เซเบอร์ฟิช

FF-S3 Saberfish

First appearance Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara
Armaments

  • 25 mm machine gun
  • 3-missile launcher
  • anti-ship missile

เครื่องบินขับไล่ซึ่งบริษัทเฮอวิคพัฒนาให้กองทัพสหพันธ์โลกตามแผนการเสริมกำลังรบปี 0070 ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งบนโลกและในอวกาศ ทอริอาสนั้นเน้นการใช้งานแบบป้องกันน่านฟ้าและเน้นความคล่องคัวจึงมีอาวุธเพียงปืนกล 25 มม.เท่านั้น เครื่องบินอีกรุ่นที่เฮอวิคพัฒนาให้ใช้งานได้ทั้งบนโลกและอวกาศในช่วงเดียวกันนี้ก็คือ FF-3 เซเบอร์ฟิช ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถติดบูสเตอร์แพ็คประกบปีกบนล่างเพื่อใช้งานในอวกาศเป็น FF-S3 ได้ (ในภาค The Origin ใช้รหัส FF-3F) นอกจากปืนกล 25 มม.แล้วที่บูสเตอร์แพ็คก็มีมิสไซล์ลันเชอร์สามลำกล้องติดไว้ นอกจากจะประจำในฐานที่มั่นในอวกาศของสหพันธ์โลกแล้ว เซเบอร์ฟิชและทอริอาสยังสามารถบรรทุกไปกับยานชั้นโคลัมบัสหรือซาลามิสได้

เมื่อสงครามหนึ่งปีเริ่มขึ้นนั้น ปรากฏว่าทอริอาสนั้นไม่สามารถใช้ต่อสู้กับ MSได้เลย แต่เซเบอร์ฟิชที่ติดบูสเตอร์นั้นแม้จะไม่สามารถต่อสู้กับ MSโดยตรงได้ก็นับว่าเหนือกว่ายานของซีอ้อนมาก เซเบอร์ฟิชยังสามารถติดตั้งมิสไซล์ต่อต้านยานรบซึ่งมีพลังทำลายสูงเพื่อใช้ความเร็วช่วยสนับสนุนในการต่อสู้ระหว่างยานรบด้วยกันได้ เมื่อสหพันธ์โลกได้เริ่มใช้งานจิมนั้น บทบาทของเครื่องบินทั้งสองแบบก็ลดลงไปด้วย แต่เซเบอร์ฟิชนั้นยังประจำการอยู่ในกองทัพจนถึงปี 0096 เป็นอย่างน้อย

ff-3.jpg

FF-3 Saberfish

First appearance Mobile Suit Variations
Designer Kunio Okawara
Armaments

  • 25 mm machine gun
ff-3f.jpg

FF-3F Saberfish

First appearance Mobile Suit Gundam: The Origin
Overall length 19.9 m
Armaments

  • 25 mm machine gun
  • 3-missile launcher
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License