ฟอร์ดี
fz-100.jpg

FZ-100 Fordy

First appearance Cyberbots: Full Metal Madness
Designer Sho Sakai
Height 11 m
Weight 29.3 t
Armor variable metal
Armaments

  • pile bunker
  • homing missile

VAที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ในภารกิจลาดตะเวนหรือสอดแนมเป็นหลักและเป็นที่นิยมของนักบินหญิง ฟอร์ดีมีจุดเด่นที่ความเร็วสูง แม้จะมีพลังป้องกันที่ต่ำแต่ก็บังคับง่ายและใช้ระบบเซนเซอร์แบบผสมจึงเหมาะกับมือใหม่ ส่วนหัวของฟอร์ดียังมีช่องว่างให้ติดตั้งอาวุธได้ง่าย นอกจากสหพันธ์แล้วจึงเป็นที่แพร่หลายในบรรดาผู้ก่อการร้ายและกองโจรด้วย ฟอร์ดีสองเครื่องนั้นเป็นของอาเรียตตาและบาโอะกับมาโอะ ซึ่งเป็นพวกเด็กๆที่หนีจากสถานีทดลองของสมาพันธ์โลก โดยเครื่องของบาโอะกับมาโอะนั้นตั้งโปรแกรมป้องกันตัวโดยอัตโนมัติไว้ ทำให้สามารถต่อสู้ได้แม้ว่าบาโอะที่เป็นนักบินจะไม่มีความรู้ด้านการบังคับเลยก็ตาม

ฟอร์ดีมีรุ่นย่อยคือ FZ-202 ฟอร์ดีทารันทูลา ที่ดัดแปลงมาจาก FZ-200 ฟอร์ดีสไปเดอร์ ซึ่งออกแบบสำหรับใช้ป้องกันด้านนอกของโคโลนีจึงเปลี่ยนขาเป็นแบบสี่ขา ทารันทูลาติดตั้งอาวุธให้มีอานุภาพมากกว่าเดิมโดยใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลังมากขึ้น ทำให้สามารถใช้แขนที่เปลี่ยนเป็นแบบคีมขนาดใหญ่หนีบขยี้ศัตรูได้และสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยความเร็วเท่าเดิม และยังติดตั้งอาวุธรุ่นทดสอบ เธาซันด์มิสไซล์ ไว้ด้วย ฟอร์ดีอีกรุ่นก็คือ FZ-900J ฟอร์ดีคิลเลอร์บี ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบให้ใช้ในการต่อสู้แบบหน่วยจู่โจม โดยใช้เครื่องยนต์ที่มีกำลังมากขึ้นและเปลี่ยนส่วนขาเป็นระบบโฮเวอร์เทอร์โบเจ็ต ใช้แขนแบบดาบเลเซอร์และสามารถแปลงร่างเป็นสว่านขนาดยักษ์ได้ ในส่วนหัวยังติดตั้งปืนเลเซอร์ คิลเลอร์อาย เอาไว้ ซึ่งคิลเลอร์บีเครื่องหนึ่งนั้นเป็นของทหารสมาพันธ์โลก แมรี มิยาบิ

fz-202.jpg

FZ-202 Fordy Tarantula

Height 12.8 m
Weight 33.9 t
Armor variable metal
Armaments

  • crusher arm
  • wide range missile
  • thousand missile
fz-900j.jpg

FZ-900J Fordy Killer Bee

Height 13.8 m
Weight 43.4 t
Armor variable metal
Armaments

  • laser blade
  • giant drill
  • mine shooter
  • 'Killer Eye' laser gun
aex-12j.jpg

AEX-12J Fordy

First appearance Powered Gear

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License