เครูดิมกันดั้ม
gn-006.jpg

GN-006 Cherudim Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Takayuki Yanase
Overall height 18 m
Weight 58.9 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature Trans-Am system
Armaments

  • GN beam pistol II
  • GN missile
  • GN sniper rifle II
  • GN shield bit

หนึ่งในกันดั้มรุ่นใหม่ของเซอเลสเทียลบีอิงที่พัฒนาหลังการกวาดล้างของสหประชาชาติและพัฒนาต่อมาจากกันดั้มดิวนาเมสโดยเน้นการใช้งานแบบสไนเปอร์และมีกล้องกับคอนโทรเลอร์แบบพิเศษเหมือนกัน เครูดิมกันดั้มนั้นเป็น MSประจำจัวของล็อคออน สตราตอส ซึ่งได้ไลล์ ดีแลนดี น้องชายฝาแฝดของนีลซึ่งเป็นล็อคออนคนแรกมารับหน้าที่แทนพี่ชาย ระบบกล้องของสไนเปอร์นั้นใช้วิธีเปิดปิดแทนการเลื่อน Vฟิน และเมื่อเปิดระบบทรานแซมส่วนแบ็คแพ็คก็จะสร้างโฮโลสกรีนด้านหน้าซึ่งเพิ่มความเร็วในการประมวลผลของระบบเล็งเป้าทำให้ความแม่นยำของเครูดิมกันดั้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก GNสไนเปอร์ไรเฟิลทูว์ที่เป็นอาวุธหลักนั้นสามารถพับลำกล้องเป็นปืนวัลแคนสามลำกล้องซึ่งสามารถยิงต่อเนื่องได้ GNบีมพิสทอลทูว์นั้นออกแบบตามที่นีลเคยเสนอไว้ก่อนตายให้สามารถพับส่วนด้ามจับได้เพื่อให้ดึงมาใช้ได้ง่ายขึ้นและที่ลำกล้องก็มีใบมีดติดไว้แบบดาบปลายปืนซึ่งฉาบบีมโคตไว้สำหรับใช้ต่อสู้ในระยะประชิดแทนบีมเซเบอร์ ด้านการป้องกันตัวนั้นได้เปลี่ยนมาใช้ GNชิลด์บิทซึ่งเป็นบิทที่ควบคุมด้วยฮาโรในค็อกพิต GNชิลด์บิทนั้นสามารถใช้สร้างแนวป้องกันได้ทั้งเครูดิมกันดั้มเองและพรรคพวก รวทถึงสามารถยิงบีมโจมตีศัตรูได้ โดย GNชิลด์บิทสี่อันนั้นจะสามารถประกอบกันเป็นแอสซอล์ทโหมดยิงบีมที่รุนแรงขึ้นออกไปได้ ในขณะที่ไม่ใช้งานนั้น GNชิลด์บิทจะติดอยู่เป็นเกราะเข่า โล่ที่ไหล่ซ้าย และเกราะป้องกัน GNไดรฟ์ที่เอว ซึ่งในระหว่างการต่อสู้นั้นหากว่าพลังงานของชิลด์บิทใกล้หมดก็สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วโดยประกอบกับที่เอว

ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับกลุ่มอินโนเวเตอร์นั้น เครูดิมกันดั้มก็ได้ปรับปรุงเป็นแบบ GNHW/R (GN Heavy Weapon / Rifle) โดยติดอาวุธใหม่นั่นคือ GNไรเฟิลบิทหกอีนซึ่งใช้งานแบบ GNชิลด์บิทแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากและมีพลังทำลายที่เทียบได้กับสไนเปอร์ไรเฟิล ในขณะที่ไม่ใช้งานนั้น GNไรเฟิลบิทสองอันจะติดไว้ที่ไหล่ขวาส่วนที่เหลือติดไว้เป็นเกราะป้องกัน GNไดรฟ์ที่เอวโดยย้ายเอา GNชิลด์บิทที่เอวไปรวมเป็นโล่ใหญ่ที่ไหล่ซ้าย และได้เพิ่มปืนพกเป็นสี่กระบอก เครูดิมกันดั้มยังสามารถติดอาวุธอีกแบบคือ GN-006/SA เครูดิมกันดั้มซากา (SAGA - Special Assault Gundam Arms) ซึ่งเอียน วาชติ หัวหน้าช่างของเซอเลสเทียบยีอิงได้ดัดแปลงแนวคิดจากเซเวนซอร์ดของกันดั้มเอ็กเซียที่ใช้ดาบแบบต่างๆกันเจ็ดเล่มตามสถานการณ์มาเป็นเซเวนกัน เครูดิมกันดั้มซากานั้นเป็นอุปกรณ์ที่เน้นการต่อสู้ในพื้นที่คับแคบซึ่งไม่เหมาะจะใช้ GNชิลด์บิท โดยเปลี่ยนอาวุธปืนให้เป็นแบบที่ใช้งานได้คล่องตัวขึ้น โดยเปลี่ยน GNสไนเปอร์ไรเฟิลทูว์เป็น GNแอสซอล์ทคาร์ไบน์ และปืนคู่สามแบบคือ GNซับมาชีนกัน GNพิสทอลทูว์ และ GNพิสทอลของกันดั้มดิวนาเมส ที่ไหล่ซ้ายติดโล่เล็กไว้ และได้เอามิสไซล์คอนเทนเนอร์มาติดไว้ที่ GNไดรฟ์แทน GNชิลด์บิท กล้องเล็งของเครูดิมกันดั้มซากายังติดคริสตัลเซนเซอร์เพื่อปรับให้เหมาะกับการต่อสู้ในระยะใกล้มากกว่าเดิม

เนื่องจากว่าเซอเลสเทียลบีอิงนั้นสูญเสียทรัพยากรไปมากในการต่อสู้กับกลุ่มอินโนเวเตอร์ เมื่อพัฒนากันดั้มรุ่นต่อมาเพื่อใช้ในการรับมือ ELS จึงใช้การดัดแปลงรูปแบบเดิมให้ดีขึ้นแทนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ โดยรูปแบบของเครูดิมกันดั้มนั้นได้พัฒนาไปเป็น GN-010 กันดั้มซาบาเนีย ในขณะที่เครูดิมกันดั้มนั้นเน้นการใช้งานแบบสไนเปอร์ซึ่งเป็นสไตล์ของนีล แต่กันดั้มซาบาเนียได้รับการออกแบบให้ไลล์ที่ถนัดการต่อสู้ด้วยบิทมากกว่ามาแต่แรกในค็อกพิตจึงไม่มีคอนโทรเลอร์เล็งแบบพิเศษอีก แต่มีฮาโรสองตัวเพื่อให้ช่วยควบคุมบิทได้อย่างมีประสิทธิภาพ กันดั้มซาบาเนียนั้นยังคงใช้งานแบบสไนเปอร์ได้โดยกล้องเล็งที่หัวนั้นเป็นแบบเปิดเหมือนของเครูดิมกันดั้มแต่ก็เลื่อนเสาอากาศ Vฟินลงมาปิดตาเหมือนกับของกันดั้มดิวนาเมสด้วย ที่ไหล่และขาของกันดั้มซาบาเนียนั้นก็มีเซนเซอร์ติดอยู่เพื่อให้สามารถใช้บิทโจมตีศัตรูจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาวุธหลักของกันดั้มซาบาเนียนั้นก็คือ GNโฮลสเตอร์บิทที่พัฒนาต่อมาจาก GNชิลด์บิทและมีขนาดใหญ่กว่ามาก ในขณะที่ไม่ใช้งานนั้น GNโฮลสเตอร์บิทจะติดไว้กับราวด้านหลังและในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็เพิ่มอีกสี่อันไว้ที่ไหล่ นอกจากจะใช้ปล่อยออกไปยิงโจมตีหรือสร้างแนวป้องกันแบบ GNชิลด์บิทแล้ว GNโฮลสเตอร์บิทยังเป็นที่เก็บปืน โดยกันดั้มซาบาเนียสามารถดึงเอา GNไรเฟิลบิททูว์ออกจาก GNโฮลสเตอร์บิทมาใช้เป็นปืนแบบมือถือได้ และยังสามารถดึงออกมาโดยถอดลำกล้องปืนออกเป็น GNพิสทอลบิทได้ซึ่งในสภาพนี้นั้นใต้ลำกล้องปืนพกจะมีคมมีดติดไว้ในเป็นอาวุธระยะประชิดตัวด้วย กันดั้มซาบาเนียยังมี GNไมโครมิสไซล์เป็นจำนวนมากอยู่ทั่วตัว

ในภาค EXA ล็อคออนยังได้ดัดแปลงเอา GNอาร์มส์แบบ Dมาใช้เป็น GNอาเมอร์ของซาบาเนียเพื่อใช้ในการต่อสู้กับเอ็กซ์ทรีมกันดั้มของเลออส อัลลอย

gn-006gnhwr.jpg

GN-006GNHW/R Cherudim Gundam

Armaments

  • GN beam pistol II
  • GN missile
  • GN sniper rifle II
  • GN shield bit
  • GN rifle bit
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License