เมอร์เมดกันดั้ม

GF13-026ND Mermaid Gundam

First appearance Mobile Fighter G Gundam
Designer Kunio Okawara
Head height 16.2 m
Base weight 7.6 t Full weight 17.2 t
Armor gundarium alloy super-ceramic composite rare metal hybrid
Armaments

  • Mermaid trident
  • beam net
  • eye beam

MFซึ่งเป็นตัวแทนของนีโอเดนมาร์กในกันดั้มไฟต์ครั้งที่ 13 โดยมีฮันส์ โฮลเกอร์เป็นกันดั้มไฟเตอร์ เมอร์เมดกันดั้มเป็น MFที่เน้นการต่อสู้ในน้ำ ขณะอยู่ในน้ำนั้นจะสามารถปิดส่วนหัวและเก็บแขนขาเพื่อแปลงร่างเป็นแบบปลาให้เคลื่อนไหวในน้ำอย่างรวดเร็วได้โดยหางปลาจะกลายเป็นใบพัด รูปแบบการต่อสู้ของเมอร์เมดกันดั้มนั้นจะใช้ตาข่ายบีมสำหรับหยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูและโจมตีด้วยสามง่ามซึ่งสามารถยิงบีมออกไปจากระยะห่างได้ และในร่างปลาก็ยิงออกไปจากตาได้ด้วย แม้ว่าฮันส์จะเป็นกันดั้มไฟเตอร์ที่มีฝีมือพอตัว แต่โครงสร้างของเมอร์เมดกันดั้มนั้นก็ค่อยๆสะสมความเสียหายที่ซ่อมแซมไม่ได้จากการต่อสู้แต่ละครั้ง เมื่อฮันส์แพ้ดราก้อนกันดั้มของไซไซฉีจึงไม่สามารถต่อสู้ได้อีกและต้องถอนตัวจากการแข่งขันไป

ในช่วงที่พัฒนาเมอร์เมดกันดั้มนั้นนีโอเดนมาร์กก็ได้สร้างกันดั้มแบบสัตว์น้ำออกมาเป็นรุ่นต้นแบบมากมาย รวมถึงใช้ MFแบบสัตว์น้ำของประเทศอื่นด้วย โดยในจำนวนนั้นก็มีทาโกะกันดั้ม ซึ่งดัดแปลงมาจากกันดั้มอ็อคโตพัสของนีโอกรีซที่เป็นแบบปลาหมึกยักษ์ โดยสามารถใช้ขาเทนทาเคิลอาร์มแปดข้างจับตัวศัตรูได้และสามารถใช้ซูเปอร์โหมดซึ่งทำให้ทั้งตัวเป็นสีแดง กับ กัปปะกันดั้ม ซึ่งเป็นตัวแทนของนีโอเจแปนในสมัยกันดั้มไฟต์ครั้งที่ 11 กระดองของกัปปะกันดั้มนั้นเป็นคอร์แลนเดอร์แบบพิเศษ กัปปะกันดั้มนั้นมีพลังในการต่อสู้บนบกที่ต่ำมาก ใช้บีมเซเบอร์รูปร่างเหมือนแตงกวา ในตอนที่เดวิลกันดั้มยึดนีโอเจแปนกลายเป็นเดวิลโคโลนีกันดั้มนั้น เมอร์เมดกันดั้มก็ได้รับการซ่อมแซมและฮันส์ก็เป็นกันดั้มไฟเตอร์ที่นำเหล่ากันดั้มของนีโอเดนมาร์กร่วมในการต่อสู้กับเดวิลโคโลนี

gundam_octopus.jpg

Gundam Octopus

First appearance Only! My Gundam
Designer Toshiyuki Mitsumura
Head height 17.2 m
Base weight 19.5 t
Armor konjacium soft alloy
Special feature Super mode
Armaments

  • tentacle arm
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License