กัดเดส

Gaddess

First appearance Super Robot Wars EX
Designer Hitoshi Fukuchi
Overall height 24.48 m
Empty weight 38.5 t Full weight 55.1 t
Armor Orichaconium alloy
Special feature spirit dependency link
Armaments

 • 'Gungnir' trident
 • high familiar

Special attacks

 • Kelvin Blizzard
 • Hydro Pressure
 • Jotunheim
 • Jormungand Uroboros
 • Cataract Splash
 • Bifrost Fall
 • Fenrir Crush
 • Voluspa
 • Ragnarok Saga

หนึ่งในมาโซคิชินทั้งสี่จากสิบหกมาโซกิซึ่งวิทยาลัยหลวงของราชอาณาจักรแลงกรันพัฒนาเพื่อเตรียมรับมือเทพมารตามคำทำนาย กัดเดสนั้นเป็นมาโซคิชินซึ่งใช้จิตสิญญาณแห่งน้ำ กัด ซึ่งเป็นวิญญาณชั้นสูงสุดของธาตุน้ำเป็นวิญญาณคุ้มครอง พลังของกัดนั้นทำให้กัดเดสสามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาวะและมีพลังในการซ่อมแซมมาโซกิเเครื่องอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับมาโซคิชินอีกสามเครื่องแล้วกัดเดสนับว่ามีกำลังขับเคลื่อนต่ำและใช้อาวุธที่ไม่มีอานุภาพนัก ผู้ออกแบบกัดเดสคือ จีน ลาส ลัคเกอร์ นั้นถือว่ากัดเดสเป็นงานศิลป์และตั้งใจหล่อเกราะของกัดเดสให้โค้งสวยงามสมฐานะมาโซคิชิน เทคนิคการหล่อเกราะทรงโค้งนี้จีนได้พัฒนาในช่วงที่ร่วมมือกับแคมเบอร์ ลาส รูฟราน พัฒนา ฟาล์ค ซึ่งเริ่มการพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกับจาโอมแต่เสร็จสิ้นในภายหลังเพราะจีนตั้งใจว่ายังไงก็ต้องให้เกราะออกมาโค้งสวยตามที่ตั้งใจไว้ แต่ฟาล์คนั้นเป็นมาโซกิรุ่นแรกๆจึงมีพลังในการต่อสู้ไม่สูงนัก นอกจากดาบพลาสมาแล้วก็มีอาวุธเป็นปืนคลื่นเสียงซึ่งเป็นอาวุธมาตรฐานของมาโซกิธาตุน้ำที่แลงกรันใช้งานและสามารถยิงลมหมุนออกไปได้ รวมถึงมีมิสไซล์ติดแขนที่สามารถเปลี่ยนเป็นตอร์ปิโดสำหรับใช้งานในน้ำได้ และเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วจีนก็ยังไม่พอใจรูปร่างของฟาล์คนักจึงตั้งใจให้กัดเดสออกมาสวยงามดังที่ตั้งใจไว้ ซึ่งนักบินดั้งเดิมของฟาล์คคือทุตตี นอร์บัคนั้นต่อมาก็ได้รับเลือกจากกัดให้เป็นนักบินของกัดเดส ส่วนฟาล์คนั้นต่อมาก็ได้เดเมคซา ชีเอเป็นนักบินแทน

อาวุธหลักของกัดเดสนั้นก็คือหอกแบบสามง่าม กุงนีร์ ซึ่งกัดเดสสามารถแปลงสภาพได้ โดยปกติแล้วเมื่อเข้าโจมตีก็จะแปลงคมหอกเป็นแบบคมเดียวในตอนที่เข้าโจมตี และก็ใช้เป็นไม้ตายโดยขว้างขึ้นไปกลางอากาศให้ยิงลงมาโจมตีศัตรูด้านล่าง ยิงน้ำออกไปอัดศัตรูพร้อมกับแช่แข็งเป็นไฮโดรเพรชเชอร์ หรือแปลงสภาพเป็นน้ำแล้วยิงออกไปเป็นงู โยรมุงกันต์อุโรโบรอส กัดเดสยังสามารถปล่อยแก็สฮีเลียมเย็นจัดออกไปทำให้พื้นที่รอบตัวกลายเป็นน้ำแข็งโจมตีศัตรูโดยรอบ เรียกว่า เคลวินบลิซซาร์ด ทุตตีนั้นก็มีฟามิเลียร์เป็นสุนัขป่าสองตัว เฟรกิ กับ เกริ ซึ่งเมื่อแปลงสภาพเป็นไฮฟามิเลียร์นั้นก็จะเป็นลูกกลมสองลูกที่ใช้ปล่อยออกไปโจมตีได้ทั้งกระแทกโดยตรงและปล่อยพลังงานออกมา และเมื่อใช้ท่าไม้ตายจากการฝึกพิเศษ เฟนริรครัช ทั้งคู่ก็จะปรากฏตัวเป็นสุนัขป่าขนาดยักษ์เข้าโจมตีก่อนรวมกันเป็นตัวเดียว เมื่อทุตตีสามารถรับรู้ถึงจิตใจของกัดได้แล้วก็สามารถทำการผนึกวิญญาณกับกัดเดสได้ ทำให้กัดเดสแปลงร่างโดยมีเกราะแอสทรัลอาเมอร์เพิ่มขึ้นมา สามง่ามกลายเป็นหอก มิสเทิลทีน และมีท่าไม้ตายใหม่คือ แร็กนารอคซากา ซึ่งใช้พลังของกัดสร้างเป็นงูน้ำแบบโยรมุงกันต์อุโรโบรอสพร้อมกันเจ็ดตัว ก่อนยิงปิดฉากด้วยไฮโดรเพรชเชอร์ที่รวมกับเฟนริรครัช

falk.jpg

Falck

First appearance Super Robot Wars Gaiden: Lord of the Elemental
Armor Orichaconium alloy
Special feature spirit dependency link
Armaments

 • plasma sword
 • damocles sword
 • missile
 • hurricane
 • sonic blast
 • torpedo

Special attack

 • Gordian's Knot
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License