ก็อดกันดั้ม
gf13-017nj2.jpg

GF13-017NJII God Gundam

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 16.6 m
Base weight 7.5 t Full weight 20.6 t
Armor gundarium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Special feature Hyper mode
Armaments

 • 'God Slash' beam sword
 • vulcan gun
 • machine cannon

Special attacks

 • Bunshin Sappo God Shadow
 • Bakunetsu God Finger
 • Bakunetsu God Slash
 • God Slash Typhoon
 • God Field Dash
 • Choukyuu Haoh Den'eidan
 • Sekiha Tenkyouken
 • Sekiha Tenkyo God Finger

MFของนีโอเจแปนอีกเครื่องของศจ.มิคามูระที่ส่งมาให้โดมอน คัชใช้ในรอบตัดเชือกแทนไชน์นิงกันดั้ม พลังในการต่อสู้ของก็อดกันดั้มนั้นแม้ในร่างธรรมดาก็เทียบได้กับซูเปอร์โหมดของไชน์นิงกันดั้มแล้ว และโดม่อนก็ยังคงสามารถใช้ไฮเปอร์โหมดได้ตามใจต้องการด้วยวิชาเมย์เคียวชิซุย โดยเมื่อใช้ไฮเปอร์โหมดนั้นเกราะอกของก็อดกันดั้มจะเปิดออกให้ใช้พลังงานได้มากขึ้นและปีกด้านหลังก็จะกางออกเพื่อปรับพลังงานของก็อดกันดั้มพร้อมกับส่งผลแบบแม็กเนตโคตติงเพิ่มความคล่องแคล่ว อาวุธยิงของก็อดกันดั้มนั้นเปลี่ยนจากไชน์นิงช็อตมาเป็นปืนอัตโนมัติแทน และบีมซอร์ด ก็อดสแลช นั้นก็สามารถเร่งกำลังเป็นบาคุเน็ตสึก็อดสแลชเป็นดาบขนาดใหญ่ซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่าก็อดฟิงเกอร์ได้ วิทยายุทธที่รุดหน้าไปมากของโดมอนยังทำให้ใช้กระบวนท่าโชคิวฮาโอเดนเนดันเหมือนกับมาสเตอร์กันดั้มได้ และก็อดฟิงเกอร์ก็สามารถแผ่พลังงานออกไปโจมตีจากระยะห่างได้ด้วย ระหว่างกันดั้มไฟต์นั้นโดมอนยังได้พัฒนากระบวนท่าเฉพาะตัวขึ้นมาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นก็อดชาโดว์ซึ่งใช้การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้เกิดภาพติดตาเหมือนแยกร่าง ก็อดสแลชไทฟูนซึ่งเพิ่มกำลังของก็อดสแลชพร้อมๆกับหมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็วเหมือนลูกข่าง ก็อดฟิลด์แดชซึ่งเป็นท่าพุ่งโจมตีด้วยความเร็ว ในภายหลังมาสเตอร์เอเชียยังได้แสดง เซคิฮะเทนเคียวเคน ซึ่งเป็นวิชาสุดยอดของสำนักให้ โดยใช้พลังงานจากก็อดฟิงเกอร์พร้อมกันจากสองมือยิงออกไปเป็นลูกพลังงานขนาดใหญ่ และในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับมาสเตอร์กันดั้ม โดมอนก็ได้ดัดแปลงเซคิฮะเทนเคียวเคนไปอีกเป็นเซคิฮะเทเคียวก็อดฟิงเกอร์ โดยแปลงสภาพเซคิฮะเทนเคียวเคนที่ยิงออกไปแล้วเป็นมือจับและบีบทำลายศัตรู

ในภาค The Next Generation ยูโก คางามิ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโดมอนก็ได้รับสืบทอดก็อดกันดั้มต่อจากโดมอนและได้ใช้ร่วมในกันดั้มไฟต์ครั้งที่14 และในเกม Gundam Try Age ก็มี GF13-017∞ กันดั้มก็อดมาสเตอร์ ซึ่งเป็นรูปแบบในจินตนาการของก็อดกันดั้มที่วิวัฒนาการด้วย DGเซลล์เหมือนที่เกาลูนกันดั้มกลายเป็นมาสเตอร์กันดั้ม นอกจากชิ้นส่วนภายนอกแล้ว เครื่องปรับพลังงานในหน้าอกจะมีสองเครื่องและเชื่อมต่อกันเป็นสัญลักษณ์ ∞ ที่เอวคาดเข็มขัดแชมเปียน และนอกจากก็อดฟิงเกอร์ที่มือขวาแล้วยังมีเดวิลฟิงเกอร์ที่มือซ้าย ซึ่งเมื่อใช้เดวิลฟิงเกอร์นั้นพลังงานจากเดวิลฟิงเกอร์จะแผ่ไปทั่วตัวกันดั้มก็อดมาสเตอร์ทำให้กลายเป็นสีแดงเข้ม แต่เมื่อใช้พลังงานจากก็อดฟิงเกอร์ที่มือขวาแล้วประกบมือกันก็จะกลายเป็นไฮเปอร์โหมดสีทองก่อนใช้มือทั้งสองอัดใส่ศัตรูแล้วยิงคลื่นพลังออกไปในระยะประชิด เป็นท่าไม้ตายโซเคียวคุก็อดเดวิลฟิงเกอร์

gf13-017njiii.jpg

GF13-017∞ Gundam God Master

First appearance Gundam Try Age
Designer Kunio Okawara
Head height 16.6 m
Base weight 7.7 t
Special feature Hyper mode
Armaments

 • 'God Devil Slash' beam sword
 • vulcan gun
 • machine cannon

Special attacks

 • Horetsu Devil Finger
 • Sokyoku God Devil Finger
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License