แฟลท

FLAT-L06D FLAT

First appearance ∀ Gundam
Designer Syd Mead
Head height 20.6 m
Base weight 22.3 t
Power output 15000 kW
Special feature sonic wall
Armaments

  • heat edge
  • box beam rifle
  • box missile launcher
  • box bazooka
  • rifle
  • explosive container

Special attacks

  • Sonic Blast
  • Hyper Vibration

MSซึ่งชาวจันทราใช้ในการส่งคนมาใช้ชีวิตบนโลกล่วงหน้าก่อนการเยือนโลกอย่างเป็นทางการ ชื่อ FLATนั้นย่อมาจาก Flexible Ladder Actuator Technology-based และเดิมเป็น MSสำหรับปราบการขราจล แฟลทนั้นใช้โครงสร้างแบบสไปน์เฟรมซึ่งประกอบชิ้นส่วนต่างๆบนรางแกนเหมือนกระดูกสันหลังที่โค้งงอได้ อาวุธของแฟลทประกอบด้วยบีมไรเฟิลกับมิสไซล์ลันเชอร์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ในขณะที่ไม่ใช้งานจะสามารถพับเก็บเป็นกล่องได้ ตามผิวหน้าของแฟลทนั้นเป็นเหมือนเกล็ดเล็กๆเรียกว่าไมโครมาชีนซึ่งสมามารถสั่นสะทเือนแบบคลื่นความถี่สูงได้ ซึ่งแฟลทสามารถใช้คลื่นสั่นสะเทือนนี้ได้ทั้งป้องกันตัวและโจมตีโดยที่แขนและขาของแฟลทนั้นก็มีคมความร้อนแบบความถี่สูงติดเอาไว้ ในสมัยที่แฟลทเป็น MSปราบการจราจลนั้นจะใช้สร้างคลื่นเสียงให้ผู้จราจลเวียนหัวคลื่นไส้ ไมโครมาชีนนี้ยังเป้นระบบพรางตาโดยแฟลทจะใช้เซนเซอร์ถ่ายภาพด้านหลังแล้วเปลี่ยนสีของพื้นผิวไมโครมาชีน แฟลทนั้นสามารถแปลงร่างแบบ MAได้แต่ร่าง MAของแฟลทนั้นใช้ในการบรรทุกในยานก่อนลงสู่โลกเท่านั้น เมื่อแปลงเป็น MSแล้วจะต้องใช้อุปกรณ์ภายนอกช่วยในการแปลงกลับเป็น MAอีก แฟลทเครื่องหนึ่งนั้นเป็นเครื่องที่พวกโลรันใช้โดยสารลงมาบนโลกในปี CC 2343และได้ฝังซ่อนไว้ ซึ่งต่อมานั้นคีธ เลเจได้ขายให้พวกมิลิชาไปเพราะต้องการเงินทุนมาช่วยร้านขนมปังที่ทำงานอยู่ โดยมิลิชาได้ตั้งชื่อให้ว่าไฮฮีลและเป็น MS ประจำตัวของโจเซฟ ยอห์ท นอกจากนั้นยังมีเครื่องของแคนเซอร์ คาฟคา เจ๊ใหญ่ของทีมเรทซึ่งเป็นทายาทของชาวจันทราที่อาศัยอยู่บนโลกตั้งแต่การเยือนโลกของราชินีไดอานาเมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License