ดับเบิลโอกันดั้มเซเวนซอร์ด
gn-00007s.jpg

GN-0000/7S 00 Gundam Seven Sword

First appearance Mobile Suit Gundam 00V
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 18.3 m
Weight 65.1 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature GN field, Trans-Am system, Twin Drive system
Armaments

 • GN beam saber
 • GN katar
 • GN sword II short
 • GN sword II long
 • GN buster sword II

รูปแบบอาวุธแบบเซเวนซอร์ดของกันดั้มเอ็กเซียสำหรับเพิ่มพลังการต่อสู้ของดับเบิลโอกันดั้ม เซเวนซอร์ดนั้นเริ่มพัฒนาตั้งแต่ก่อนที่การพัฒนาระบบทวินไดรฟ์จะสมบูรณ์เนื่องจากตั้งใจให้เซ็ตสึนะ F. เซเอย์เป็นนักบินของดับเบิลโอกันดั้มอยู่แล้ว ดาบทั้งเจ็ดนั้นประกอบด้วย GNบีมเซเบอร์สองเล่ม GNซอร์ดทูว์ยาวซึ่งคล้ายกับที่ดับเบิลโอกันดั้มใช้แต่มีโหมดบีมไรเฟิลที่มีอานุภาพต่อนัดสูงกว่า GNซอร์ดทูว์สั้นซึ่งส่วนใบมีดที่สั้นกว่านั้นสามารถยิงออกไปและดึงกลับมาด้วยสายเคเบิลได้ GNคาตาร์สองเล่ม ซึ่งส่วนใบมีดจะเป็นผลึกใสซึ่งเป็นวัสดุแบบเดียวกับที่ต่อมานั้นใช้กับ GNซอร์ดทรี และ GNบัสเตอร์ซอร์ดทูว์ ซึ่งเป็นดาบขนาดใหญ่มากที่ดัดแปลงมาจาก GNบัสเตอร์ซอร์ดของจิงซ์ทูว์ ในขณะที่ไม่ใช้งาน GNบัสเตอร์ซอร์ดทูว์นั้นจะติดไว้กับ GNไดรฟ์ที่ไหล่ซ้าย ซึ่งในสภาพนี้ GNบัสเตอร์ซอร์ดทูว์จะสามารถแผ่อนุภาคสร้าง GNฟิลด์บาเรียร์ได้ แต่เมื่อเซ็ตสึนะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนั้นดับเบิลโอกันดั้มกลับมีปัญหาที่ระบบทวินไดรฟ์ทำงานได้ไม่สมบูรณ์และหลังจากที่แก้ปัญหาได้โดยใช้โอไรเซอร์แล้วพาร์ทเซเวนซอร์ดก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับดับเบิลโอไรเซอร์ได้ จนกระทั่งหลังสงครามกับอินโนเวเตอร์ซึ่งดับเบิลโอไรเซอร์ได้รับความเสียหายอย่างหนักและเสีย GNไดรฟ์ทั้งสองไป เซอเลสเทียลบีอิงที่เหลือทรัพยากรอยู่น้อยจึงได้เอาพาร์ทเซเวนซอร์ดมาใช้งานอีกครั้ง โดยใช้ GNไดรฟ์ที่เหลืออยู่ของเครูดิมหรืออาริออสมาติดไว้ข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างก็ติดถังประจุอนุภาค GNไว้แทน พาร์ทโอเซเวนซอร์ดนี้ได้รับการดัดแปลงเป็น GN-0000GNHW/7SG ดับเบิลโอกันดั้มเซเวนซอร์ดแสลช G โดยเพิ่ม GNซอร์ดทูว์บลาสเตอร์ซึ่ง GNซอร์ดทูว์ที่ดัดแปลงให้เน้นการใช้งานแบบปืนโดยใต้ลำกล้องจะมีดาบปลายปืนทำจากผลึกใสแบบ GNคาตาร์ ซึ่งในขณะที่ไม่ใช้งานนั้นจะติดกับไหล่ขวาเพื่อปรับการทำงานของทวินไดรฟ์ ดับเบิลโอกันดั้มเซเวนซอร์ดแสลช Gนั้นไม่สามารถใช้ทรานแซมได้ แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ถังประจุอนุภาค GNแทน GNไดรฟ์ทั้งสองข้างแล้วก็จะสามารถใช้ทรานแซมได้แม้จะเป็นเวลาเพียงเสี้ยววินาที หนึ่งในทีมวิศวกร เชอริลีน ไฮด์ ซึ่งเป็นผู้พัฒนาประสิทธิภาพของถังประจุอนุภาค GNนั้นได้เพิ่มประสิทธิภาพของ GNคอนเดนเซอร์ในถังประจุอนุภาคและแก้ดีไซน์ต่อมาเป็น GN-0000GNHW/7SGD2 ดับเบิ้ลโอกันดั้มเซเวนซอร์ดแสลช Gอินสเปคชัน ซึ่งเป็นข้อมูลในซิมูเลเตอร์ของเวดาเท่านั้นแต่ระบบจำลองสถานการณ์ของเวดาก็นับได้ว่าไม่ต่างจากความเป็นจริง สมรรถนะของดับเบิ้ลโอกันดั้มเซเวนซอร์ดแสลช Gอินสเปคชันจะสูงกว่าเดิมประมาณ 5% และเชอริลีนได้แก้สีเป็นแดงขาวตามความชอบส่วนตัว แต่โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของพาร์ทเซเวนซอร์ดนี้ต่อมาได้ระงับไปเมื่อเวดาได้เร่งการพัฒนาดับเบิลโอควอนตาแทน

gn-0000gnhw7sgd2.jpg

GN-0000GNHW/7SGD2 00 Gundam Seven Sword/G Inspection

First appearance Mobile Suit Gundam 00V Senki
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 18.3 m
Armor E-carbon
Special feature GN field, Trans-Am system, Twin Drive system
Armaments

 • GN beam saber
 • GN katar
 • GN sword II short
 • GN sword II long
 • GN buster sword II
 • GN sword II blaster
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License