เบอเซิร์กฟูเรอร์

EZ-049 Berserk Führer

First appearance Zoids Battle Story
Overall length 22.7 m
Weight 127 t
Armaments

 • electron fang
 • strike laser claw
 • strike claw
 • strike smash tail
 • charged particle cannon
 • buster claw (magnesser drill/E-shield/185 mm beam cannon)

ซอยด์สายพันธุ์ไทรันโนซอรัสที่จักวรรดิไกลอสพัฒนาตามโครงการ U คู่กับไลเกอร์ซีโรโดยใช้การจับซอยด์ป่ามาดัดแปลงและติดตั้งระบบบังคับต่างจากการผลิตซอยด์โดยทั่วไปที่ใช้ซอยด์คอร์ซึ่งผลิตด้วยการโคลนนิงกับโครงสร้างที่สร้างใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้ซอยด์ที่มีสมรรถนะและอัตราการตอบสนองที่เทียบได้กับซอยด์ที่ใช้ออกานอยด์ซิสเต็ม เนื่องจากซอยด์ไทรันโนซอรัสนั้นดุร้ายมากการพัฒนาจึงล่าช้ากว่าไลเกอร์ซีโร โครงสร้างของเบอเซิร์กฟูเรอร์นั้นใช้ข้อมูลของโปรโตเร็กซ์ซึ่งเป็นต้นแบบของเจโนซอเรอร์แต่ใช้ระบบเกราะ CAS เหมือนของไลเกอร์ซีโร ปืนใหญ่อนุภาคในปากนั้นได้รับการปรับปรุงให้ยิงได้ทั้งแบบลำแสงและสาดกระจาย เล็บที่ขาหน้าเป็นแบบประจุเลเซอร์เหมือนไลเกอร์ซีโร เกราะของเบอเซิร์กฟูเรอร์นั้นติดอิออนบูสเตอร์และท่อขับดันเสริมความเร็วที่ปรับปรุงมาจากของเจโนเบรคเกอร์ให้กระทัดรัดขึ้น ด้านหลังของเกราะนี้ยังมีแขนกลติดกรงเล็บ บัสเตอร์คลอว์ สองข้าง บัสเตอร์คลอว์นี้ดัดแปลงมาจากข้อมูลของเขาสว่านแม็กเนสเซอร์ที่เก็บได้จากซากของแมดธันเดอร์ ซึ่งแม้ว่าด้อยอานุภาพกว่าของเดิมได้ แต่เมื่อใช้เป็นสว่านนั้นบัสเตอร์คลอว์ก็ยังสามารถใช้ทำลายซอยด์ขนาดใหญ่ได้ในครั้งเดียว และเมื่อกางกรงเล็บออกก็จะสามารถสร้างสนามพลัง Eชิลด์ซึ่งสามารถป้องกันปืนใหญ่อนุภาคของเจโนซอเรอร์ได้และยังยิงเป็นบีมแคนน่อนได้ด้วย ซึ่งเมื่อยิงพร้อมกับปืนใหญ่อนุภาคก็จะยิ่งทำให้พลังทำลายสูงขึ้นอีกและต้องยึดตัวเองไว้กับพื้นก่อนยิง

ในตอนที่สาธารณรัฐเฮลิคบุกยึดฐานที่ใช้พัฒนาโครงการ U นั้น พันเอกวอล์ฟ มูโรอา หัวหน้าหน่วยไอเซนดรากูนก็ได้นำเบอเซิร์กฟูเรอร์ที่ยังพัฒนาไม่เสร็จออกมารับมือกองกำลังของเฮลิคไว้ แต่หลังจากที่เรย์ เกรกลอบเข้าไปในโรงเก็บชั้นใต้ดินและชิงเอาไลเกอร์ซีโรมาใช้ในการต่อสู้ เบอเซิร์กฟูเรอร์ของวอล์ฟก็เกิดระบบขัดข้องหลังจากที่ยิงปืนใหญ่อนุภาคจึงต้องยอมสละฐานและถอนกำลังไป เบอเซิร์กฟูเรอร์นั้นเป็นเหมือนซอยด์ประจำหน่วยไอเซนดรากูนต่อมาและก็มีการพัฒนารูปแบบอื่นๆตามการเปลี่ยนเกราะ เช่น สทรูมฟูเรอร์ ซึ่งติดสทรูมบูสเตอร์ขนาดใหญ่กับโล่ติดคีมตามแบบของเจโนเบรคเกอร์ หรือแยกด์ฟูเรอร์ที่เน้นการต่อสู้ระยะไกลเพื่อใช้ตอบโต้ไลเกอร์ซีโรแพนเซอร์ แต่เนื่องจากใช้งานยากมากจึงมีจำนวนน้อย และหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิไกลอสซึ่งวอล์ฟขึ้นเป็นจักรพรรดิของจักรวรรดินีโอเซเนบัสแล้วก็มีนโยบายลดการใช้งานซอยด์ของไกลอส ในภาค Slash Zero ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามนั้น เบอเซิร์กฟูเรอร์เป็นซอยด์ของเวกา ออบสคิวรา สมาชิกของกลุ่มแบคดราฟท์ และเป็นอัลติเมท Xเหมือนไลเกอร์ซีโรของบิท คลาวด์ ส่วนในภาค Fuzors เป็นของเบลด สมาชิกทีมซาเวจแฮมเมอร์ ซึ่งสามารถให้บล็อกซ์ซอยด์ บัสเตอร์อีเกิล ประกอบด้านหลังเป็นปีกเพื่อเพิ่มสมรรถนะและสามารถบินได้ บัสเตอร์อีเกิลมีอาวุธหลักเป็นบัสเตอร์แคนนอนแฝดแบบพิสัยไกล และติดมิสไซล์เอาไว้ใต้ปีกให้ใช้งานได้หลากหลาย

หลังจากที่สาธารณรัฐเฮลิคต้องหนีการครอบครองของนีโอเซเนบัสโดยถอนกลำังจากทวีปกลางและได้รับการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์จากบริษัท ZOITEC นั้นก็ได้ทำการพัฒนาซอยด์ไทรันโนซอรัสจากเบอเซิร์กฟูเรอร์ที่ได้มาจากทหารเดนตายของไกลอสเพื่อใช้ตอบโต้ไซส์โมซอรัสโดยผสมเทคโนโลยีของเฮลิคเข้าไปด้วย เรียกว่า RZ-070 ไกริวคิ ซึ่งได้ชื่อภาษาญี่ปุ่นตามที่หัวหน้าทีมพัฒนาเป็นทายาทของชาวญี่ปุ่นซึ่งโดยสารมากับยานสำรวจกลอบอลลีทรีเมื่อนานมาแล้ว ตามตัวของไกริวคินั้นมีแผงรับแสงอยู่ ซึ่งนอกจากจะใช้รับพลังงานจากภายนอกเพื่อเพิ่มพลังทำลายของปืนใหญ่อนุภาคแล้วยังสามารถรับการโจมตีแบบบีมของศัตรูแล้วแปลงเป็นพลังงานของตนเองได้ ซึ่งหลังจากที่ปรับปรุงแล้วก็สามารถป้องกันได้แม้แต่ปืนใหญ่อนุภาคแบบรวมศูนย์ของไซส์โมซอรัส เกราะของไกริวคิยังติดอิออนบูสเตอร์เพิ่มขึ้นให้กำลังขับเคลื่อนสูงกว่าเบอเซิร์กฟูเรอร์และยังติดปีกแม่เหล็กไฟฟ้า แม็กเนสเซอร์ จึงสามารถบินต่ำๆได้ เกราะของไกริวคินั้นเป็นแบบ B-CAS ซึ่งใข้บล็อกซ์ซอยด์มาประกอบแทนเกราะแบบเดิม และสามารถแยกออกเป็นบล็อกซอยด์หงส์ ฮิเอ็น กับแมงดาทะเล เก็กโค ซึ่งสามารถแยกออกมาจากไกริวคิเพื่อเป็นยูนิตสอดแนมได้ ไกริวคิยังสามารถประกอบกับดิสเปลโลเป็น ไกริวคิเดสทรอยด์ ที่เน้นพลังทำลาย หรืออีโวฟลายเออร์เป็น ไกริวคิสปีด ที่เร็วกว่าเดิมมาก ในภาค Fuzorsนั้น เบลดก็ได้ไกริวคิมาแทนเบอเซิร์กฟูเรอร์ที่ตายไปแล้ว โดยนอกจาก B-CASแบบเดิมแล้วยังคงสามารถประกอบกับบัสเตอร์อีเกิลเป็น ไกริวคิบัสเตอร์ ได้อยู่ นอกจากนั้นยังมี FZ-018 ไกริวคิชิน ซึ่งเป็นรูปแบบที่ประกอบกับบล็อกซ์ซอยด์หมูป่า ไรเด็น เป็นเกราะอีกชิ้น แต่เบลดนั้นไม่เคยใช้งานเนื่องจากหนักจนความคล่องตัวลดลงมามากเกินไป

rz-070.jpg

RZ-070 Gairyuki

First appearance Zoids Battle Story
Overall length 23.8 m
Weight 118 t
Special feature ray-absorbing parnel
Armaments

 • bite fang
 • killer claw
 • strike claw
 • beam vulcan
 • ray-absorbing charged particle cannon
rz-070-destroy.jpg

Gairyuki Destroy

Weight 150 t

rz-070-speed.jpg

Gairyuki Speed

Weight 130 t

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License