ดรัมโล

Drumlo

First appearance Aura Battler Dunbine
Designer Kazutaka Miyatake
Overall height 7.4 m
Weight 6.9 Luft tons
Armor gatder carapace
Aura conversion performance 0.88
Armaments

  • sword
  • flare bomb
  • aura vulcan

ABที่ช็อต เวพอนพัฒนาหลังจากเกโดและออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้ต่อสู้กับ ABด้วยกันรวมถึงให้สามารถทำการผลิตจำนวนมากได้ง่าย ดรัมโลมีเกราะที่หนาและได้เปลี่ยนมาใช้หนังของตัวกัตเตอร์ซึ่งมีความทนทานสูงกว่าเปลือกคิไมลักทำเกราะ ความต้องการระดับพลังออราขั้นต่ำก็ลดลงมาจากเกโดให้นักบินทั่วๆไปใช้งานได้ โครงสร้างของดรัมโลนั้นได้รับการออกแบบให้เรียบง่ายเพื่อลดความผิดพลาดในขั้นตอนการผลิตรวมถึงใช้มือเป็นเล็บขนาดใหญ่สามข้างซึ่งยังคงสามารถใช้ถือดาบได้ แต่เนื่องจากนักบินไม่ชอบจึงไม่มี ABรุ่นหลังที่ใช้มือแบบเล็บนี้อีก นอกจากดาบแล้วดรัมโลยังมีเครื่องพ่นไฟ แฟลร์บอมบ์ ติดอยู่ที่อุ้งมือ ดรัมโลนั้นเป็นกำลังหลักของอาณาจักรอะและคุซึ่งเป็นพันธมิตรโดยมีการใช้งานอยู่แม้แต่หลังจากที่ถูกจาโคบา อาออนเนรเทศขึ้นมายังโลกเบื้องบนแล้ว โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยๆคือติดปืนกลออราวัลแคนไว้ที่มือข้างละสามกระบอก และต่อมาก็เปลี่ยนมาใช้ออราคอนเวอร์เตอร์ที่มีกำลังมากขึ้นพร้อมกับเปลี่ยนออรามัสเซิลให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวขึ้น ดรัมโลสามเครื่องยังสามารถรวมกันยิงลูกไฟที่มีอานุภาพสูงขึ้นจนใกล้เคียงกับปืนใหญ่ของยานแม่ได้

ดีไซน์ของดรัมโลนั้นได้รับการพัฒนาต่อมาเป็น มาซารัก ซึ่งมีการสร้างใช้งานเพียงเล็กน้อยเนื่องจากกองทัพอาณาจักรอะตั้งใจใช้วิรันบีเป็นกำลังหลักแทน นอกจากนั้นยังมี กาดรัม ซึ่งได้เปลี่ยนวัสดุของเกราะเป็นเปลือกของตัวกราบัสซึ่งมีความทนทานสูงยิ่งกว่าหนังของกัตเตอร์ กาดรัมจึงมีพลังป้องกันที่สูงมากและยังมีพละกำลังที่เทียบได้กับดรัมโลึงสี่เครื่องเลยทีเดียว มือของกาดรัมนั้นเป็นแบบก้ามซึ่งลับให้คมแทนดาบ แต่เนื่องจากไม่มีอาวุธอื่นๆและเปลือกที่แข็งมากของกราบัสก็แปรรูปได้ยากมากจึงทำการผลิตได้ยากกว่าวิรันบีทำให้ยุติการผลิตไว้เพียงเครื่องต้นแบบเท่านั้น ช็อตยังได้ทดลองสร้าง กาห์ซิม ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของดรัมโลที่มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากขึ้นและใช้มือแบบห้านิ้วตามปกติ

gadram.jpg

Gadram

First appearance Aura Phantasm

gah-sim.jpg

Gah-Sim

First appearance Shin Aura Phantasm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License