กันดั้มราซิเอล
gn-xxx.jpg

GN-XXX Gundam Rasiel

First appearance Mobile Suit Gundam 00P
Overall height 18.1 m
Weight 56.8 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive
Armaments

  • GN beam saber
  • GN beam rifle
  • GN shield

กันดั้มรุ่นที่สามของเซอเลสเทียลบีอิงซึ่งไม่ได้รับการออกแบบให้ใช้ในการแทรกแซงทางการทหารเหมือนกันดั้มรุ่นที่สามเครื่องอื่นๆ แต่มีไว้เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่เวดาที่ไม่สามารถใช้อินโนเวดแฝงตัวเข้าเก็บข้อมูลได้อย่างในสนามรบ เนื่องจากไม่ตั้งใจให้เข้าต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบและให้ใช้พลังงานน้อย กันดั้มราซิเอลจึงใช้ GNบีมไรเฟิลที่มีกำลังต่ำกว่าปกติและโล่ก็มีขนาดเล็กเพื่อไม่ให้เกะกะการเคลื่อนไหว จุดเด่นของกันดั้มราซิเอลก็คือติดตั้งระบบขับเคลื่อนหลักไว้ที่ไหล่ทั้งสองข้างจึงมีความคล่องตัวที่สูงมากและต่อมาก็ได้ใช้เป็นรูปแบบของดับเบิลโอกันดั้ม รหัส GN-XXXนั้นไม่ใช่รหัสเครื่องที่แท้จริงแต่เป็นข้อมูลปกปิดของเวดา กันดั้มราซิเอลนั้นสามารถเพิ่มพลังในการต่อสู้เป็น เซเฟอร์ราซิเอล ได้โดยใช้ยานสนับสนุน GNR-000 GNเซเฟอร์ ซึ่งยาน GNเซเฟอร์นั้นแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ GNพ็อดซึ่งเป็นค็อกพิต บล็อกแกน และปีกสองข้างคือ GNโปรโตบิท ที่อาวุธควบคุมระยะไกลขนาดใหญ่ซึ่งเป็นต้นแบบของ GNแฟงก์ โดย GNเซเฟอร์จะแยกGNพ็อดออกแล้วให้บล็อกแกนกับปีกประกอบกับกันดั้มราซิเอล โดยเมื่อใช้บล็อกแกนกับปีกเหมือนแบ็คแพ็คก็จะใช้ปีกยิงเป็นบีมแคนน่อนได้ และเมื่อเพิ่ม GNโปรโตบิทไว้ที่เท้าทั้งสองข้างเพื่อเร่งความเร็วก็จะเป็นรูปแบบที่สอง ร่างสามนั้นจะติด GNโปรโตบิทเพิ่มไว้เหนือบ่าทั้งสองข้าง เซเฟอร์ราซิเอลยังมีรูปแบบที่ไม่เคยใช้งานคือร่างสี่ซึ่งจะเรียง GNโปรโตบิทให้แผ่ออกแบบปีกเพื่อให้เซเฟอร์ราซิเอลสามารถใช้งาน GNโปรโตบิทโจมตีศัตรูจากรอบทิศทางได้ กับร่างที่ห้าซึ่งจะแยก GNโปรโตบิทไปติดไว้ที่ไหล่และต่อมาได้เป็นต้นแบบของยานโอไรเซอร์ แนวคิดของยานสนับสนุนแบบ GNเซเฟอร์นั้นก็ได้รับการพัฒนาต่อไปเป็น GNอาร์มส์

กันดั้มราซิเอลเป็น MSประจำตัวของอินโนเวด กราเว วิโอเลนโต โดยมีคู่หูคือฮิกซาร์ เฟอมีทำหน้าที่บังคับ GNเซเฟอร์ เมื่ออินโนเวดหัวรุนแรง บีไซด์ เพนได้ทำการบงการข้อมูลของเวดาให้กราเวเป็นคนทรยศ ฮิกซาร์ที่ไม่อาจขัดขืนคำสั่งของเวดาได้ก็ยิงกราเวจนบาดเจ็บสาหัส กันดั้มไมสเตอร์ 874นั้นได้เอา GNไดรฟ์ของราซิเอลไปใช้กับกันดั้มอาร์เทมีเพื่อใช้ล่อบีไซด์ออกมา แต่เนื่องจากไม่สามารถใช้ไทรอัลซิสเต็มได้จึงไม่สามารถรับมือ GNแคนน่อนและไอกันดั้มของบีไซด์ได้พร้อมกัน กราเวจึงได้เอากันดั้มราซิเอลไปช่วยกันดั้มอาร์เทมีโดยใช้ถังประจุอนุภาค GNแทน GNไดรฟ์

กันดั้มราซิเอลยังมี GNY-XXXB กันดั้มราซิเอลแบล็ค ที่อินโนเวเตอร์สร้างเลียนแบบโดยใช้ GNไดรฟ์เทาเป็นแหล่งพลังงานและทาสีดำ ซึ่งริบบอนได้ให้ก็อปปีของฮิกซาร์เอาไปใช้สู้กับกันดั้มสดัลซูดของฮิกซาร์คนแรก ฮิกซาร์ล้มก็อปปีของตนได้และได้เก็บแบล็คราซิเอลไปให้เซอเลสเทียลบีอิงซ่อมโดยทาสีแบบเครื่องดั้งเดิมแล้วใช้เป็นเครื่องประจำตัวแทนสดัลซูด

gn-xxx+gnr-000-form1.jpg

GN-XXX+GNR-000 Sefer Rasiel

First appearance Mobile Suit Gundam 00P
Overall height 18.1 m
Powerplant GN drive
Armaments

  • GN beam saber
  • proto GN sword
  • GN vulcan
  • GN beam rifle
  • GN launcher
  • GN shield
gn-xxx+gnr-000-form2.jpg

Form 2

gn-xxx+gnr-000-form3.jpg

Form 3

gn-xxx+gnr-000-form5.jpg

Form 5

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License