กัลวิออน

Galvion

First appearance Super High Speed Galvion
Designer Koichi Ohata
Height 7.8 m
Weight 1 t
Armaments

  • missile launcher
  • boost magnum
  • beam bazooka
  • shield

หุ่นยนต์ความเร็วสูง โรดไฟเตอร์ ซึ่งเป็นยูนิตรบของทีมเซอร์คัส หน่วยเฉพาะกิจที่เรย์ มิโดริยามะ ผู้สืบทอดกลุ่มทุนมิโดริยามะและสายสืบตำรวจพิเศษตั้งขึ้นเพื่อต่อสู้กับองค์กรลับ ชาโดว์ ในเวลาปกตินั้นกัลวิออนจะอยู่ในสภาพรถแข่งรุ่นต้นแบบ เซอร์คัส 1 และเก็บไว้ในรถบรรทุก เซอร์คัส 2 ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่ของทีมเซอร์คัสทั้งอยู่อาศัยและซ่อมบำรุงกัลวิออน เมื่อแปลงร่างเป็นกัลวิออนนั้นจะสามารถกางปีกด้านหลังเพื่อให้เคลื่อนไหวกลางอากาศได้ดีขึ้นได้ ที่ไหล่ที่สองของกัลวิออนนั้นเป็นมิสไซล์ลันเชอร์ แต่ในช่วงแรกที่ต่อสู้กับหุ่นยนต์เมทัลแบทเลอร์ของชาโดว์นั้นมักใช้การต่อสู้ด้วยมือเปล่าและชิงปืนของศัตรูมาใช้มากกว่า ในภายหลังจึงได้เพิ่มอาวุธเสริมเป็นปืนบูสต์แม็กนัมกับโล่และสามารถใช้อาวุธหนักอย่างบีมบาซูก้าได้ คนขับหลักของกัลวิออนก็คือนักแข่งรถอัจฉริยะ มู ซึ่งติดคุกจากคดีแข่งรถผิดกฏหมายแต่เรย์ได้เสนอเอาตัวออกมาโดยทำข้อตกลงให้มาช่วยงานของทีมเซอร์คัส พร้อมกับมายะ อาชญากรไซเบอร์ซึ่งเป็นนาวิเกเตอร์

ในภายหลังนั้นทีมเซอร์คัสยังได้ เซอร์คัส 3 เป็นเครื่องสนับสนุนของกัลวิออน โดยร่างโรดไฟเตอร์ เซคเตอร์ หรือที่เรียกด้วยชื่อเล่นว่ากัลวิออน 2 นั้นจะต่างจากกัลวิออนโดยให้คนขับมองออกมาจากครอบแก้วที่ตาโดยตรงคล้ายกับสวมพาวเวิร์ดสูท เซคเตอร์ยังสามารถติดพาร์ทเสริมเวพอนบูสเตอร์เป็น เบิร์สท์เซคเตอร์ ได้ และจริงๆแล้วกัลวิออนก็มีโหมดโรดแอทแทคเกอร์ซึ่งสามารถประกอบกับเบิร์สท์เซคเตอร์เป็นโรดแอทแทคเกอร์เวพอนบูสเตอร์เซคเตอร์ได้ แต่เนื่องจากเรื่องกัลวิออนถูกตัดจบเสียก่อนจึงไม่ได้ใช้ในเรื่อง

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License