ยานชั้นดีวา

Diva

First appearance Mobile Suit Gundam AGE
Armaments

  • anti-air gun
  • 2-barrel beam cannon
  • 3-tube missile launcher
  • 4-tube missile launcher
  • photon blaster cannon

ยานอวกาศที่สหพันธ์โลกพัฒนาควบคู่ไปกับกันดั้มเอจ 1 ดีวาสามารถบินบนโลกได้และมีอาวุธหลักเป็นป้อมบีมแคนน่อนสองลำกล้องสามป้อม มิสไซล์ลันเชอร์นั้นสามารถใช้ยิงกระสุนกระจายบีมเพื่อป้องกันตัวจากบีมได้ ดีวายังมีบีมแคนน่อนขนาดเล็กเป็นปืนต่อต้านอากาศยานอยู่เป็นจำนวนมากและบรรทุกเอจบิลเดอร์ไว้ในตัวซึ่งจะสร้างอุปกรณ์ต่างๆได้ตามข้อมูลที่บันทึกไว้ในเอจดีไวซ์ ซึ่งดีวาเองก็เคยได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อติดตั้งปืนโฟตอนบลาสเตอร์แคนน่อนที่เอจบิลเดอร์พัฒนาให้ โฟตอนบลาสเตอร์แคนน่อนนี้เป็นอาวุธที่รุนแรงที่สุดของสหพันธ์โลกในขณะนั้น เพื่อให้ใช้งานยิงโฟตอนบลาสเตอร์แคนน่อนได้ ดีวาจะแปลงสภาพเป็นโหมดจู่โจมโดยพับเอาส่วนคาทาพัลท์ที่อยู่ด้านข้างเพื่อเปิดส่วนหน้าของยาน แต่พลังทำลายของโฟตอนบลาสเตอร์แคนน่อนก็นับว่าสูงมากจนไม่สามารถใช้งานในบรรยากาศโลกได้

กัปตันคนแรกของยานดีวาก็คือดิอัน ฟอนรอยด์ แต่เมื่อดิอันคิดจะทิ้งพลเรือนบนโคโลนีนอราที่กำลังถล่ม กรูเด็ค เอโนอาจึงได้ยึดอำนาจบัญชาการเป็นกัปตันแทน ดีวานั้นได้ทำงานคู่กับกันดั้มของตระกูลอาสุโนะต่อมาทั้งสามรุ่น โดยในรุ่นของอาเซมนั้นมีมิเลส อาลอยเป็นกัปตัน ซึ่งในการต่อสู้ที่เพื่อยึดนอทรัมนั้นดีวามีบทบาทสำคัญในการใช้งานโฟตอนริงเรย์ซึ่งเป็นกลุ่มอาวุธแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับเร่งพลังงานอิเล็กตรอน ก่อนที่ดีวาจะใช้ลำแสงของโฟตอนบลาสเตอร์แคนน่อนเป็นเหมือนตัวนำยิงใส่เป้าหมาย และในรุ่นของคิโอะนั้นก็มีนาโทรา เอนัสเป็นกัปตัน แม้จะนับเป็นยานรุ่นเก่าแล้วจนถูกย้ายไปประจำการเป็นกองพลสำรองแต่ก็ยังมีพลังในการต่อสู้ที่สูงมากอยู่

สหพันธ์โลกยังได้สร้างยานลำอื่นๆในชั้นดีวาออกมา โดยลำหนึ่งนั้นก็คืออามาเดอุสซึ่งติดตั้งคาทาพัลท์ที่สามไว้กลางลำยานแทนโฟตอนบลาสเตอร์แคนน่อนและไม่มีโหมดจู่โจม แต่ติดป้อมบีมแคนน่อนไว้มากกว่าดีวา และยังมียานชั้นเดียอุสซึ่งเป็นกำลังหลักของสหพันธ์โลกแทนยานชั้นดาร์วินโดยดัดแปลงโครงสร้างมาจากดีวาแต่ปรับรูปแบบให้เรียบง่ายกว่าเดิมโดยเหลือคาทาพัลท์ด้านหน้าจุดเดียว

diva-mp-blue.jpg

Diva class

diva-mp-orange.jpg

Alternate colours

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License