เอ็กเซอแลนซ์เรสคิว

EXF-03R Excellence Rescue

First appearance 2nd Super Robot Wars Original Generation
Designer Mitsuru Oowa
Overall height 25.4 m
Weight 140.1 t
Special feature Tesla drive
Armaments

  • gigant crusher
  • solid vulcan
  • waste smasher
  • ex fairy

เอ็กเซอแลนซ์หมายเลข 3 ซึ่งเอ็กเซอแลนซ์ทีมพัฒนาหลังจากที่ตั้งบริษัท L&E เพื่อทำงานกู้ภัยตามความตั้งใจเดิม เอ็กเซอแลนซ์เรสคิวนั้นไม่ใช้ระบบแยกยานเออเจนท์ไฟเตอร์จากเฟรมอีกและไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์กระแสเวลาเนื่องจากความกังวลว่าจะเกิดผลกระทบด้านมิติเวลาอีก แม้จะเป็นหุ่นยนต์กู้ภัยแต่เอ็กเซอแลนซ์เรสคิวก็ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำลายสิ่งกีดขวางในภารกิจกู้ภัยไว้จึงสามารถใช้ในการต่อสู้ได้ โดยที่เอวติดบีมแคนน่อน เวสท์สแมชเชอร์ แขนสองข้างเป็นกิกันท์ครัชเชอร์ที่ดัดแปลงมาจากครัชเชอร์อาร์มของสไตรเกอร์เฟรมและสามารถแผ่สนามพลังออกมาป้องกันตัวในขณะที่ยกตัวขึ้นเป็นโหมดการขับเคลื่อนสูงได้ เอ็กเซอแลนซ์เรสคิวนั้นสามารถบินได้ด้วยเทสลาไดรฟ์และมีห้องพักผู้โดยสารในตัวซึ่งนับว่าสะดวกสบายทีเดียว ส่วนที่อยู่ใต้แบ็คแพ็คนั้นสามารถแยกออกมาเป็นยานกู้ภัยซึ่งสามารถบรรทุกผู้ประสบภัยได้ 8 คนโดยมีปืนวัลแคนติดไว้ป้องกันตัว และในเอ็กเซอแลนซ์เรสคิวยังสามารถปล่อยหุ่นยนต์กู้ภัยขนาดเล็กที่ออกแบบตามคอสโมไดรเวอร์เฟรมเรียกว่า เอ็กซ์แฟรี สำหรับส่งออกไปปฏิบัติการแยกจากเอ็กเซอแลนซ์เรสคิว ท่อนล่างของเอ็กซ์แฟรีเป็นระบบขับเคลื่อนและแขนสองข้างติดดาบคลื่นความถี่สูง ส่วนลำตัวของเอ็กซ์แฟรีนั้นสามารถเปิดออกเป็นแคปซูลลำเลียงผู้ประสบภัยขนาดเล็กได้ ซึ่งภายในแคปซูลนี้เป็นของเหลวพิเศษสำหรับป้องกันแรงกระแทกจากภายนอกและถ้าจำเป็นก็สามารถเก็บผู้ประสบภัยไว้ในสภาพที่เหมือนตายชั่วคราวได้ ในขณะปฏิบัติการนั้นราอุล กับ ฟิโอนา เกรเดน จะเป็นนักบินหลัก โดยเดสพินิส เกรเดนเป็นนักบินผู้ช่วย ส่วนมิซึโฮะ ไซคิ กับ ราจิ มอนโทยาจะประจำการในห้องพยาบาล ซึ่งเดสพินิสกับมิซึโฮะและราจิจะทำหน้าที่บังคับเอ็กซ์แฟรีด้วย จนกระทั่งพี่น้องเกรเดนต้องไปใช้งานเอ็กเซอแลนซ์กันสไตรเกอร์ เดสพินิสจึงเป็นนักบินหลักของเอ็กเซอแลนซ์เรสคิวโดยมีราจิกับมิซึโฮะเป็นผู้ช่วยแทน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License