เรกแนนท์

GNMA-0001V Regnant

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Designer Kanetake Ebikawa
Overall height 32.3 m
Weight 586.1 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive [T]
Special feature GN field barrier
Armaments

  • claw arm (Egner whip, GN fang)
  • anti-ship GN sword
  • GN vulcan gun
  • GN micro missile
  • large GN cannon

MAขนาดใหญ่ที่กลุ่มอินโนเวเตอร์พัฒนาโดยใช้ข้อมูลของอัลวาทอเร โดยในตอนแรกนั้นได้สร้างเครื่องต้นแบบ GNMA-Y0001 เอมพรัส ซึ่งดีไวน์ โนวาใช้สนับสนุนหน่วย Aลอว์ อาวุธหลักของเอมพรัสก็คือ GNแคนน่อนขนาดใหญ่ด้านหน้าคล้ายกับของอัลวาทอเร ก้ามที่แขนนั้นเมื่อกางออกจะสามารถใช้แส้เอกเนอร์วิปที่เจาะ GNฟิลด์ได้และใช้ปล่อยไฟฟ้าเล่นงานนักบินพร้อมกับสร้างความเสียหายให้ MSในเวลาเดียวกัน และที่แขนนี้ยังมี GNบีมกันที่ยิงได้ต่อเนื่องเป็นอาวุธเสริม รวมทั้งสามารถกาง GNฟิลด์บาเรียร์ที่มีพลังป้องกันสูงได้

เมื่อพัฒนาเอมพรัสต่อมาเป็นเรกแนนท์ก็ได้ปรับปรุงให้แปลงร่างเป็น MSได้ ซึ่งริบบอน อัลมาร์คได้เลือกให้หลุยส์ ฮาเลวีเป็นนักบิน เรกแนนท์นั้นใช้ GNไดรฟ์เทาเป็นแหล่งพลังงานสามเตาและมี GNฟิลด์บาเรียร์ที่มีพลังป้องกันสูงขึ้นและสามารถป้องกันป้องกันการโจมตีของเซราวีกันดั้มที่ใช้ไฮเปอร์เบิร์สท์ได้ GNแคนน่อนขนาดใหญ่นั้นได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้ GNฟิลด์เบี่ยงทิศทางของบีมที่ยิงออกไปได้ ส่วนปีกเรกแนนท์นั้นเป็น GNซอร์ดขนาดใหญ่สำหรับทำลายยานรบ แขนของเรกแนนท์นั้นติด GNไมโครมิสไซล์ไว้และดีไซน์ของมือก็เปลี่ยนจากก้ามเป็นกรงเล็บที่ปล่อยออกไปเป็น GNแฟงก์ได้ เอกเนอร์วิปที่ปล่อยออกไปจากอุ้งมือนั้นได้รับการดัดแปลงให้ปล่อยแส้เล็กออกไปได้อีกสี่สายเพื่อให้ใช้จับศัตรูได้ครั้งละหลายเครื่อง ส่วนหัวของเรกแนนท์นั้นมีส่วนที่เหมือนโดมครอบอยู่ซึ่งจริงๆแล้วมีหน้าแบบกันดั้มที่สวมหน้ากากปิดไว้ กลุ่มอินโนเวเตอร์นั้นมีแผนจะผลิตเรดแนนท์เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากแพ้เซเลสเทียลบีอิงไปจึงสร้างเสร็จเพียงเครืองหมายเลข 2 GNMA-0001V2 ที่เปลี่ยนส่วนหัวให้เซนเซอร์มีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นแรกเท่านั้นและไม่เคยใช้ในการต่อสู้

gnma-0001v2.jpg

GNMA-0001V2 Regnant 2

First appearance Mobile Suit Gundam 00N

gnma-y0001.jpg

GNMA-Y0001 Empruss

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Weight 86.3 t
Powerplant GN drive [T]
Armaments

  • large GN beam saber
  • GN claws
  • Egner whip
  • GN buster rifle
  • GN fin gang
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License