เซราวีกันดั้ม
gn-008.jpg

GN-008 Seravee Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Takayuki Yanase
Overall height 18.2 m
Weight 67.2 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature Trans-Am system, GN field barrier
Armaments

  • GN beam saber
  • GN cannon
  • GN bazooka II

หนึ่งในกันดั้มรุ่นใหม่ของเซอเลสเทียลบีอิงที่พัฒนาหลังการกวาดล้างของสหประชาชาติและพัฒนาต่อมาจากกันดั้มเวอร์เชียเป็น MSของทิเอเรีย เออเด โดยคงลักษณะของ MSที่มีพลังป้องกันสูงด้วย GNฟิลด์บาเรียร์และใช้อาวุธที่มีพลังทำลายสูงไว้ GNแคนน่อนนั้นเป็นแบบลำกล้องเดี่ยวแต่ติดไว้ที่ไหล่กับเข่ารวมสี่กระบอก และ GNบาซูก้าทูว์ก็ได้รับการออกแบบให้ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้โดยปกตินั้นจะเป็นสองกระบอกซึ่งสามารถนำมาประกอบกันเป็นกระบอกเดียว (ดับเบิลบาซูก้า) เพื่อเพิ่มพลังทำลายได้ GNบาซูก้าทูว์ยังสามารถนำไปประกอบเพิ่มพลังทำลายของ GNแคนน่อนเป็นบัสเตอร์แคนน่อนได้ด้วย เซราวีกันดั้มยังสามารถใช้ GNฟิลด์บาเรียร์ควบคุมบีมจาก GNบีมแคนน่อนทั้งสี่กระบอกแล้วยิงออกไปเป็นควอดแคนน่อนได้ และเมื่อยิงออกไปพร้อมกับดับเบิลบาซูก้าก็จะเป็นไฮเปอร์เบิร์สท์ โดยในขณะที่จะใช้พลังงานเต็มที่นั้นส่วนแบ็คแพ็คก็จะเปิดออกเป็นหน้ากันดั้มขนาดใหญ่เรียกว่าเฟสเบิร์สท์โหมด GNแคนน่อนของเซราวีกันดั้มยังสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นแขนซึ่งทำให้สามารถใช้บีมเซเบอร์ได้หกเล่มพร้อมๆกัน แบ็คแพ็คของกันดั้มเซราวีนั้นจริงๆแล้วก็คือ GN-009 เซราฟิมกันดั้มซึ่งพัฒนามาจากกันดั้มนาดเลห์ โดยเมื่อจะแยกเซราฟิมกันดั้มออกไปนั้นทิเอเรียก็จะย้ายที่นั่งเข้าไปในค็อกพิตของเซราฟิมแล้วแยกตัวออกมาพร้อมกับ GNไดรฟ์โดยที่ GNแคนน่อนติดไหล่ของเซราวีกันดั้มจะกลายเป็นแขนและ GNเวอเนียร์จะกลายเป็นขา ในสภาพนี้นั้นทิเอเรียจะยังบังคับเซราวีกันดั้มซึ่งยังทำงานอยู่ด้วยพลังงานที่เก็บไว้ใน GNคอนเดนเซอร์ได้ ส่วนมือของเซราฟิมกันดั้มนั้นสามารถดึงเก็บกลับไปเพื่อยิง GNแคนน่อนได้ และสามารถใช้ GNบาซูก้าทูว์หรือ GNบีมมาชีนกันได้ แต่คุณสมบัติสำคัญที่เป็นไพ่ตายในการต่อสู้กับกลุ่มอินโนเวเตอร์ของเซราฟิมกันดั้มก็คือมีไทรอัลซิสเต็มที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นโดยพัฒนามาจาก GNมาสค์ซอร์ดของกันดั้มนาดเลห์อาควอสเป็นไทรอัลฟิลด์ซึ่งมีขอบเขตกว้างกว่าเดิมมาก

ก่อนการต่อสู้ตัดสินกับกลุ่มอินโนเวเตอร์นั้น ทางเซอเลสเทียลบีอิงได้เตรียมเพิ่มความสามารถของเซราวีกันดั้มเป็น GN-008GNHW/3G โดยติด MSแบบไร้คนบังคับที่ดัดแปลงรูปแบบมาจากเซราฟิมกันดั้ม GN-00902 เซม เข้าไปที่แบ็คแพ็ค ซึ่งทิเอเรียจะสามารถบังคับเซมทั้งสองเครื่องได้ผ่านเวดาขณะที่ใช้ไทรอัลฟิลด์ซึ่งเมื่อแยกออกจากเซราวีกันดั้มแล้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของไทรอัลฟิลด์ทำให้มีขอบเขตที่กว้างขึ้นอีกมาก นอกจาก GNแคนน่อนและ GNบีมเซเบอร์แล้ว เซมนั้นมีคุณสมบัติที่คล้ายกับเซราฟิมกันดั้มแต่ใช้พลังงานจกถังประจุอนุภาค GNและมีโล่ติดไว้ เซราวีกันดั้มนั้นจะใช้ GNคอนเดนเซอร์ติดเอวที่เล็กลงเพื่อให้ติดตั้งเซมได้แต่ก็สามารถใช้ GNแคนน่อนติดแขนของเซมได้อีกสี่กระบอกจึงสามารถยิงโจมตีได้เป็นวงกว้างและมีบีมเซเบอร์ถึงสิบเล่ม แต่หลังจากที่ประเมินแล้วว่ามีโอกาสที่เซมจะถูกทำลายก่อนที่ทิเอเรียจะสามารถติดต่อกับเวดาได้และค่าใช้จ่ายในการผลิตเซมก็ยังนับว่าสูงทีเดียว จึงได้เปลี่ยนแผนมาเป็น เซราวีกันดั้ม GNHW/B (GN Heavy Weapon / Beam) โดยติด GNแคนน่อนขนาดใหญ่สองกระบอกไว้แทน GNคอนเดนเซอร์ที่เอวพร้อมกับติด GNคอนเดนเซอร์เสริมไว้ที่ไหล่กับขา GNแคนน่อนที่ไหล่นั้นยังติด GNเวอเนียร์เสริมการขับเคลื่อนไว้ด้วย ซึ่ง GNแคนน่อนติดเอวและ GNคอนเดนเซอร์ติดไหล่นั้นสามารถแยกออกไปพร้อมกับเซราฟิมกันดั้มได้

ในภาคบิลด์ไดเวอร์ยังมี GN-1001N เซราวีกันดั้มเชเฮราซาด ซึ่งเป็นกันพลาที่แต่งมาจากเซราวีกันดั้มของชาร์เฮียร์ ไดเวอร์ผู้เป็นบิลเดอร์อันดับหนึ่งและหัวหน้าฟอร์ซชิมุร์กในเกม GBN ชาร์เฮียร์นั้นได้ดัดแปลงรวมลูกเล่นของเซราวีกันดั้มเข้ากับกันดั้มเวอร์เชียโดยแทนที่จะใช้เซราฟิมกันดั้มเป็นแบ็คแพ็คก็เปลี่ยนมาใช้ปโตเลไมออสอาร์มส์ซึ่งดัดแปลงมาจากยานปโตเลไมออสให้เป็นแบ็คแพ็คของเซราวีเชเฮราซาด (ยังสามารถใช้เป็นยานเดี่ยวๆได้อยู่) เมื่อประกอบกับเซราวีเชเฮราซาดนั้นปกติแล้วจะเป็นจินน์โหมดซึ่งเน้นการต่อสู้ระยะไกลตามแบบเดิมโดยคอนเทนเนอร์จะติดอยู่ที่ไหล่กับเอวเป็น GNบีมคอนเทนเนอร์ เซราวีเชเฮราซาดยังมี GNฟิสิคัลบาซูก้าของกันดั้มเวอร์เชียฟิสิคัลโดยชาร์เฮียร์ได้ดัดแปลงให้ตัวปืนเชื่อมต่อกับแขนเพื่อให้เล็งได้นิ่งขึ้นและลดแรงถีบลง คอนเทนเนอร์ติดเอวของปโตเลไมออสอาร์มส์นั้นสามารถย้ายมาติดไว้กับแขนและพลิกกลับด้านกางออกเป็นเป็นกรงเล็บ GNคลอว์คอนเทนเนอร์เพื่อให้เหมาะกับการต่อสู้ระยะประชิดตัวมากขึ้นได้ เรียกว่าอีฟรีตโหมด โดยส่วนกรงเล็บจะสามารถปล่อยออกไปจับศัตรูจากระยะห่างได้ด้วย ปโตเลไมออสอาร์มส์ทั้งหมดนั้นสามารถประกอบกับด้านหน้าของเซราวีกันดั้มเชเฮราซาดเหมือน GNบีมบาซูก้าได้

gn-008gnhwb.jpg

GN-008GNHW/B Seravee Gundam

gn-008gnhw3g.jpg

GN-008GNHW/3G Seravee Gundam

First appearance Mobile Suit Gundam 00V
Designer Takayuki Yanase
Overall height 18.2 m
Weight 121.2 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Special feature Trans-Am system, GN field barrier
Armaments

  • GN beam saber
  • GN cannon
  • GN bazooka II
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License