแบบอาวุธและมีชื่อตามวันทั้งเจ็ด

แดนออฟเธิร์สเดย์นั้นเป็นโยโรยแบบดาบยาว และเดิมเป็นโยโรยที่เอเลนาเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษาค้นคว้าโดยมีกัดเวด กาออร์ด ออริจินัล 7ประจำตัวดิอาโบลออฟมันเดย์เป็นผู้ช่วย แต่หลังจากที่เอเลนาถูกชายมือกรงเล็บฆ่าตาย กัดเวดก็ได้ให้แวนซึ่งเป็นคนรักของเอเลนาเป็นออริจินัล 7ประจำตัวของแดน ในร่างแบบมนุษย์นั้นแดนมีอาวุธเป็นดาบที่เก็บไว้ด้านหลังซึ่งก็มีดาบสั้นที่สามารถดึงออกออกมาใช้เป็นดาบสองมือได้ เมื่อเทียบกับโยโรยดั้งเดิมอื่นๆแล้วนับว่ามีสมรรถนะสมดุลแต่ก็ไม่มีจุดเด่นและต้องพึ่งพาฝีมือของนักบินมาก ซึ่งในช่วงแรกนั้นแวนก็ยังไม่เข้าใจการทำงานของแดนดีนัก จนกระทั่งในเวลาต่อมาแวนจึงค้นพบความสามารถในการสร้างสนามแม่เหล็กของแดนที่ใช้ป้องกันการโจมตีจากระยะไกลได้ซึ่งช่วยชดเชยจุดอ่อนของแดนที่ไม่มีอาวุธยิงได้อย่างมาก นอกจากนั้น จริงๆแล้วแวนเองก็มีความสามารถในการบังคับโยโรยได้โดยไม่ต้องดัดแปลงร่างกายเหมือนพวกนีโอออริจินัลซึ่งชายมือกรงเล็บใช้เป็นผู้บังคับโยโรยของออริจินัล 7อีกเหลืออีกห้าเครื่อง แต่ในกรณีของแวนที่ดัดแปลงร่างกายไปแล้วนั้นทำให้กลายเป็นความสามารถโอเวอร์โฟลว์ที่ทำให้แดนมีพลังสูงขึ้นกว่าโยโรยเครื่องอื่นๆมาก ซึ่งไม้ตายที่รุนแรงที่สุดของแดนนั้นก็คือใช้ G-ERสร้างเป็นดาบขนาดใหญ่ หลังจากที่ดาวเทียมประจำตัวของแดนถูกทำลายไปนั้น โจชัว ลันด์เกรนก็ได้ดัดแปลงแดนให้สามารถใช้ดาวเทียมของโยโรยดั้งเดิมเครื่องอื่นๆแทนได้

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License