อัลวารอน
gnms-xcvii.jpg

GNMS-XCVII Alvaaron

First appearance Mobile Suit Gundam 00
Head height 17.6 m
Weight 69.2 t
Armor E-carbon
Powerplant GN drive [T]
Special feature GN field barrier, anti-beam coating
Armaments

  • GN beam saber
  • GN beam rifle

MSที่อัลเลฮานโดร คอนเนอร์ใช้ร่วมกับสหประชาติในการกวาดล้างเซอเลสเทียลบีอิง อัลวารอนนี้พัฒนาโดยใช้ข้อมูลของไอกันดั้มซึ่งได้มาจากริบบอน อัลมาร์ครวมเข้ากับข้อมูลจากการพัฒนากันดั้มโธรนและจิงซ์ อัลวารอนใช้ GNไดรฟ์เทาเป็นแหล่งพลังงานซึ่งจะแผ่อนุภาค GNสีทองออกมา ในตอนที่ปรากฏตัวนั้นอัลวารอนได้ประกอบกับ MAขนาดใหญ่ GNMA-XCVII อัลวาทอเร ซึ่งใช้ GNไดรฟ์เทาเป็นแหล่งพลังงานรวมถึง 7 เตา ทำให้มีกำลังมหาศาล GNฟิลด์ของอัลวาทอเรนั้นสามารถป้องกันได้แม้แต่ GNบาซูก้าของกันดั้มเวอร์เชีย อาวุธหลักของอัลวาทอเรก็คือ GNบีมแคนน่อนขนาดใหญ่ซึ่ติดอยู่กับแขนกลซึ่งปรับตำแหน่งได้ด้านหน้า ข้างตัวติด GNบีมแคนน่อนไว้รวม 22 กระบอกและมีก้ามขนาดใหญ่ซึ่งมีกำลังมากพอจะหนีบขยี้กันดั้มได้ กลางลำตัวของอัลวาทอเรยังมีบีมแคนน่อนอยู่อีกสองกระบอกซึ่งจริงๆแล้วก็คือบีมไรเฟิลของอัลวารอน ส่วนหางของอัลวาทอเรยังใช้เก็บ GNแฟงก์ขนาดใหญ่ซึ่งได้ปรับปรุงจนอัลเลฮานโดรสามารถบังคับได้ ใต้ตัวอัลวาทอเรนั้นมีขาอยู่ด้วยซึ่งออกแบบไว้เผื่อใช้งานบนโลก รูปแบบของอัลวาทอเรนั้นต่อมากลุ่มอินโนเวเตอร์ได้ใช้พัฒนา MA ขนาดใหญ่คือเอมพรัสและเรกแนนท์

เมื่ออัลวาทอเรได้รับความเสียหายอย่างหนัก อัลวารอนก็จะแยกออกจากอัลวาทอเรและกางปีกออก อัลวารอนนั้นใช้ตาแบบครอบแก้ว นอกจากบีมไรเฟิลสองกระบอกแล้วยังมีบีมเซเบอร์แบบสองปลายเป็นอาวุธในระยะประชิด ส่วนปีกของอัลวารอนนั้นเป็นทั้งแผ่นเกราะและใช้เก็บประจุอนุภาค GN ซึ่งใช้สร้าง GNฟิลด์บาเรียร์ได้ ทั้งตัวอัลวารอนยังหุ้มบีมโคตจึงมีพลังป้องกันที่สูงมาก อัลวารอนยังสามารถใช้ประจุอนุภาคที่เก็บไว้ในปีกรวมไว้ด้านหน้าแล้วใช้บีมไรเฟิลยิงออกไปเป็นบีมแคนน่อนที่รุนแรงได้

gnma-xcvii.jpg

GNMA-XCVII Alvatore

Overall length 56.1 m
Armor E-carbon
Powerplant GN drive [T]
Special feature GN field barrier
Armaments

  • claw arm
  • GN beam cannon
  • large GN beam cannon
  • large GN fang
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License