ดินฟอร์ซ
dinforce.jpg

Dinforce

First appearance Super Robot Wars Gaiden: Lord of the Elemental
Designer Hitoshi Fukuchi
Armor Orichaconium alloy
Special feature spirit dependency link
Armaments

 • plasma sword
 • grand napalm
 • beam cannon

Special attacks

 • Tee Khao Khon
 • Fai Waikru

หนึ่งในมาโซกิทั้งสิบหกซึ่งวิทยาลัยหลวงของราชอาณาจักรแลงกรันพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือเทพมารตามคำทำนาย มี ดินไฮม์ จิตวิญญาณแห่งฟ้าแลบเป็นวิญญาณคุ้มครอง ดินฟอร์ซนั้นได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถเคลื่อนไหวได้ดีพอๆกับร่างกายของมนุษย์และสามารถใช้ต่อสู้ในระยะประชิดได้ดี ระบบบังคับการเคลื่อนไหวของดินฟอร์ซจึงซับซ้อนกว่าปกติและปฏิกิริยาตอบสนองของดินไฮม์ก็นับว่าสูงกว่าที่คาดไว้ด้วย แต่ก็ต้องลดระบบการใช้งานอาวุธจึงต้องติดตั้งอาวุธที่ใช้งานได้ง่าย คือบีมแคนน่อนติดไหล่ ดาบพลาสมา และระเบิดเพลิงแกรนด์นาปาล์มที่ท้องเท่านั้น นักบินที่สามารถใช้ดินฟอร์ซได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั้นต้องเป็นผู้มีความสามารถด้านการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ในตอนแรกจึงเป็นมาโซกิของครูฝึกมวยจีน หวงหยางหลง หลังจากที่หยางหลงได้รับเลือกเป็นนักบินของแกรนเวลแล้วจึงได้ให้อดีตแชมป์มวยไทย สนั่น เทียนประสาท เป็นนักบินแทน

รูปแบบของดินฟอร์ซนั้นพัฒนาต่อมาเป็น ดินเฟรล ซึ่งมีวิญญาณแห่งฟ้าผ่า ดินฮิวล์เป็นวิญญาณคุ้มครอง ดินเฟรลนั้นยังคงการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของดินฟอร์ซไว้แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเน้นการใช้อาวุธต่อสู้มากขึ้นจึงมีพลังทำลายสูงขึ้น ที่เข่าติดใบมีดไว้แทนหนาม ที่ลำตัวมีเมกาบีมแคนน่อน ใช้เรลกันมือถือเป็นอาวุธ และที่ข้อมือก็มีมีด ดีปคัฟเวอร์ เป็นอาวุธลับ แต่เนื่องจากเทียนถนัดการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามากกว่าจึงยังคงใช้ดินฟอร์ซต่อมาและดินเฟรลก็ถูกเก็บไว้เป็นเครื่องสำรองเฉยๆ จนกระทั่งเทียนสละชีพในการต่อสู้กับเทพ รูซัมโน ลัสฟิโทท โดยที่ดินฟอร์ซซึ่งทนพลังพรานาที่เพิ่มขึ้นจากการผนึกวิญญาณไม่ได้และพังไป เวนดี ลาซุม อิกนาร์ท กับองค์หญิงเซเนีย แกรเนีย บิลเซอา จึงได้นำดินเฟรลมาปรับปรุงใช้งานเพื่อเสริมกำลังรบที่ลดลงของหน่วยแอนติลัสโดยได้กิโด เซฮอฟเฟอร์เป็นนักบิน และในภายหลังนั้นก็ปรับแต่งเกราะให้หนาขึ้นอีกโดยเชื่อว่าฝีมือของกิโดจะชดเชยความคล่องตัวที่ลดลงมาได้อยู่แล้ว มีดติดข้อมือเปลี่ยนเป็นดีปริปเปอร์ติดเกราะแขนที่มีอานุภาพขึ้น ติดเรลไรเฟิลยาวเป็นอาวุธเสริม และสามารถใช้เกรเน็ดแทนเรลกันมือถือได้

dinflail.jpg

Dinflail

First appearance Super Robot Wars OG Saga: Masoukishin II Revelation of Evil God
Armor Orichaconium alloy
Special feature spirit dependency link
Armaments

 • deep cover
 • mega beam cannon
 • short railgun
 • assault railgun

Special attacks

 • A View to a Kill
 • Your Eyes Only
dinflail-2.jpg

Improved version

First appearance Super Robot Wars OG Saga: Masoukishin III Pride of Justice
Armaments

 • deep ripper
 • mega beam cannon
 • short railgun
 • long rail rifle
 • hell's grenade

Special attacks

 • A View to a Kill
 • Your Eyes Only
 • Under the Gun
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License