บลิทซ์กันดั้ม
gat-x207.jpg

GAT-X207 Blitz Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam SEED
Designer Junichi Akutsu
Head height 18.63 m
Weight 73.5 t
Armor Phase Shift armor
Special feature Mirage Colloid stealth
Armaments

  • 'Gleipnir' piercer lock
  • 'Trikeros' offense system (50mm high-energy beam rifle, beam saber, lancer dart)

หนึ่งใน GAT-X ซีรีส์ที่พันธมิตรโลกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโต้ MSของ ZAFT บลิทซ์กันดั้มนั้นได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้งานระบบพรางตัวด้วยอนุภาคมิราจคอลลอยด์ โดยใช้การกระจายอนุภาคมิราจคอลลอยด์ซึ่งเป็นเหมือนไมโครปริซึมออกไปรอบๆตัวแล้วหุ้มไว้รอบๆตัวบลิทซ์กันดั้ม มิราจคอลลอยด์นั้นมีคุณสมบัติเบี่ยงเบนแสงและดูดซับคลื่นเรดาร์ ทำให้บลิทซ์กันดั้มนั้นล่องหนได้และยังไม่สามารถใช้เรดาร์ตรวจจับได้ แต่เนื่องจากพลังงานของเกราะ PSจะรบกวนการคงรูปของมิราจคอลลอยด์ บลิทซ์กันดั้มจึงไม่สามารถใช้เกราะ PSพร้อมกับมิราจคอลลอยด์ได้ มิราจคอลลอยด์ยังต้องใช้พลังงานในการคงรูปไว้ตลอดเวลาซึ่งบลิทซ์กันดั้มมีพลังงานพอให้ใช้มิราจคอลลอยด์ได้นานที่สุด 80 นาที อนุภาคมิราจคอลลอยด์ยังไม่สามารถคงรูปในน้ำได้ และหากใช้ท่อขับดันเคลื่อนไหวแล้วก็จะเกิดความร้อนให้ตรวจจับได้ โครงสร้างและระบบอาวุธของบลิทซ์กันดั้มนั้นต้องออกแบบใหม่จึงแตกต่างจาก GAT-Xซีรีส์เครื่องอื่นๆพอสมควร อาวุธหลักของบลิทซ์กันดั้มนั้นรวมไว้ที่โล่ "ทริเครอส"ติดแขนขวา ซึ่งโล่นี้ติดตั้งบีมเซเบอร์ บีมไรเฟิล 50 มม. และลิ่ม "แลนเชอร์ดาร์ท" ซึ่งแลนเซอร์ดาร์ทนั้นเป็นลิ่มฝังระเบิดซึ่งใช้ยิงออกไปแทงเป้าหมายแล้วจึงระเบิดทำลายภายใน ส่วนบีมไรเฟิลนั้นมีไว้ป้องกันตัวจึงมีอานุภาพต่ำกว่าของ GAT-Xซีรีส์เครื่องอื่นๆ ส่วนแขนซ้ายได้ติดตั้ง "เกลปนิล" ซึ่งเป็นกรงเล็บแบบคีมติดสายเคเบิล เกลปนิลนี้มีท่อขับดันติดไว้จึงสามารถบังคับทิศทางได้และนอกจากใช้โจมตีเป้าหมายแล้วยังสามารถใช้ยึดบลิทซ์กันดั้มไว้กับวัตถุอื่นได้

ในตอนที่ ZAFTบุกขโมย GAT-Xซีรีส์ไปจากโคโลนีเฮลิโอโพลิสนั้น นิโคล อัลมาร์ฟีได้เป็นคนขโมยบลิทซ์กันดั้มไปและใช้เป็น MSประจำตัวต่อมาจนกระทั่งถูกทำลายในการต่อสู้กับสไตรค์กันดั้ม แต่แขนขวาของบลิทซ์กันดั้มซึ่งถูกซอร์ดสไตรค์กันดั้มตัดขาดนั้นได้ถูกอาณาจักรอ็อบเก็บไปใช้ดัดแปลงกันดั้มแอสเทรย์โกลด์เฟรมเป็นกันดั้มแอสเทรย์โกลดเฟรมอามัตสึ ในช่วงท้ายสงครามนั้น หลังจากที่ได้ข้อมูลของ Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์มากลุ่มพันธมิตรโลกก็ได้พัฒนาแด็กเกอร์รุ่นพิเศษตามแบบของบลิทซ์กันดั้มเป็น GAT-SO2R Nแด็กเกอร์ N โดยเปลี่ยนโครงสร้างและใช้ส่วนหัวแบบบลิทซ์กันดั้มเพื่อให้ใช้เก็บข้อมูลได้ดี เนื่องจาก Nแด็กเกอร์ Nนั้นติดตั้ง Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์และใช้เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานจึงสามารถใช้งานระบบพรางตาได้โดยไม่มีเวลาจำกัด ก่อนหน้าที่การพัฒนา Nแด็กเกอร์ Nจะเสร็จสมบูรณ์นั้นกลุ่มพันธมิตรโลกก็ได้ลงนามในสนธิสัญญายูเนียสซึ่งห้ามการใช้งาน Nแจมเมอร์แคนเซลเลอร์ในการทหารเสียก่อน ซึ่งตามข้อมูลอย่างเป้นทางการนั้นการพัฒนา Nแด็กเกอร์ Nได้ถูกระงับไป แต่ในความเป็นจริงนั้นกลุ่มพันธมิตรโลกได้ให้เอกชนพัฒนาต่ออย่างลับๆจนสมบูรณ์และนำมาใช้งานในภารกิจลับอย่างงานของหน่วยแฟนธอมเพนเท่านั้นเพื่อให้ปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ทริเครอสนั้นได้รับการดัดแปลงเป็นชิลด์เกเวอร์ซึ่งเป็นโล่ที่ติดปืนบลาสเตอร์ 70 มม. เอาไว้ และเกลปนิลก็เปลี่ยนเป็นกรงเล็บแบบเล็บเสือซึ่งใช้เป็นอาวุธได้ดีกว่าและใช้โจมตีในระยะประชิดตัวได้ Nแด็กเกอร์ Nยังมีดาบนินจาซึ่งพัฒนามาจากอาเมอร์ชไนเดอร์ให้มีอานุภาพขึ้นกับอาวุธซัดแบบลูกดอกระเบิด"สติลเล็ตโต" ตามตัวของ Nแด็กเกอร์ Nนั้นมีช่องอเนกประสงค์อยู่ 17 ช่องซึ่งปกติแล้วจะใช้ติดตะขอสายเคเบิล ซึ่งที่แขนของ Nแด็กเกอร์ Nก็มีตะขอติดสายเคเบิลเพิ่มอีก ซึ่งตะขอเหล่านี้จะใช้ในการดึงตัวเองกับวัตถุในอวกาศเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องใช้ท่อขับดัน

กลุ่มพันธมิตรเองยังมีบลิทซ์ที่สร้างเพิ่มขึ้นในภายหลังอีก โดยบริษัทแอ็คทายออนได้เอาไปพัฒนาต่อเป็น GAT-X207SR เนโรบลิทซ์กันดั้ม ซึ่งเป็น MSประจำตัวของสมาชิกหน่วยแฟนธอมเพน ดานา สนิป เนโรบลิทซ์นั้นยังคงลักษณะการใช้งานของบลิทซ์กันดั้มไว้และใช้พลังงานจากเตาปฏิกรณ์เหมือน Nแด็กเกอร์ N เนโรบลิทซ์ยังมีความสามารถด้านการต่อสู้ระยะประชิดตัวที่สูงขึ้น โดยด้านหลังของเนโรบลิทซ์จะมีแขนขนาดใหญ่ซึ่งติดคีมกับลิ่มไพล์บังเกอร์ที่มีกำลังมากพอที่จะสร้างความเสียหายกับเกราะPSได้ คีมนี้ยังสามารถใช้มิราจคอลลอยด์เบี่ยงทิศทางของบีมได้ซึ่งในขณะที่ใช้งานแบบนี้นั้นตัวคีมจะดูเหมือนกลายเป็นผลึกไป ทริเครอสนั้นได้เอาบีมไรเฟิลกับบีมเซเบอร์ออกทำให้มีขนาดกระทัดรัดขึ้นและย้ายไปติดไว้กับแขนซ้าย ส่วนที่แขนขวานั้นติดคีมขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อกางออกจะเป็นลันเชอร์หกลำกล้องในตัว นอกจากนั้นยังมีบลิทซ์กันดั้มแบบดั้งเดิมของลิลี เธอวัลลีย์ซึ่งสร้างเลียนแบบของเดิม แต่เปลี่ยนกราะเป็น VPS

gat-x207_lily.jpg

GAT-X207 Blitz Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam SEED DESTINY ASTRAY B

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License