ดับเบิลโอกันดั้ม
gn-0000.jpg

GN-0000 00 Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 18.3 m
Weight 54.9 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature GN field, Trans-Am system, Twin Drive system
Armaments

 • GN sword II/GN twin lance
 • GN beam saber
 • GN shield

กันดั้มรุ่นที่สี่ของเซอเลสเทียลบีอิงซึ่งพัฒนาโดยตั้งใจให้เป็นกันดั้มประจำตัวของเซตสึนะ F. เซเอย์ต่อจากกันดั้มเอ็กเซีย ดับเบิลโอกันดั้มนั้นมีจุดเด่นที่ใช้ระบบทวินไดรฟ์ซึ่งใช้ GNไดรฟ์สองเตาเป็นแหล่งพลังงานโดยการตั้งให้ GNไดรฟ์ทำงานประสานกันนั้นทำให้สร้างพลังงานได้เป็นทวีคูณแทนที่จะเพิ่มเพียงสองเท่าตามปกติ ระบบของดับเบิลโอกันดั้มนั้นได้ออกแบบให้ปิดการใช้งานทรานแซมได้ก่อนที่จะใช้อนุภาค GNไปหมดซึ่งทำให้สมรรถนะไม่ลดลงมามากนักเหมือนของกันดั้มรุ่นที่สาม GNไดรฟ์ทั้งสองนั้นติดตั้งไว้กับไดรฟ์อาร์มด้านหลังซึ่งเลื่อนตำแหน่งของ GNไดรฟ์จากข้างไหล่ทั้งสองไปด้านหน้าเพื่อเปิด GNฟิลด์ป้องกันตัวได้ ระบบขับเคลื่อนของ GNไดรฟ์ยังได้รับการปรับปรุงให้ควบคุมทิศทางการเร่งได้ดีขึ้น อาวุธหลักของดับเบิลโอกันดั้มนั้นเป็นดาบ GNซอร์ดทูว์สองเล่มซึ่งพัฒนามาจาก GNซอร์ดของกันดั้มเอ็กเซีย โดยสามารถปรับโหมดเป็น GNบีมไรเฟิลหรือบีมเซเบอร์ได้ตามการพับคมดาบ ดาบทั้งสองเล่มยังสามารถนำมาประกอบเป็นดาบสองปลาย GNทวินแลนซ์ได้ ดับเบิลโอกันดั้มยังมี GNบีมเซเบอร์ที่สามารถลดกำลังลงให้ใช้งานเป็น GNบีมแด็กเกอร์ได้ และโล่ GNชิลด์สองแผงซึ่งสามารถนำมาประกอบเป็นแผงใหญ่แผงเดียวได้และมีส่วนคมเหมือนของเอ็กเซีย

GNไดรฟ์ข้างหนึ่งของดับเบิลโอกันดั้มนั้นเป็นของโอกันดั้ม ระบบทวินไดรฟ์นั้นจริงๆแล้วได้เริ่มการพัฒนาตั้งแต่กันดั้มรุ่นที่สองแต่มีปัญหาที่ไม่สามารถปรับให้ GNไดรฟ์สองเตาทำงานประสานกันได้ ซึ่งในตอนที่ดับเบิลโอกันดั้มเสร็จสมบูรณ์นั้นก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้แม้จะใช้ GNไดรฟ์ของเอ็กเซียซึ่งมีความเข้ากับของโอกันดั้มสูงแล้วก็ตาม ในตอนที่เซตสึนะเอาไปใช้งานครั้งแรกนั้นได้เปิดทรานแซมซึ่งทำให้ความเข้ากันของ GNไดรฟ์ทั้งสองสูงขึ้นจนใช้งานได้แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าชั่วคราวเท่านั้นและในการต่อสู้กับอเฮดซะกิงะเคะของมิสเตอร์บูชิโดนั้นระบบก็โอเวอร์โหลดจนหยุดทำงานไปหลังจากที่ใช้ทรานแซมไม่นานนัก ทีมวิศวกรของเซอเลสเทียลบีอิงจึงได้แก้ปัญหาโดยดัดแปลง GNR-010 โอไรเซอร์ซึ่งเดิมทีออกแบบไว้เป็นยานสนับสนุนที่สามารถประกอบและใช้พลังงานจากดับเบิลโอกันดั้มได้ โดนปรับระบบของโอไรเซอร์ให้ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ GNไดรฟ์ทั้งสองให้เข้ากันได้โดยไม่เกิดปัญหาอีก ตัวโอไรเซอร์นั้นมีจุดเด่นที่ปีกไบน์เดอร์ขนาดใหญ่สองข้างซึ่งติดตั้ง GNไมโครมิสไซล์กับ GNบีมมาชีนกันไว้ ส่วนตัวยานนั้นติด GNวัลแคนเป็นอาวุธเสริม ค็อกพิตของโอไรเซอร์นั้นอยู่ที่ตัวยาน ส่วนที่เหมือนค็อกพิตที่หัวยานนั้นเป็นระบบเซนเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าดับเบิลโอกันดั้ม นักบินของโอไรเซอร์นั้นได้ซาจิ ครอสโรดซึ่งเดิมเป็นพลเรือนที่เซอเลสเทียลบีอิงคุ้มครองอยู่มาเป็นนักบินโดยมีฮาโร่ทำหน้าที่สนับสนุน ซึ่งถ้าจำเป็นจริงๆนั้นก็สามารถใช้ฮาโร่บังคับโดยไม่มีซาจิได้

เมื่อดับเบิลโอกันดั้มประกอบกับโอไรเซอร์ก็จะเป็นดับเบิลโอไรเซอร์ โดยตัวยานจะประกอบเป็นแบ็คแพ็คและไบน์เดอร์ปีกจะแยกกันประกบที่ GNไดรฟ์ทั้งสองข้าง ระบบทวินไดรฟ์ที่สมบูรณ์นั้นทำให้ปกติก็สร้างอนุภาค GNได้มากกว่าเดิมนับเท่าตัวและเมื่อเปิดทรานแซมซึ่งเรียกว่าทรานแซมไรเซอร์ก็ทำให้เกิดปรากฏการที่ทำให้ดับเบิลโอกันดั้มก็สามารถเทเลพอร์ทได้ด้วย ระดับอนุภาคของทรานแซมไรเซอร์นั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากในแผนการของอิโอเลีย เชนเบิร์ก ผู้ก่อตั้งเซอเลสเทียลบีอิง นั่นคือการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับพันธุกรรมของเซ็ตสึนะเหมือนเร่งวิวัฒนาการไปเป็นอินโนเวเตอร์ที่แท้จริง ซึ่งเมื่อเซ็ตสึนะกลายเป็นอินโนเวเตอร์ไปแล้วปรากฏการของทรานแซมไรเซอร์ของดับเบิลโอไรเซอร์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นอีกเรียกว่าทรานแซมเบิร์สท์ซึ่งทำให้ผู้คนสื่อความคิดผ่านคลื่นควอนตัมได้และยังรักษาอาการเซลล์เสื่อมสภาพจากอนุภาค GNเป็นพิษได้อีกด้วย ดับเบิลโอไรเซอร์นั้นสามารถใช้อาวุธในไบน์เดอร์ปีกของโอไรเซอร์ได้ ท่าไม้ตายของดับเบิลโอไรเซอร์ก็คือไรเซอร์ซอร์ดซึ่งใช้ได้ในสภาพที่เปิดทรานแซมโดยยื่นไบน์เดอร์ปีกออกไปด้านหน้าพร้อมๆกับ GNซอร์ดทูว์ทั้งสองเล่มแล้วสร้างเป็นบีมเซเบอร์ขนาดยักษ์ แต่ไรเซอร์ซอร์ดนั้นจะใช้อนุภาค GNที่เก็บไว้ทั้งหมดออกไปและในขณะที่ใช้ไรเซอร์ซอร์ดนั้นดับเบิลโอไรเซอร์ยังไม่สามารถหลบหลีกหรือป้องกันตัวได้ด้วย ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกลุ่มอินโนเวเตอร์นั้น ดับเบิลโอไรเซอร์ได้ GNซอร์ดทรีมาใช้แทน GNซอร์ดทูว์ ซึ่ง GNซอร์ดทรีนี้เป็นดาบเล่มใหญ่คล้ายกับ GNซอร์ดของเอ็กเซียแต่ปรับปรุงให้มีอานุภาพสูงขึ้นโดยส่วนคมดาบจะเป็นผลึกใสซึ่งทำให้เกิดความร้อนสูงเมื่อแผ่อนุภาค GNออกมา GNซอร์ดทรียังได้ปรับให้ไรเซอร์ซอร์ดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย

โอไรเซอร์นั้นยังสามารถเพิ่มพลังในการต่อสู้ขึ้นไปอีกโดยติดตั้ง GN-021XN ซัน(XN)ยูนิต เป็น GNR-010/XN ซันไรเซอร์ โดยติดดาบขนาดใหญ่ GNบัสเตอร์ซอร์ดทรีสองเล่มไว้ด้านบนตัวยานให้ยื่นออกมาด้านหน้าซึ่งใช้ในการบินพุ่งเข้าแทงด้วยความเร็วสูง ใต้ตัวยานของซันไรเวอร์ยังมีแขนแบบของ MSสองข้างซึ่งใช้หยิบจับอาวุธได้ ดับเบิลโอกันดั้มยังสามารถใช้งานซันยูนิตได้โดยไม่ประกอบกับโอไรเซอร์ แต่ซันยูนิตนั้นได้รับการออกแบบมาก่อนจะทำการดัดแปลงโอไรเซอร์ด้วยจุดประสงค์ให้โอไรเซอร์มีพลังในการต่อสู้ที่สูงเทียบได้กับกันดั้ม ในขณะที่ประกอบกับดับเบิลโอกันดั้มเป็นซันดับเบิลโอไรเซอร์จึงรวมเป็นแบ็คแพ็คเดี่ยวโดยไม่แยกไบน์เดอร์มาประกอบที่ไหล่ของดับเบิลโอกันดั้ม และเมื่อต้องใช้โอไรเซอร์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของทวินไดรฟ์จึงไม่ได้สร้างขึ้นมาใช้งานจริง

ดับเบิลโอไรเซอร์ได้รับความเสียหายอย่างหนักและเสีย GNไดรฟ์ทั้งสองไปในการต่อสู้กับรีบอร์นส์กันดั้ม ซึ่งก็ได้แก้ปัญหาในช่วงแรกโดยเอาพาร์ทเซเวนซอร์ดมาใช้งานอีกครั้ง ก่อนที่จะซ่อมและปรับปรุงโอไรเซอร์ให้ประกอบเป็นดับเบิลโอไรเซอร์ได้อีก ซึ่งดับเบิลโอไรเซอร์ที่ซ่อมแล้วนี้ได้เปลี่ยนเซนเซอร์ของโอไรเซอร์และใช้ถังประจุอนุภาค GNแทน GNไดรฟ์ของทวินไดรฟ์ ซึ่งถังประจุอนุภาค GNของดับเบิลโอไรเซอร์นั้นมีประสิทธิภาพพอให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์นอกจากที่มีพลังงานจำกัดเท่านั้น และระบบของเครื่องก็ไม่สามารถตอบสนองต่อปฏิกิริยาของเซ็ตสึนะที่เป็นอินโนเวเตอร์แท้ได้ดีพอ

gn-0000gnr-010.jpg

GN-0000+GNR-010 00 Raiser

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 18.3 m
Weight 75.1 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature GN field, Trans-Am system, Twin Drive system, Trans-Am burst
Armaments

 • GN sword II/GN twin lance
 • GN sword III
 • GN beam saber
 • GN shield
 • GN beam machine gun
 • GN micro missile
gnr-010.jpg

GNR-010 0 Raiser

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Overall length 17.6 m
Weight 20.2 t
Armor E-carbon
Armaments

 • GN beam machine gun
 • GN vulcan
 • GN micro missile
gn-0000regnr-010.jpg

GN-0000RE+GNR-010 00 Raiser GN Particle Tank Type

First appearance Mobile Suit Gundam 00 -A wakening of the Trailblazer-

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License